Vyplatí se platit povinné ručení na auto?

06.04.2022

Už delší dobu se lze setkat s názorem, že když majitel auta nemá povinné ručení a způsobí dopravní nehodu za miliony, zaplatí odškodnění maximálně 300 tisíc korun. Je to skutečně tak? Nebo je to absolutní nesmysl?

Limit 300 000 Kč, který zavádí novela zákona o povinném ručení, má zabránit likvidačním finančním dopadům na viníky nehod způsobených nepojištěnými vozidly. Je to ale opravdu tak? Má nepojištěný opravdu jistotu, že nezaplatí víc než 300 000 Kč? Na rozdíl od pojištěného, za kterého pojišťovna plní do výše limitu pojistné smlouvy. Kdyby se stala znovu Studénka 2015, byla by na tom firma vlastnící kamion lépe, kdyby kamion nebyl vůbec pojištěn?

Poprvé se tato informace objevila před více než rokem. Například tisková zpráva České kanceláře pojistitelů (ČKP) uvádí, že se opět zavedl poplatek za nepojištěná vozidla a také že za způsobenou škodu nepojištěný hříšník zaplatí třetinu, max. 300 000 Kč. Jako finanční poradce jsem se automaticky zeptal, jestli tedy nepojištění mají de facto pojistnou smlouvu s neomezeným limitem, i když s vysokou spoluúčastí.

Tehdejší školitel mně dal za pravdu, že to tak asi je. A divil se mi, že uvažuji o tom úmyslně nemít pojištění. Platil bych sice ročně 10 000 Kč přímo ČKP a měl vysokou spoluúčast, ale na druhou stranu měl bych jistotu, že i kdybych způsobil škodu ve Studénce, nezaplatím víc než 300 000 Kč. Zvláště pokud bych byl mladým řidičem, který třeba zaplatí podobnou částku za svůj první rok pojištění, ne-li vyšší, pokud je například z Prahy. (Pojišťovny povinného ručení dávají obvykle Pražanům vyšší pojistné než řidičům z jiných okresů.) Když jsem nedávno opět četl stejnou informaci, nedalo mi to.

Jak jsem chtěl platit za nepojištěné vozidlo

Jedna cesta je studovat zákon, pracně, zdlouhavě, navíc s rizikem, že to, co je v zákoně, neodpovídá realitě. Místo toho jsem se obrátil přímo na ČKP s popsáním výše uvedené situace a s dotazem, jak tedy mám platit poplatek za nepojištěné vozidlo - platí se dle typu vozidla, ideálně preferuji trvalým příkazem, a jak se pokud možno vyhnout co nejvíce návazným sankcím. Chtěl jsem tímto emailem ukázat na nelogičnost právní úpravy, popostrčit k opravě, ale také si ověřit, že to tak opravdu je.

A proč to vlastně řeším? V červenci roku 2015 se srazilo Pendolino s kamionem naloženým plechy. Prvotní odhady věcné škody byly 150 mil. Kč, k tomu zranění, mrtví. Kamion byl pojištěn na 35 mil. Kč věcné škody. Řidič kamionu byl zaměstnanec, takže kdyby se jednalo o situaci českého zaměstnance a českého zaměstnavatele, jeho zaměstnavatel po něm může chtít max. 4,5násobek hrubé mzdy. (Odsouzen byl na 8,5 roku.) Nicméně škoda jen na vlakové soupravě se nakonec vyšplhala na 210 mil. Kč, plus škoda na okolí (např. nástupiště).

Pojišťovna z povinného ručení kamionu zaplatila 35 mil. Kč z celkové materiální škody. Škody nad limit pojistné smlouvy mohou poškození vymáhat zvlášť. Nicméně ne po zaměstnanci, ale po provozovateli vozidla, kterým je pravděpodobně nějaká zahraniční spediční firma, která ho zaměstnala. Pokud někdo zažaloval tu škodu nad rámec limitu 35 mil. Kč povinného ručení, ta firma ekonomicky skončila. A navíc předpokládám, že z té mezinárodní firmy, pravděpodobně nějaké s.r.o. s majetkem pravděpodobně několika kamionů, stejně moc peněz nedostanou.

Odškodnění v řádech milionů často platí i viník běžné nehody

Pokud něco z poškozených věcí bylo pojištěno vlastníkem, škodu dle pojistné smlouvy proplatí pojišťovna vlastníkovi, tedy samozřejmě po odečtení spoluúčasti a se zohledněním relevantních výluk. Pak by taková pojišťovna stejně měla právo na tzv. regres neboli proplacení od pojišťovny kamionu, resp. přímo po provozovateli vozidla.

Škody na zdraví a životech, které jsou placené z nezávislého limitu povinného ručení (limit na zdraví a život je na osobu), se mohou na jednu osobu vyšplhat i do vyšších desítek milionů.

Přímé škody na zdraví, životech, tj. ošetření, operace apod., jsou placeny ze zdravotní daně (eufemisticky nazývané zdravotním pojištěním) a pak regresí vymáhané po pojišťovně, kde má škůdce povinné ručení, resp. přímo po škůdci.

Nepřímo vím o jiném případu škody na zdraví, kdy šlo celkem o 56 mil. Kč:

  • 20 mil. Kč náklady léčení, především regres ze zdravotní daně,
  • 20 mil. Kč ztráta výdělku, počítá se do 65 let,
  • 8 mil. Kč ztížené spol. uplatnění,
  • 6,7 mil. Kč náklady na výpomoc,
  • 110 000 Kč bolestné,
  • 1,5 mil. Kč jiné.

Jak to tedy je s nepojištěnými vozidly?

Pokud bych na tom přejezdu byl já se svým soukromým vozem, předpokládám, že nezpůsobím takovou škodu jako kamion naložený tunami plechu. Jak vysokou škodu způsobím, si netroufnu odhadnout. Mohu zavinit dopravní nehodu, kde kvůli mně havaruje kamion naložený mikročipy či jinou drahou elektronikou nebo třeba mikroskopy z Brna. Nebo naložený uměleckými díly nebo naložený unikátním technickým prototypem. Nebo havaruje několik kamionů. I proto jsem po nehodě ve Studénce změnil pojišťovnu a pojistil se na 150 mil. Kč (tehdejší prvotní odhad škody), přestože mám aktuálně 196 měsíců bezeškodného období.

V současné době se lze pojistit i na limit 250 mil. Kč a rozdíly ve výši ročního pojistného jsou zanedbatelné vzhledem k téměř jistotě, že nenechám rodině po sobě dluhy ze způsobené škody. Mají na rozdíl od pojištěných maximální spoluúčast ve výši 300 000 Kč a po této stránce jsou na tom lépe než pojištění? Ne. Je to stejné, jako by měli pojištění na minimální limit 35 mil. Kč u ČKP, který většinou stačí.

Ale pokud způsobí vyšší škodu, poškození mohou chtít doplatit zbytek po nich. A stejně jako u pojištěného vozu, v případě vyjmenovaných výluk (úmyslné způsobení; způsobení neoprávněně užitým vozidlem; pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo; v uloženém zákazu řízení apod.) sice ČKP za ně zaplatí až 35 mil. Kč poškozeným, ale má právo po nich vymáhat celou jimi zaplacenou škodu.

Bohužel zatím neexistuje pojišťovna, který by uměla pojistit libovolnou výši škody, i když de facto musí být připravena proplatit škody na zdraví třeba lidem v celém vlaku do výše sjednaného limitu pro každou osobu zvlášť.

Nepodceňujte výši limitu povinného ručení. Osobně je pro mě minimálním limitem limit povinného ručení 70 mil. Kč kvůli škodám na zdraví, ale pro jistotu kvůli věcným škodám mám limit vyšší. Na rozdíl od většiny si totiž nemyslím, že mně se to (např. Studénka) stát nemůže. "Stačí", aby myšlenky při řízení odběhly při popojíždění v dlouhé koloně, která bude přejíždět železniční přejezd. Nebo mě před přejezdem někdo vystresuje (např. bych nechtěl být v kůži řidiče auta, co předjížděl řidiče kamionu, který se rozhodl odbočit doleva přes dvě plné čáry) a nebudu mít následně rozumnou možnost někde zaparkovat a uklidnit se. Na závěr vám přeji to, co přeji mým klientům, ať platíte naprosto "zbytečně" pojištění.