Zanedbáte-li údržbu komína, pojišťovna Vám při požádu může zkrátit plnění.

25.10.2021

Majitelé domů by neměli před topnou sezónou zapomenout na kontrolu komína. Zanedbání péče o komín může mít za následek požár střechy a následně celého domu. Hasiči zaznamenali v ČR meziročně nárůst požárů způsobených právě nevyhovujícím stavem komína. Nejčastějším důvodem je podle nich vznícení sazí v nevymetených spalinových cestách, od kterých zahoří celý komín.

Pokud by se navíc při řešení pojistné události prokázalo, že požár měl příčinnou souvislost se závadnou na kouřovodu nebo ta ovlivnila rozsah škody, může vám pojišťovna zkrátit pojistné plnění. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel), vysvětlila Eva Svobodová, mluvčí Uniqa pojišťovny.

Každý majitel domu by měl zajistit u komína funkční a bezpečnou spalinovou cestu. To znamená pravidelné čištění i prověřování odborníkem. Běžné kotle a kamna vyžadují při sezónním topení kontrolu kominíka jednou ročně. V případě, že topíte tuhými palivy, pak dvakrát ročně. Pokud topíte celoročně, je třeba kontrolovat i čistit komín častěji. Kromě rizika požáru z usazených sazí v komíně zvyšuje špatně udržovaný komín také riziko otravy oxidem uhelnatým.

Kominík provádí např. kontroly, měření obsahu spalin ve vzduchu a čištění. On nebo hasiči při kontrole objektu či požáru také mohou s okamžitou platností zakázat provoz nebezpečného zařízení až do nápravy defektů. Odbornost kominíka si můžete ověřit na webu Společenstva kominíku ČR, příp. na webu hasičů.