Co je nadpojištění a podpojištění?

23. 6. 2024
Co je nadpojištění a podpojištění?

Nadpojištění a podpojištění jsou další pojmy, které se v pojišťovací terminologii vyskytují poměrně často. V případě pojištění vozu, nemovitosti nebo domácnosti u obou nastává často zásadní problém při řešení pojistné události. Nemáte jasno v tom, co který pojem znamená? Pak právě pro Vás je připraven tento krátký přehled.

 

Co je podpojištění

Na druhé straně ,,extrémů“ spojených se správným nastavením pojistné částky je podpojištění. V tomto případě se jedná o nastavení nižší pojistné částky, tj. hodnoty daného majetku, než je jeho skutečná hodnota. Samozřejmě díky tomu dochází i k platbám nižšího pojistného. V případě pojistné události bude tak ze strany pojišťovny pojistné plnění kráceno a to v přímé úměře s podpojištěním a uhrazeným pojistným.

Zde můžeme jako typický případ uvést pojištění nemovitostí a domácností. Pojištění si často sjednáváme v okamžiku, kdy danou nemovitost pořizujeme. A pak na pojištění dlouhé roky tzv. ,,nesáhneme“. Ovšem, jak je krásně vidět v posledních letech, hodnoty nemovitostí letí nahoru raketovou rychlostí a tak nemovitosti časem získávají na ceně. Zároveň si svůj domov neustále zvelebujeme a vybavujeme, což se také promítá do jeho hodnoty. Proto je důležité si jednou za čas na smlouvu vzpomenout a vyhodnotit, zda nemá nemovitost hodnotu vyšší a případně to zohlednit i do pojistné částky definované ve smlouvě.

Co je nadpojištění

Nadpojištění, nebo také přepojištění, je v podstatě situace, kdy je pojistná částka ve smlouvě stanovena vyšší, než je skutečná hodnota pojištěné věci. To se samozřejmě odráží i na zbytečnou výši hrazeného pojistného, oproti tomu, kdy by byla daná věc pojištěna na odpovídající hodnotu. V případě, že dojde k pojistnému plnění v důsledku totální škody, bude odpovídat maximálně současné hodnotě daného majetku, nikoliv nastavené pojistné částce. Zbytečně vysoké pojistné vám tedy nepomůže.

Typickým příkladem zde může být havarijní pojištění a cena vozidla, tj. pojistná částka, která určuje výši pojistného. Vozidla bohužel velmi rychle ztrácí na své hodnotě a tak je vhodné si nejlépe jednou za rok až dva upravit pojistnou částku ve smlouvě, případně sjednat smlouvu novou. Pokud tak neučiníte, hradíte zbytečně vysoké pojistné, ovšem bez nároku na vyšší plnění v případě pojistné události.

Vysvětlení pojmů:

  • podpojištění: nižší pojistná částka než je skutečná hodnota majetku
  • nadpojištění: vyšší pojistná částka než je skutečná hodnota majetku

Praktické příklady podpojištění

Pro jednoduchý přehled přinášíme dva příklady podpojištění. Důležité je zmínit, že pojišťovny krátí vyplacenou pojistku dle procentuální výše podpojištění. Pokud je tedy váš majetek podpojištěn o 50 %, dostanete také jen polovinu z původní pojistné částky, kterou máte uvedenou ve smlouvě. Ještě více navíc proděláte, pokud smlouvu neaktualizujete, zejména u pojištění nemovitosti nebo domácnosti, jejíž hodnota se může zvyšovat.

Aktualizace smluv

Jak sami vidíte, je velmi důležité si pravidelně aktualizovat své smlouvy k pojištění. Hodnota vašeho majetku se různě vyvíjí, stejně jako podoba a cena za jednotlivé pojišťovací produkty. U pojištění majetku je revize vhodná každý 1- 2 roky. Důvodem je, že nakupujete nové a moderní vybavení a spotřebiče, ale stejně tak můžete i zlepšovat zabezpečení své domácnosti nebo celého majetku.