Povinné dokumenty

Při sjednávání nové pojistné smlouvy životního nebo neživotního pojištění je nutné autorizovat Povinnou dokumentaci. V povinné dokumentaci naleznete například:

Zánik pojištění je spojen s výplatou odkupného. Abychom Vám mohli odkupné vyplatit, musíme Vás identifikovat na základě zákonač. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.