Povinné dokumenty

Jak autorizovat PovDok?

Při sjednávání nové pojistné smlouvy životního nebo neživotního pojištění je nutné autorizovat Povinnou dokumentaci. V povinné dokumentaci naleznete například: Představení společnosti , Základní informace, Registrace u České národní banky, Živnostenská oprávnění, Pojištění profesní odpovědnosti nebo Základní informace o samostatném zprostředkovateli a zprostředkování pojištění, jako…

Jak autorizovat PovDok?

Potvrzení o přijetí výpovědi životního pojištění

Zánik pojištění je spojen s výplatou odkupného. Abychom Vám mohli odkupné vyplatit, musíme Vás identifikovat na základě zákonač. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Potvrzení o přijetí výpovědi životního pojištění