Snažím se odborné výrazy říkat lidskou řečí.


Warning: Undefined array key "nazev_kategorie" in /data/web/virtuals/330486/virtual/www/domains/tomasvanek.eu/wp-content/plugins/custom-elementor-widgets/widgets/blog-slovnicek.php on line 90
Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů sdružuje všechny pojišťovny, které u nás nabízejí povinné ručení. Mimo jiné se stará i o Garanční fond a o to, aby do něj všichni (...

Časová cena

Časová cena

Časová cena představuje hodnotu, kterou měl vůz, než došlo k pojistné události, tedy zpravidla před jeho poškozením. Pojišťovna pak podle této časové ceny určí v...

Bonus

Bonus

Sleva na pojistném za bezeškodní průběh pojištění. Na povinném ručení můžete získat až bonus 60 %, takže nezaplatíte ani polovinu standardní sazby pojištění. ...

Běžné pojistné

Běžné pojistné

Synonymum slova pojistné, jak ho známe a používáme – jedná se o pojistné za pojistné období, běžné za rok. Mluvíme-li o běžném pojistném v souvislosti s pov...

Bezeškodní průběh

Bezeškodní průběh

Klíčový ukazatel, ze kterého se vypočítává sleva z pojistného u povinného ručení, havarijního pojištění, ale do jisté míry třeba i u pojištění nemovitosti. Be...

Asistenční služba

Asistenční služba

Dříve „luxus“, dnes už součást každého povinného ručení a havarijního pojištění. Obsahuje velmi užitečné služby, které se většinou rozdělují podl...

All-risk

All-risk

Varianta havarijního pojištění, při které jste chráněni před všemi čtyřmi základními riziky: před havárií, odcizením, živelní událostí i vandalismem.

Amortizace

Amortizace

Amortizace je pojem, kterým se označuje snižující se hodnota vozu. Právě hodnota vozu je klíčová pro určení limitů i výše pojistného (u havarijního pojištění a ...

Akontace

Akontace

Akontace je: Většinou procentní část ceny zboží či služby, kterou musí klient zaplatit z vlastních prostředků (stojící mimo finanční závazek).

Odkupné

Odkupné

Odkupné je částka, kterou vyplatí pojišťovna klientovi při předčasném ukončení pojistné smlouvy. Výše odkupného se stanoví pojistně matematickými metodami jako u...

Pojištěný

Pojištěný

Pojištěný je právnická nebo fyzická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty se vztahuje daný pojistný produkt (pojištění) u...

Pojistitel

Pojistitel

Pojistitel je v podstatě pojišťovna. Jedná se tedy o právnickou osobu, která má oprávnění k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky. Její či...

Pojistník

Pojistník

Pojistník je právnická nebo fyzická osoba, která se na základě uzavřené smlouvy s pojistitelem zavázala k úhradě pojistného. Pojistník nemusí být totožný s pojiš...

Obmyšlená osoba

Obmyšlená osoba

Osoba, určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě pojistné události. kterou je smrt pojištěného. Obvykle se tento termín používá v poj...

Užitná plocha

Užitná plocha

Vyjadřuje plochu uvnitř vnějších stěn. Započítává plochu všech místností domu – pokojů, kuchyně, koupelny, WC nebo třeba i chodby. Zahrnuje také sklep, půdu...

Podlahová plocha

Podlahová plocha

Poměrně srozumitelně podlahovou plochu definuje Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.: „Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu ...

Obytná plocha

Obytná plocha

Rozumí se tím součet podlahových ploch jednotlivých obytných místností. Za obytnou místnost se považuje taková, která je osvětlená přímým denním světlem, je vět...