Životní pojištění

Rizikem, které by měla kvalitní životní pojistka krýt především, je riziko smrti. V případě úmrtí pojištěného tak díky pojistce můžou jeho pozůstalí získat prostředky, které nahradí chybějící příjem klidně i na několik let. Rizikové životní pojištění nikdy neobsahuje takzvanou spořicí složku, placené pojistné je spotřebováno na krytí a poplatky...

Investiční životní pojištění je dnes asi nejrozšířenější formou životního pojištění. Povědomí o tom, jak funguje a jak je nákladné, je však velmi nízké. Jedná se o pojištění, u kterého je výše pojistného plnění vázaná na hodnotu podílových jednotek. Investiční životní pojištění obecně nenabízí žádnou garanci vyplacení konkrétní částky při dožití,...

Kapitálové životní pojištění se uzavírá pro případ smrti nebo dožití. Jde o kombinaci pojistného a spořicího produktu s cílem vytvořit dopředu určenou finanční částku pro zajištění stáří a zároveň se pojistit pro případ úmrtí. Pojistná částka může být pro oba případy tatáž nebo různě zvolená pojistníkem. Je také možné se rozhodnout pro různá...

Moderní životní pojištění umí řešit celou řadu problémů a dá se nastavit na míru. Proti čemu se dá vlastně pojistit? Kdy z něj lze očekávat peníze a kdy naopak nefunguje? Nejdůležitější otázky týkající se jedné z hlavních složek životního pojištění, tedy pojištění smrti.

Potká-li nás úraz, který zanechá trvalé následky, dostaneme peníze. Jakou výši připojištění zvolit? Co jsou to ty procenta, od kterých se úrazy plní? Co je to ta progrese? Ano i toto připojištění skýtá několik proměnných. Pojďme si je tedy postupně všechny vyjasnit.

Co znamená invalidita? Invaliditu nazývám "strašák 21. století". Vzpomínám si, jak před několika lety se o invaliditě vůbec nemluvilo. Nikdo neřešil invaliditu a nikdo neřešil pracovní neschopnost. Hlavně ať lidé mají v pojistkách nastaven úraz a nemoc neřeší. Dnes je situace jiná. Pojištění invalidity je základním kamenem kvalitního pojištění a...

Součástí úrazového pojištění je denní odškodné při úrazu, které slouží ke krytí drobných úrazů, jejichž léčba může zabrat několik dnů, či týdnů. Každá pojišťovna má své oceňovací tabulky, které si vytváří sama a údaje v nich pečlivě střeží. Každá pojišťovna si také stanovuje výluky z pojištění a případnou čekací dobu (karenční lhůtu).

Hospitalizace je v mnoha případech spojena s finanční zátěží rodinného rozpočtu, kterou představují nejen náklady na léčbu, ale i účty, které na nás čekají doma. Pro takové případy existuje pojištění hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci, které Vás ochrání za každý den strávený na nemocničním lůžku.

Téměř všechny tuzemské pojišťovny nabízejí klientům samostatně, ale i jako doplněk k životní pojistce, pojištění závažných onemocnění zahrnující desítky chorob. Než si však pojištění sjednáte, seznamte se s podmínkami, pojišťovny totiž nepojistí úplně každého.