Pojištění pobytu v nemocnici

Pojištění pobytu v nemocnici

Hospitalizace je v mnoha případech spojena s finanční zátěží rodinného rozpočtu, kterou představují nejen náklady na léčbu, ale i účty, které na nás čekají doma. Pro takové případy existuje pojištění hospitalizace následkem úrazu nebo nemoci, které Vás ochrání za každý den strávený na nemocničním lůžku.

Co je pojištění pobytu v nemocnici

Pojištění pobytu v nemocnici ochrání Vaše finance v případě pracovní neschopnosti či pobytu v nemocnici. Pojištění pro případ nemoci chrání proti poklesu příjmů v době pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. Uzavírá se nad rámec státního systému nemocenských dávek. Pokud budete mít pojištění pro případ nemoci, budete v případě nemoci dostávat vedle státní nemocenské dávky také částku sjednanou ve smlouvě pojištění pro případ nemoci. Tak si můžete zachovat životní úroveň, na kterou jste zvyklí.

Pro koho je pojištění určeno

Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici umožňují pojišťovny uzavřít jak pro dospělé, tak i pro děti. V takovém případě samozřejmě nejde o náhradu ušlého příjmu, ale o jakýsi příspěvek na úhradu zvýšených nákladů spojených s hospitalizací dětí (například dojíždění na návštěvy apod.).

Co je pojištěno

– Hospitalizace v nemocnici následkem úrazu nebo nemoci

– Hospitalizace na ARO a JIP následkem úrazu nebo nemoci

– Souběžná hospitalizace

– hospitalizace z důvodu těhotenství

Než uzavřete pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici, zkontrolujte si pečlivě pojistné podmínky a výluky z pojištění. Například nastávající maminky jsou pro toto pojištění rizikovou skupinou, a proto se na ně vztahují rozličné výjimky.

Výhody pojištění

– Nejsou potřeba vstupní dotazníky ani lékařská vyšetření.

– Nezáleží na Vašem povolání, provozovaných sportech (včetně rizikových) ani koníčcích.

– Vyplacené částky nepodléhají zdanění.