Jak pojistit bydlení, abyste měli kvalitní ochranu?

30. 6. 2024
Jak pojistit bydlení, abyste měli kvalitní ochranu?
Podle České asociace pojišťoven má na 65 % Čechů pojištěnou domácnost a 55 % chrání pojištěním i svou nemovitost. Tato čísla v průběhu let rostou, což je jednoznačně pozitivní trend. Jedna věc je ale mít „nějaké“ pojištění majetku a druhá věc je mít pojištění správně nastavené. V opačném případě totiž můžete zbytečně přijít o peníze. Na co by člověk určitě neměl zapomenout? Podívejte se na sedm praktických tipů. Odborníci pak v anketě upozorní, na jaké nedostatky v pojištění domácností a nemovitostí nejčastěji narážejí v praxi.

Nemovitost i domácnost potřebují každá vlastní pojištění

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti jsou dva různé typy pojištění. Zjednodušeně: první kryje škody, které vzniknou na pevných částech domu, bytu nebo chaty a vedlejších staveb jako garáž. Jsou to tedy například stěny, strop, střecha, okna nebo okapy. Pojištění domácnosti se pak vztahuje na vybavení – nábytek, spotřebiče, sportovní vybavení, cennosti nebo třeba knihy. Pojištění nemovitosti se nevztahuje na vybavení domácnosti a naopak. Pro komplexní ochranu je třeba mít obě tato pojištění.

Nastavte správnou pojistnou částku

Ujistěte se, že je pojistka uzavřena na částku, za kterou by šla shodná nemovitost v případě domů při totální škodě znovu postavit a v případě bytů pořídit. Domy tedy pojišťujeme na částku, za kterou bychom dokázali odstranit ruiny a postavit nemovitost novou. U bytů už pak vychází částka z tržních cen, za které byste stejný byt v dané lokalitě koupili. V případě podpojištění může pojišťovna úměrně krátit plnění a vyplatí vám třeba jen polovinu vzniklé škody.

Příklad: Dejme tomu, že máte nemovitost v hodnotě 4 milionů korun pojištěnou jen na 2 miliony a třeba při vichřici dojde ke škodám za 100 tisíc. Protože máte sjednané pojištění jen na polovinu reálné hodnoty, pojišťovna vám při striktním přístupu vyplatí pouze 50 tisíc korun. Kvalifikované odhady hovoří o tom, že podpojištění hrozí až dvěma třetinám nemovitostí. Předejdete tomu aktualizací pojistné smlouvy (viz dále) nebo sjednáním pojištění s indexací, kdy pojišťovna hlídá nastavení správné pojistné částky za vás.

Hlídejte si limity

Velmi důležité je mít nastavené i odpovídající pojistné limity, které mohou být u některých pojistných rizik rozdílné od pojistné částky. Jejich adekvátní výše bude pro každého individuální. Limity stanovují maximální částky, které pojišťovna vyplatí pro konkrétní skupiny předmětů či rizik. Limity jsou vyjádřeny buď sumou (např. max 50 tisíc Kč) nebo procentem z pojistné částky. U pojištění domácnosti tedy můžeme mít například maximální limit pro škody na sportovní výbavě, maximální limit pro elektroniku a podobně. Rozhodně těmto limitům věnujte pozornost a nechte si nastavit pojištění tak, aby skutečně odpovídalo vašemu vybavení.

Pojistné smlouvy aktualizujte

Každý rok až dva byste si měli nechat smlouvu „proklepnout“ odborníkem, jestli je stále aktuální. Důvodem pro aktualizaci smlouvy je nejen růst cen nemovitostí, ale i provedená rekonstrukce, instalace solárních panelů nebo pořízení nového vybavení domácnosti, jehož hodnota například převyšuje současné limity ve smlouvě. K aktualizaci pojištění je ještě jeden velmi dobrý důvod – pojišťovny v rámci konkurenčního boje o klienty přicházejí neustále s různými vylepšeními, takže se může klidně ukázat, že budete mít za stejné peníze k dispozici například rozsáhlejší služby, vyšší limity či asistenci a podobně.

Základ nemusí stačit

Ne všechny pojišťovny nabízejí ve své základní nabídce například krytí rizik, která hrozí typicky v zimě, jako je kvůli mrazu popraskané vodovodní potrubí. V základním pojištění nemovitosti nebývají rovněž zahrnuty okolní stavby, jako jsou kůlny či garáže. Ty je většinou nutné pojistit nad rámec základního pojištění.

Archivujte si dokumenty o opravách

Pojištění nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost pečovat. Při poškození přírodními živly se pojišťovny zajímají, zda byla nemovitost udržována. Pokud by například do domu dlouhodobě zatékalo střechou a došlo k poškození konstrukce, pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Veškeré rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků dokumentujte a archivujte, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.

Zahrňte i vlastní odpovědnost

Pojištění majetku vám může krýt záda i v situacích, kdy někomu způsobíte škodu vy. Připojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se uplatní, když třeba někoho zraní padající střešní taška z vašeho domu nebo někomu spadne na auto strom z vašeho pozemku. Známější pojištění odpovědnosti v občanském životě, tzv. „pojistka na blbost“, se zase hodí v situacích, kdy někomu vy, vaše děti nebo domácí mazlíček způsobíte nechtěně škodu na majetku nebo újmu na zdraví. Třeba při jízdě na kole omylem srazíte kolemjdoucího nebo vaše děti převrhnou vystavené zboží v obchodě.

Obzvlášť v případě újmy na zdraví mohou nároky poškozených dosáhnout milionových částek, které nepojištěný člověk bude muset zaplatit z vlastní kapsy. Kvalitní pojištění odpovědnosti vás tak chrání před tím, aby vaše osobní finance dostaly zásah, který může znamenat skutečně existenční problémy.