Jak tvrdý trest je za ujetí od dopravní nehody?

2. 7. 2024
Jak tvrdý trest je za ujetí od dopravní nehody?

Zatímco u jiných přestupků se zákazy činnosti ruší, u ujetí od nehody se naopak zpřísňují. Na silnicích se nesmí tolerovat zbabělost a nezodpovědnost těch, kteří po nehodě ujedou a nechají vše napospas osudu.

Nové zpřísnění je jasným signálem: Ujetí od nehody se krutě nevyplácí! Řidiči, kteří se k tomuto zbabělému kroku uchýlí, riskují nejen tučnou pokutu, ale i zákaz řízení.

Proč? Protože ujetí od nehody není jen obyčejný přestupek. Je to projev bezohlednosti a lhostejnosti k životům a zdraví druhých. Kdo se po nehodě zbaběle vytratí, dává jasně najevo, že mu na osudu druhých nezáleží. Zpřísnění tedy mluví jasně – tohle chování se tolerovat nebude! Ať už se jedná o projev paniky, snahu vyhnout se zodpovědnosti nebo obyčejnou zbabělost, důsledky budou tvrdé.

A co na to zákon?

Zákon rozlišuje 4 typy přestupků v souvislosti s ujetím od nehody. U dvou z nich hrozí zákaz činnosti a sebrání 4 bodů v registru řidičů. Ne vždy je zřejmé, o který paragraf se jedná, proto je důležité znát základní fakta.

U dvou z nich (přehled přestupků podle § 125c odst. 1 písm. i), jendá se o bod č. 1 – neprodlené nezastavení po nehodě a bod č. 4 – opuštění místa nehod, hrozí zákaz řízení na 4–6 měsíců, 4 body a pokuta ve správním řízení 7 000 až 25 000 korun (blokově se tento přestupek nedá řešit).

U neoznámení nehody policii (bod č. 2) a neprokázání totožnosti ostatních účastníků nehody (bod č. 3) se sankce pohybují v rozmezí 4 000 až 10 000 korun ve správním řízení a 2 500–3 500 korun blokově.

Kdy je nutné oznámit nehodu policii?

Policii se hlásí nehody, když dojde k:

  • Usmrcení nebo zranění
  • Škodě třetí osobě (zaparkované auto, plot, strom, zeď atp.)
  • Škodě na zúčastněném vozidle nebo přepravované věci nad 100 000 korun
  • Poškození součásti pozemní komunikace ( poškození dopravní značky dopravní značení nebo silničních svodidel, asfaltu atp.)
  • Nemožnosti obnovení plynulosti provozu.

I když se jedná o menší karambol bez zranění a s viditelnou škodou do 100 000 Kč, nezapomínejte na sepsání záznamu o nehodě. Sepsání záznamu o nehodě je klíčové pro obě strany. Dokument slouží jako doklad o události a usnadňuje řešení pojistných událostí. V záznamu by měly být uvedeny:

  • Informace o účastnících nehody (jméno, adresa, RZ)
  • Popis nehody a okolností
  • Náčrt nehody
  • Podpisy obou účastníků

Mnoho řidičů se mylně domnívá, že pokud někoho nabourají na parkovišti, stačí nechat na místě lístek za oknem. To ale nestačí! I u menších škod je nutné ohlásit nehodu na linku 158. Zůstaňte na místě nehody až do příjezdu policie nebo do vyřešení situace s druhým účastníkem. Opuštění místa nehody se může vnímat jako přiznání viny.