Češi si svůj majetek chrání častěji než vlastní život.

23.12.2019

Trend posledních let ukazuje, že Češi si výrazně častěji pojišťují ochranu svého majetku než vlastního života či zdraví. Tento fakt potvrdily i výsledky aktuálního průzkumu, podle nichž mají životní pojistku sjednanou zhruba dvě pětiny Čechů, zatímco majetek si pojistili tři lidé z pěti.

Přitom vážný úraz, hospitalizace či dlouhodobá nemoc i ošetřování člena rodiny nejen že lidem otočí život o 180 stupňů, zároveň jim dokáží přivodit nemalé finanční problémy.

V průzkumu agentury Ipsos Research pro ČSOB Pojišťovnu se každý třetí oslovený přiznal, že na podobnou situaci nebyl vůbec materiálně připraven a neměl tak dostatečnou finanční rezervu, která by mu pomohla složitou situaci překonat.

Stát se o nás postará

"V moderní historii českého pojišťovnictví po roce 1989 je podíl neživotního pojištění vždy vyšší než u životního pojištění," uvedl pro Právo Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven (ČAP) a dodal: "Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v roce 2017 klesl na 38,2 procenta (v roce 2016 byl 40,5 procenta), a stále tak odpovídá dlouhodobému poměru segmentů v České republice 40 ku 60 ve prospěch neživotního pojištění."

Situace u nás je tak zcela odlišná než ve vyspělých západoevropských státech, kde je poměr životního a neživotního pojištění zpravidla opačný (například ve Spojeném království, Francii či Itálii však vystupuje ještě mnohem více ve prospěch životního pojištění).

"Komerční pojišťovny jsou v západoevropských státech v různé míře zapojeny do sociálních a penzijních systémů, což právě do životního pojištění přináší významné finanční objemy, a to s realitou v ČR nijak nekoresponduje a ani v roce 2017 se tato situace nijak nezměnila,"

V Češích tak podle odborníků stále přetrvává pocit, že z důvodu fungujícího státního systému není třeba se více starat o ochranu svého zdraví i stáří a sjednávat si komerční pojistky, když bude nejhůř, tak se o ně postará stát.
Počet životních pojistek setrvale klesá

Komerční pojišťovny nyní evidují celkem 5,4 miliónu smluv životního pojištění. Ovšem v celém neživotním pojištění (pojištění majetku, odpovědnosti, auta apod.) se jedná téměř o 23 miliónů pojistných smluv.
Z údajů ČAP dále vyplývá, že za poslední tři roky počet smluv životního pojištění klesá, počet smluv neživotního pojištění naopak roste.

Nejvíce se chrání nejstarší generace

Průzkum prakticky potvrdil reálná data. I přesto, že značnou úlevu v rodinném rozpočtu by ve vážných životních situacích lidem přinesla správně nastavená životní pojistka, mají ji sjednanou jen více než dvě pětiny lidí. Další čtvrtina o ní sice uvažuje, ale tři lidé z deseti o ni minimálně v dohledné době nestojí. Majetek si pak pojistkou chrání tři lidé z pěti a další pětina o pojištění vážně uvažuje.

Nejčastěji jsou životně pojištěni lidé ve věku 54 až 65 let - více než polovina z nich. Což je velký rozdíl oproti nejmladší generaci respondentů (18 až 26 let), kde má uzavřenou životní pojistku jen necelá třetina lidí. Na druhou stranu právě mladí lidé o ní nejčastěji uvažují, v průzkumu to potvrdily více než dvě pětiny z nich.

Větší podíl uzavřených životních pojistek se pak objevuje u vysokoškolsky vzdělaných (50 procent), naopak z lidí se základním vzděláním je pojištěna jen čtvrtina.

"Češi se nejčastěji pojišťují proti rizikům, jakými jsou trvalé následky po úrazech, hospitalizace nebo aby dosáhli na denní odškodnění při ztrátě výdělku. Ukázalo se, že v roce 2017 byla tato tři rizika také nejčastějšími pojistnými událostmi," doplnil Milan Březina z ČSOB Pojišťovny.

Zodpovědněji k ochraně svého zdraví i majetku přistupují i lidé, kteří v současné době splácejí hypoteční úvěr, jak ukázal loňský průzkum agentury MindBridge Consulting pro společnost Partners. Téměř čtyři pětiny z nich mají sjednanou životní pojistku, více než tři čtvrtiny i pojištění majetku.

"O uzavření životního pojištění by se měl zajímat každý, kdo se rozhodne získat hypotéku, ale i úvěr ze stavebního spoření či leasing. A to především z důvodu, že by nebyl v případě, nastane-li nějaká nepříznivá situace jako úraz nebo vážná nemoc, schopen svůj finanční závazek splácet. Nehraje přitom roli, má-li rodinu, nebo ne. Zodpovědný přístup v případě prokázání uzavřené smlouvy životního pojištění financujícímu ústavu pak zpravidla má i pozitivní vliv na výši splátek," doplnil pro Právo Petr Koblížek z ČAP.

Vážná nemoc jako impuls pro sjednání pojistky

A co by Čechy k uzavření životního pojištění přimělo především? Na tuto otázku našel odpověď loňský průzkum agentury STEM/MARK pro společnost Broker Trust. Největším impulsem by bylo riziko vážné nemoci, kvůli této hrozbě by se rozhodně pojistila více než třetina dotázaných.

Mladí lidé do 29 let věku uváděli jako nejvýraznější impuls narození dítěte, odpovědělo tak přes 36 procent respondentů této věkové skupiny.