Česko brázdí 150 tisíc nepojištěných aut, jak řešit odškodnění?

10.05.2023

Po českých silnicích jezdí kolem 150 tisíc aut bez povinného ručení, dle zdroje České kanceláře pojistitelů. Upozorňujeme na to, že lidé, kteří povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neplatí, si koledují o pořádný finanční malér. Škody, které nepojištěný v případě nehody zaplatí, se mohou vyšplhat do milionů.

Své o tom ví například Karel S., který jedno ráno spěchal ve svém autě do práce, aby stihl poradu. Přijížděl na křižovatku, kde měl dát přednost zprava. V tu chvíli ale přehlédl cyklistu, který jel po hlavní silnici.

Ze zdánlivě obyčejné autonehody se bohužel stala noční můra pro všechny účastníky. Cyklista Pavel L. utrpěl těžké poranění hlavy, což mu způsobilo částečné poškození sluchu a organický psychosyndrom těžšího stupně.

Upozorňujeme na to, že z povinného ručení se neplatí jen "plechy", ale právě i zdravotní výlohy. Kvůli Pavlově nehodě se nám obrátil život vzhůru nohama. Žil sám ve svém bytě, teď ale bydlí u mě a staráme se o něj s naší maminkou. Pavel po autonehodě potřebuje péči téměř 24 hodin – má poruchy motoriky, orientace i paměti, hůře se pohybuje, trpí poruchami spánku a bývá emočně nevyrovnaný.

Pavlovi a jeho rodině náleží bolestné, odškodné za ztížení společenského uplatnění a nadále jim je vyplácena renta a výpomoc v domácnosti. To vše je standardně kryto povinným ručením viníka nehody.

To však řidič Karel S. sjednané neměl. Do dnešního dne se celková částka na odškodném vyšplhala na téměř jedenáct milionů korun. Tuto částku za nepojištěného řidiče vyplatila a rentu stále vyplácí kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu.

Jak je možné, že někdo nemá povinné ručení?

ČKP řeší každý měsíc přes dvě stě autonehod, které zaviní nepojištěný řidič. Její garanční fond je tvořen příspěvky pojišťoven a z pokut za absenci povinného ručení od provinilců, které nejsou vůbec nízké. ČKP pak vymáhá vyplacené pojistné plnění po nepojištěném viníkovi společně s pokutou.

K situaci, že vozidlo zůstane bez povinného ručení, dochází podle mluvčího Kooperativy často při skončení nějakého financování, kdy původně bylo auto pojištěno finanční společností, která po doplacení splátek pojištění zruší.

Například u úvěru přitom nedojde ani ke změně vlastníka a lidé zapomenou, že mají povinnost si sjednat pojištění nové. Občas se to stane i tehdy, kdy umře blízký člověk, který ho dosud platil. Samozřejmě jsou zde i lidé, kteří prostě neplatí pojištění vědomě. A z těch je pak asi těžké vymoci i regres od kanceláře pojistitelů.

Pozor si je nutné dát i při koupi auta, kdy původní vlastník povinné ručení zruší. Řešili jsme případ, že po devíti dnech od zániku pojištění původního vlastníka způsobil nový majitel nehodu, při níž nedal přednost protijedoucímu vozidla Tesla. Poškozené vozidlo bylo neopravitelné a škoda se vyšplhala na zhruba 800 tisíc korun po odpočtu ceny zbytku vozidla Tesla. Za nepojištěného řidiče uhradila škodu kancelář a následně ji od něj vymáhala.

Pokud se člověk stane účastníkem dopravní nehody a druhá strana tvrdí (nebo se zjistí), že nemá povinné ručení, nebo pojišťovnu neuvede, vždy by se měla přivolat policie. Předejde se tak pozdějším problémům. Vždy je třeba mít nafocený vůz nepojištěného viníka plus jeho registrační značku. Osobu je nutné ztotožnit.

Podvody odhalí

Pojišťovny také registrují případy, že pojištění bylo sjednáno až krátce po nehodě. V těchto případech se může jednat i o pojistné podvody, zejména pokud dochází ze strany pojištěného nebo i poškozeného k manipulaci s časem vzniku nehody.

Letos se řešily už čtyři pojistné události z povinného ručení vzniklé v den uzavření smlouvy. V jednom případě bylo šetřením prokázáno, že ke škodě došlo skutečně až po uzavření smlouvy, ale ve dvou případech byl klient s nárokem odkázán na Českou kancelář pojišťoven, protože k uzavření smlouvy došlo prokazatelně až po nehodě a škodící vozidlo bylo v době nehody nepojištěné. Jeden případ je ještě v řešení.