Co dělat když nemáme na zaplacení pojištění?

03.01.2022

Pandemie způsobila spoustě lidí vážné finanční problémy a oni si teď musejí stanovit priority. A popravdě, když má člověk volit mezi splátkou hypotéky a platbou za životní pojištění, není to zas tak složité. Střecha nad hlavou je přednější. Jenže přestat jen tak platit pojistku by bylo chybou, která by mohla mít i vážné následky.

Když člověk zruší pojištění, přijde o pojistnou ochranu. Tak si prostě později sjednám novou smlouvu, když ji budu potřebovat, řeknete si. To sice ano, ale až se vaše finanční situace ustálí, budete starší, což je důvod pro to, aby vám pojišťovna účtovala vyšší pojistné.

Pro vstup do životního pojištění je také potřeba mít dobrý zdravotní stav a i v souvislosti s covidovou situací posledních měsíců se logicky pro některé klienty komplikuje možnost si životní pojištění uzavřít.

Bude třeba doplatit pojistné

V principu lze pojistnou smlouvu vypovědět vždy k výročí jejího vzniku. A ještě je třeba ohlídat, abyste výpověď doručili pojišťovně alespoň šest týdnů před tímto datem. Jestli nechcete čekat, můžete pochopitelně přestat platit hned. Pojišťovna vás ovšem bude upomínat a pak vám pojistku vypoví sama. To však může trvat dva měsíce i půl roku. Po celou tu dobu budete pojištěni a pojišťovna bude chtít, abyste dlužnou částku doplatili. Když tak neučiníte, riskujete vymáhání, uvedení v rejstřících neplatičů, exekuci...

Nesmíte zapomenout na daně

Pokud je vaše životní pojištění s takzvanou spořicí složkou a vy jste si o zaplacené pojistné snižovali v uplynulých letech daňový základ, budete muset využité úlevy doplatit.

Dodanit je třeba předčasně vypovězené smlouvy, tedy ty, které netrvaly ani pět let a u nichž klient současně nedovršil šedesátku. V praxi to vypadá tak, že budete sami podávat daňové přiznání a uvedete v něm jako příjem všechny peníze, které jste si z pojištění uplatnili za deset let zpětně. Příklad? Při obvyklém pojistném 1 000 korun měsíčně je to za 10 let 120 000 korun navíc, daň z příjmů je 15 procent, státu tak bude nutné vrátit 18 000 korun.

Na počátku přijdete o hodně

Pokud je smlouva životního pojištění "mladá" a vy jste si ji sjednali s tím, že budete současně spořit či investovat, počítejte s tím, že při předčasném ukončení o hodně z dosud naspořených peněz přijdete. Ona lhůta mladosti je různá v různých pojišťovnách, ale nemělo by vás překvapit, že proděláte i ve chvíli, kdy jste vypověděli osmiletou pojistku.

Smlouvy rizikového životního nejsou tak drahé, takže jejich vypovídání není až tak pravděpodobné. Když je ukončíte, o nic nepřijdete, protože jste si nic nespořili.

Jak postupovat?

Pokud nechcete podstoupit výše uvedené nepříjemnosti, můžete se pokusit s pojišťovnou domluvit.

Ukončení smlouvy dohodou je jedna z cest, jak předejít tomu, že se ocitnete v roli dlužníka. Jde opravdu jen a pouze o to, že smlouva skončí dřív, nebude třeba čekat na výročí a nestanete se tak dlužníkem v případě neplacení. Pojišťovny dohodu nepovolují automaticky, určitě nepočítejte s tím, že byste zatelefonovali a pracovník pojištění s úsměvem ukončí. Ale za pokus to stojí, volte spíše písemnou cestu, aby se vaše žádost dostala do rukou někomu povolanějšímu než slečně v call centru.

Možné je i snížení pojistného krytí, a tím i nižší pojistné. To s pracovníkem pojišťovny dobře proberte - ptejte se hlavně na to, jestli bude možné pojistné částky později zase navýšit a zda vám zůstane stejné pojistné, jako jste měli dosud.

Půjčka z vlastních úspor je z technického pohledu nejkomplikovanější - dá se využít jen u pojištění se spořicí složkou a pouze u takového, kde už je vytvořena jistá rezerva. Pojistné se bude platit z této rezervy - jakoby si na ně půjčujete z "vlastních" peněz. Ptejte se předem, zda bude možné vše vrátit do původní konstelace; tento postup totiž mnohé pojišťovny definují jako "převedení do splaceného stavu" a považují jej za nevratný.

V případě složitější finanční situace je možné se domluvit s pojišťovnou i na dalších možnostech: například krátkodobém odložení platby, pomoci může i splátkový kalendář.

Novinky z pojišťoven

Allianz: u životního pojištění umožňuje akceptaci zaplacením: klient nemusí smlouvu fyzicky podepisovat - pokud souhlasí s jejím zněním, prostě zaplatí.

Generali Česká pojišťovna: za pracovní neschopnost uznává i karanténu, která byla ošetřujícím lékařem či hygienickou stanicí nařízena v souvislosti s onemocněním covid.

Kooperativa: zaměřuje se na doprovodné služby pro starší klienty - od června doplní infolinku o asistenční služby typu hodinový manžel nebo IT podpora.

Komerční pojišťovna: online sjednává rizikové životní pojištění pro klienty Komerční banky, zajišťuje životní pojištění společnosti Mutumutu.

NN Životní pojišťovna: nově nabízí pojistku dlouhodobé péče s dobou pojištění do 80 let a výplatou až do 90 let. K tomu dává u životního pojištění slevy za zdravý životní styl nebo dárcovství krve. Přistupuje jednotně k zaměstnancům i podnikatelům (na OSVČ se mnohdy vztahují omezení u připojištění pracovní neschopnosti, ošetřování dítěte...).

Pillow: nově zavedla celý segment pojištění úrazu a nemoci, donedávna byla zaměřeni na autopojištění.

Pojišťovna VZP: na léto připravuje akci krátkodobé úrazové pojištění dětí na tábory, dovolené, výlety...

Youplus: rozšířila seznam nemocí u pojištění závažného onemocnění; když má klient postupně více diagnóz, poskytne pojistné plnění v součtu i přes 100 procent pojistné částky.