Co dělat, když pojišťovny neuhradí celou škodu z nezaviněné nehody?

17.02.2021

Poslední dobou se množí stížnosti na to, že pojišťovny neproplácejí plnou škodu z povinného ručení. U starších aut totiž odečítají procenta na amortizaci a poškozený pak musí doplácet část škody ze svého.

Stát se to může každému. Zastavíte na červenou a řidič za vámi nedobrzdí nebo do vašeho auta někdo nacouvá na parkovišti. "Pro takové případy je přece povinné ručení, a když viník škodu uzná, neměl by být problém," myslíte si a čekáte, že vám pojišťovna viníka opravu auta uhradí. Není to však pravidlem.

Zklamaní řidiči se obracejí na poradenskou linku

Podle slov právníka časopisu dTest Jana Votočky zaznamenala poradenská linka v uplynulých týdnech vyšší počet případů lidí stěžujících si na pojišťovnu Kooperativa.

Mezi ně patří i pan Zdeněk, jehož zaparkované auto odřela řidička při neopatrném couvání. Vinu uznala, vyplnili protokol o nehodě a nastalo jednání s pojišťovnou. Pan Zdeněk chtěl škodu řešit rozpočtem, likvidátor pojišťovny ocenil škodu na necelých 30 tisíc korun. Nemilé překvapení však přinesl dopis z pojišťovny, který panu Zdeňkovi oznamoval, že mu původní cenu opravy zkrátila o 30 procent, jeden díl dokonce o polovinu kvůli amortizaci (vůz je vyroben v roce 2003). Podal odvolání, ale odpověď z pojišťovny byla zamítavá, nic mu nedoplatí. Zdeněk se obrátil o pomoc na linku dTestu a čeká na to, zda bude možná dohoda s pojišťovnou. Kvůli osmi tisícům se do soudu pouštět nechce.

Do podobné situace se dostal i pan Bronislav, do jehož auta nacouval jiný řidič na parkovišti. A stejná situace jako v předchozím případě, likvidace rozpočtem a neúspěšné vyjednávání s Kooperativou. Krátí pojistné plnění o 40 procent kvůli stáří auta (rok výroby 2007), počtu najetých kilometrů (200 tisíc) a nedodání dokladů, že si nechal auto opravit v autorizovaném servisu. Přitom mu předtím zástupce pojišťovny tvrdil, že je jedno, kde si nechá auto opravit. Místo avizovaných 24 tisíc dostal pan Bronislav jen 16,5 tisíce. Podal odvolání a stejně jako Zdeněk i on dostal zamítavou odpověď. Pokouší se tedy odvolat znovu, a když nebude zbytí, je ochotný se s pojišťovnou soudit.

Stížnosti přicházejí i na další pojišťovny. Podle údajů z poradny dTestu nejsou lidé spokojeni se způsobem vyřizování a krácení pojistných plnění také u České pojišťovny, Generali a Direct pojišťovny.

Pojišťovny se hájí: jednáme podle pravidel

Postižený řidič se právem cítí poškozen. On přece nic nezavinil, on má poškozené auto, za které v případě prodeje dostane méně peněz právě proto, že je bourané. On musí jednat se servisem a pojišťovnou, on platí pojištění ... A ještě má na to všechno doplácet? To přece není fér. S tím souhlasí i zástupci pojišťoven, přesto nutí lidi k doplatkům. Proč to dělají?

Oslovili jsme šest největších pojišťoven a požádali je o vyjádření. Všechny bez rozdílu uvedly, že v každém jednotlivém případě postupují individuálně a v souladu s občanským zákoníkem.

V zákoně se praví, že pojišťovna musí uhradit obvyklé náklady na opravu, která uvede vozidlo do stavu před nehodou. Jak to má však udělat, tam už není. Těžko si můžeme představit, že do starého auta místo nabouraného prorezlého blatníku namontují sice celý, ale také patřičně děravý.

A tak si tento paragraf vykládají nejenom pojišťovny, ale i právníci a soudy po svém. "Pojišťovny se chovají ekonomicky a obecně se snaží hradit částku, která odpovídá způsobu, rozsahu a kvalitě provedené opravy," říká Jiří Cívka z Generali.

Když splníte podmínky, proplatíme vše

Pojišťovny si stanovují různé podmínky, a když je splníte, nic byste doplácet neměli. Například u Allianz, Direct či Generali pojišťovny prý stačí doložit, že bylo auto celou dobu životnosti servisováno a opravováno ve značkovém servisu a že opravu po nehodě provedl autorizovaný servis.

Můžete se setkat i s jinou taktikou. "Vhodnou alternativou pro klienty starších vozidel je oprava u našich smluvních partnerů prostřednictvím kvalitativně rovnocenných takzvaných aftermarketových, tedy levnějších dílů. Pokud je oprava provedena těmito díly, pak korekci neodečítáme a klient nemusí nic doplácet, " uvádí Tomáš Zavoral z České pojišťovny. Opravu levnějšími, ale kvalitativně srovnatelnými díly uznávají také v ČPP a Kooperativě.

"Pro úplnost je nutné dodat, že vše uvedené se aplikuje v případech, kdy náklad na opravu nepřekročí obvyklou cenu vozidla. A to vše platí v případech, kdy poškozený postupuje v souladu s pokyny pojišťovny, opravuje v síti smluvních autorizovaných (v případě nových vozidel) či neautorizovaných (v případě starých a hodně opotřebovaných vozidel) servisů," uvádí Renáta Svobodová z České podnikatelské pojišťovny.

"Pokud bude oprava provedena účelným způsobem, samozřejmě s přihlédnutím ke stáří jeho vozu, a nedošlo k výměně rychle opotřebovávaných dílů, vyplatíme pojistné plnění ve výši fakturované ceny ze servisu. Na tomto principu je založena naše spolupráce se smluvními servisy, které pak klientům garantují opravu bez nutnosti doplácet její cenu vůči pojistnému plnění," říká Milan Káňa z Kooperativy.

Všechny pojišťovny amortizaci (korekci nákladů na materiál) odečítají u dílů, které podléhají rychlejšímu opotřebení, jako jsou pneumatiky, akumulátor či výfuk. Krácení se můžete vyhnout jen v tom případě, když doložíte, že jste díl vyměnili krátce před nehodou.

Oprava svépomocí - peníze nemusí na opravu stačit

Když si necháte udělat rozpočet, to znamená, že nedáte auto opravit do servisu, ale zařídíte si opravu svépomocí, určí pojišťovny výši škody podle ceníků. Když ji odsouhlasíte, vyplatí vám peníze zpravidla během pár dnů.

Můžete se však setkat s tím, že částka nemusí na opravu značkovými díly stačit. Například ČPP v takovém případě uplatňuje korekci nákladů vždy. Důvodem je obava, že nebudou do auta dodány kvalitní náhradní díly, případně si poškozený vůz nedá opravit vůbec a peníze si ponechá.

Co dělat, když nejste spokojeni

Pokud se cítíte jednáním pojišťovny poškozeni a víte, že jste splnili její podmínky, máte několik možností, jak se domoci svého. Můžete podat odvolání proti krácení pojistného plnění, vzor najdete na webových stránkách dTestu.

Když pojišťovna vašim námitkám nevyhoví, nezbude vám než se soudit. A protože je to proces poměrně zdlouhavý, sází pojišťovny na to, že se lidé k žalobě kvůli pár tisícovkám uchylovat nebudou. Podle slov advokáta Tomáše Pelikána však spory tohoto druhu nejsou ojedinělé, a pokud doložíte, že je cena za provedení opravy obvyklá, a přesto vám pojišťovna vyplatí méně, máte naději v soudním sporu uspět.

Pomoc najdete i na internetu

Pomocnou ruku poškozeným řidičům nabízí například Kancelář pro ochranu práv poškozených. Společnost se věnuje vymáhání krácení pojistného plnění dva roky a na počátku letošního roku spustila server Amortizace.cz.

Zde můžete využít bezplatné internetové právní poradny, případně si nechat zdarma udělat revizi svého případu. Pokud právníci společnosti uznají, že jste v právu, můžete si vybrat další řešení: buď svou pohledávku vůči pojišťovně společnosti prodáte, nebo se necháte zastupovat v soudním sporu. Za zastupování nebude nic platit.

Jak dlouho vše trvá? "V poradně se objeví odpověď během několika hodin, posouzení případu zpracujeme maximálně do následujícího pracovního dne. Samozřejmě, pokud nám pošlete elektronicky všechny potřebné doklady," říká Petr Nechanický ze serveru Amortizace.cz.

"Délka soudního řízení se dá v Česku jen těžko odhadovat. Může to být měsíc, ale i rok," dodává Petr Nechanický s poznámkou, že všechny spory, do kterých zatím šli, také vyhráli. Pouští se totiž jen do případů, kde si jsou jisti nárokem poškozeného. Zpravidla nejprve vyzvou pojišťovnu k úhradě pohledávky, a pokud to neudělá, podají na ni žalobu.