Co dělat, když pronajímatel neřeší závadu v bytě?

20.03.2020

Pokud zjistíte v pronajatém bytě vadu, musíte ji neprodleně nahlásit pronajímateli. Jeho povinností je postarat se o její urychlené odstranění. Jak se ale vypořádat se situací, kdy pronajímatel i po oznámení vady nic neřeší?

Na redakci se se svým problémem obrátil čtenář, který se dostal do situace, kdy pronajímatel ani po několikerém oznámení zásadní vady v bytě dělá tzv. mrtvého brouka.

"Pronajal jsem si krásný půdní byt za nemalé nájemné. Moje spokojenost však skončila s prvním velkým deštěm. Do bytu totiž zatéká. A nastaly problémy s pronajímatelem. Závadu jsem mu nejprve nahlásil ústně, ale když se nic nedělo, zvolil jsem písemnou formu a poslal mu doporučený dopis," napsal do redakce čtenář.

Majitel dělá mrtvého brouka

Pronajímatel mu následně vzkázal, že závadu ohlásil stavební firmě, která prováděla rekonstrukci. Ovšem i nadále se nikdo k opravě neměl.

"Když jsem sám zjišťoval u dané firmy, co s opravou bude, řekli mi, že o ničem nevědí, navíc prý zákonná záruka výstavby střechy uplynula. Mám dojem, že pan majitel hraje mrtvého brouka. Co mám dělat? Nebaví mě po dešti neustále uklízet a trpět stav, že vlhkost poškozuje i mé věci," dodal čtenář.

Podle právníka Jana Dubenského, který se k situaci čtenáře vyjádřil, je v občanském zákoníku v § 2264 uvedeno, že zjistí-li nájemce v bytě poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, musí to ihned oznámit pronajímateli. Nájemce má přitom právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody.

"Výmluvy na údajné vady toho, kdo prováděl rekonstrukci v domě, vás nemusí zajímat. Pokud neodstraní pronajímatel poškození nebo vadu bez zbytečného odkladu, můžete poškození nebo vadu odstranit na své náklady a žádat jejich náhradu," uvedl Dubenský.

Nárok i na slevu z nájemného

Nájemce má podle zákona po dobu závad v bytě, které by podstatně omezovaly jeho bydlení, i nárok na slevu z nájemného.

"Jestliže v důsledku uvedených závad došlo i k poškození vašeho majetku (zařízení bytu či věcí v bytě umístěných), máte rovněž právo na jejich náhradu. Nedohodneteli se s majitelem, bude nezbytné řešit celou záležitost soudně," dodal Dubenský.