Dynamické penzijní fondy se i navzdory loňské ztrátě vyplatí.

02.06.2019

Dynamickým penzijním fondům se v roce 2018 nedařilo. Důvodem byl pokles cen akcií na světových trzích. Přesto se vyplatí více než konzervativní strategie. Spoření na penzi je pro většinu obyvatel dlouhodobý proces. První úspory na stáří by lidé měli začít vytvářet s prvním nástupem do zaměstnání. Investiční horizont v takovém případě dosahuje řádově 40 let. Ovšem i lidé ve středním věku mají investiční horizont v řádu několika desetiletí. A pro takové investice je mnohem větším rizikem inflace než kolísání trhu.

Dynamické strategie

Kolísání trhu a s ním spojený občasný pokles hodnoty naspořených prostředků při pravidelné investici by mělo být vnímáno spíše pozitivně. Pokles cen je podle historických zkušeností pouze dočasný a naopak vytváří příležitost k levnému nákupu. Loňský rok s poklesem dynamických strategií účastnických fondů v doplňkovém penzijním spoření proto není žádnou tragédií, ale naopak příležitostí. Navíc od založení jsou dynamické strategie stále nejpřínosnější.

Výnosy dynamických strategií účastnických fondů

V roce 2018 zaznamenaly pokles hodnoty všechny dynamické strategie. Přesto všechny od založení zůstávají v kladném teritoriu. Od roku 2013 do roku 2018 vzrostla cenová hladina měřená indexem spotřebitelských cen o 7,6 %. Všechny dynamické účastnické fondy s výjimkou Růstového ÚF od NN penzijní společnosti tak inflaci porazily.

Vyvážené a dluhopisové strategie

U dynamických fondů je potřeba počítat s vyšším kolísáním hodnoty. Na druhou stranu dlouhodobě mají největší potenciál výnosu a největší šanci překonat inflaci. To dokáží i vyvážené či dluhopisové strategie, které ovšem mívají dlouhodobě nižší výnosy - i nižší ztráty. Ani těm se v loňském roce nepodařilo dosáhnout zisku.

Výnosy vyvážených a dluhopisových strategií účastnických fondů

Vyváženým a dluhopisovým strategiím se nedařilo nejen kvůli poklesům na akciových trzích (v případě vyvážených strategií), ale také z důvodu růstu úrokových sazeb dluhopisů. Při růstu úrokových sazeb dluhopisů sice nové nakupované dluhopisy do portfolia fondu přináší vyšší výnos, ale dříve nakoupené ztrácejí část své hodnoty.

Od počátku jsou i vyvážené a dluhopisové strategie na kladných hodnotách zhodnocení. Ovšem zdaleka ne všem se podařilo překonat inflaci. Na druhou stranu nejlepší fondy z této kategorie mohou s úspěchem konkurovat i fondům dynamickým. To je dáno mimo jiné i konkrétními strategiemi fondů, kdy se pod označením "dynamický účastnický fond" mnohdy skrývá spíše vyvážená než dynamická strategie. Z tohoto důvodu je důležité sledovat konkrétní složení jednotlivých fondů a pro skutečně dynamickou strategii hledat fondy s vyšším podílem akciové složky.

Povinné konzervativní strategie

Dřívější penzijní připojištění s garancí nezáporného zhodnocení na roční bázi bylo převedeno do transformovaných fondů. Do těchto fondů nelze vstupovat a noví účastníci musí hledat mezi účastnickými fondy. A protože lidé v České republice jsou vysoce konzervativní, aby bylo možné je do fondů nalákat, musí každá penzijní společnost mít povinný konzervativní fond (PKF).

U konzervativních strategií nelze očekávat žádné závratné zhodnocení. Na druhou stranu ani jejich případné ztráty nejsou nijak vysoké. Standardní výnosy i ztráty PKF se pohybují mezi -2 % a 2 %.

Povinným konzervativním fondům se nedařilo již druhý rok v řadě. Důvodem je obdobně jako u dluhopisových a vyvážených fondů růst úrokových sazeb, který se podepsal již na prakticky nulových výnosech v roce 2016.

Výnosy povinně konzervativních fondů

Kromě povinně konzervativního fondu penzijní společnosti od Komerční banky se podařilo od počátku dosáhnout kladného zhodnocení všem z nich. Potíž je, že žádnému z PKF se nepodařilo pokořit inflaci...

Další účastnické fondy

Penzijní společnosti mohou zakládat i další účastnické fondy. Některé z nich by bylo možné přičlenit do vyvážených či konzervativních strategií.

Výnosy ostatních účastnických fondů