Finanční arbitr: Životní pojištění s nulovou pojistnou částkou je neplatné!

03.09.2018

Smlouvy životního pojištění s nulovou pojistnou částkou uzavřené "na spoření" jsou podle finančního arbitra neplatné. Vyplývá to z rozhodnutí arbitra ve sporu klienta s pojišťovnou AXA. Co to znamená pro tisíce lidí s podobným "pojištěním"?

Finanční arbitr před časem rozhodoval spor klienta, který si v roce 2012 sjednal investiční životní pojistku u pojišťovny AXA. Investiční pojištění je standardně kombinace životní pojistky s investicemi do fondů, tato pojistka byla ale sjednaná s "nulou na smrt", tedy s nulovou pojistnou částkou pro případ smrti. Pokud by klient zemřel, pojišťovna by vyplatila jen naspořenou částku (sníženou o náklady na pojištění, zejména provizi zprostředkovatele, a výnosy z investiční složky).

Klient uváděl, že pojistku sjednal - na základě doporučení pojišťovacího zprostředkovatele - s cílem zhodnotit volné peníze. Nikoli kvůli zajištění rodiny v případě smrti. Tomu ostatně odpovídají i parametry pojistky - smlouva byla uzavřená na 10 let s měsíčním pojistným 40 tisíc korun, přičemž první zvýšené pojistné dělalo jeden milion korun.

Spor s pojišťovnou klient opřel o argument, že pojišťovna v žádném momentu nepřevzala pojistné riziko a namísto pojištění de facto zprostředkovala investiční službu. Po arbitrovi proto požadoval zrušení smlouvy od počátku a úhradu peněz zaplacených na pojistném. Zaplatil na něm dva miliony čtyři sta tisíc korun. V průběhu sporu pojistku ukončil a od pojišťovny dostal částečný odkup - částku 1 520 977 korun. Dál ale požadoval doplacení rozdílu mezi zaplaceným pojistným a odkupným.

Finanční arbitr se přiklonil na stranu klienta. Smlouvu prohlásil za neplatnou od počátku, protože odporuje zákonu o pojistné smlouvě - pojišťovna nepřebírá žádné pojistné riziko. Nepomohly ani argumenty pojišťovny: klient podpisem projevil výslovný souhlas s nastavením pojistky a zároveň dostal modelový příklad vývoje odkupného. Arbitr přesto rozhodl, že pojišťovna musí klientovi vyplatit zbývající část pojistného - tedy 879 023 korun, úrok z prodlení - a také pokutu zhruba 87 tisíc korun, která připadne finančnímu arbitrovi.

Ačkoli je rozhodnutí arbitra konečné a pojišťovna musí zbývající pojistné a úrok z prodlení vyplatit, záležitost nakonec skončí u soudu. "Nesouhlasíme s nálezem finančního arbitra a požádali jsme soud o jeho přezkoumání. Předmětná smlouva byla uzavřená v souladu s platnými zákony," uvedl mluvčí pojišťovny AXA Jiří Cívka. Pokud soud rozhodne v neprospěch klienta, ten bude muset 879 tisíc, které mu pojišťovna vyplatila, vrátit.

Podobných smluv? Tisíce

Závěr arbitra se ale týká i ostatních smluv s nulovou pojistnou částkou - v jeho rozhodnutí stojí, že vzhledem k právní vadě lze takové smlouvy považovat za neplatné. Investiční pojištění sjednané "na spoření" přitom není v Česku ničím neobvyklým. "Finančnímu arbitrovi je z úřední činnosti známo, že více pojišťoven má takto koncipované některé pojistné smlouvy. Mnoho z nich je rovněž předmětem řízení dalších navrhovatelů před finančním arbitrem. Nejedná se přitom o jednotky, ale desítky obdobných případů," stojí v rozhodnutí.

To potvrzují i odborníci. "V Česku jsou zhruba čtyři miliony smluv životního pojištění, z toho 300 tisíc smluv investičního životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele. Právě životní pojištění, na které klientům přispívá firma, se v drtivé většině sjednávalo s nulovou nebo minimální pojistnou částkou. Jinak řečeno - pojistná složka se potlačila a peníze šly hlavně do složky investiční. Odhaduju, že z celkového počtu 300 tisíc smluv může být takto nastavená polovička," vysvětluje Lukáš Škopek specialista na zaměstnanecké benefity společnosti Partners.