Hořící Řecko, pojištění storna a pojistné podvody.

31.07.2023

Řecký ostrov Rhodos postihly požáry. Do tíživé situace se tak dostaly stovky českých klientů, kteří na tomto ostrově trávili svou dovolenou. Problémy to však přináší i těm klientům, kteří mají na Rhodos odletět v následujících dnech.

Někteří si stěžují na nedostatečnou komunikaci a z diskusí na sociálních sítích lze usuzovat, že si nejsou jistí ani tím, na co mají nárok z cestovního pojištění. Množí se totiž zoufalé dotazy, jak funguje připojištění storna zájezdu. Vybrané cestovní kanceláře prý nereagují ani na žádosti o změnu destinace. Odpovědi od účastníků diskuse jsou následující:

  • na tohle vám pojištění storna fakt fungovat nebude
  • hoďte se marod, zajděte si na pohotovost
  • pokud neudělá první krok cestovní kancelář, tak máte smůlu

Rozhodně nelze doporučovat páchat pojistný podvod. Jediná správná odpověď je, že je třeba se podívat do pojistných podmínek, jakou variantu pojištění storna máte sjednanou a na co vše se pojištění vztahuje.

Důležitý je také názor ministerstva zahraničních věcí. Aktuálně na webu ministerstva najdeme následující informaci: "Rhodos: aktuálně nejpostiženějšími oblastmi na ostrově jsou Gennadi, Bati a Asklipeio. Lokality Gennadi a Bati se aktuálně evakuují. V oblasti Asklipeio došlo ke znovuvznícení ohňů, které se šíří jižním směrem. Na ostrově byly postiženy také oblasti Kiotari, Pylonas, Laerma, Lardos, Lindos, Kalathos, Malona, Peukous, Massari a Charaki. V těchto oblastech jsou však požáry momentálně patrně na ústupu a teoreticky pod kontrolou; ovšem, situace je velmi proměnlivá a může se rychle změnit i k horšímu. Celý ostrov Rhodos je zařazen do řeckého nejvyššího, pátého stupně požárního rizika (pohotovost). Na Korfu jsou požáry s rizikem šíření v severovýchodní oblasti ostrova. Evakuace v 17 oblastech: Vigglatouri, Nisaki, Rou, Katávalo, Kéntroma, Tritsi, Kokkokílas, Sarakiviátika, Plagiá, Kalámi, Vlachátika, Kavalléraina, Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia, Sinies. Velký požár začal také v lokalitě Loutses, s rizikem šíření severovýchodně. Z oblasti bylo evakuováno 2.466 osob, prozatím nejsou hlášeny škody na majetku."

Na základě těchto dvou zdrojů lze zjistit, jak pojištění storna zájezdu zafunguje, či nikoliv. Akademiepojištění.cz nahlédla do několika pojistných podmínek s následujícím výsledkem. Některá pojištění storna se na živelní události v cílové destinaci bohužel nevztahují. Paradoxně se to týká často pojistek, které se prodávají spolu se zájezdy nebo jsou hojně inzerovány na internetu.

U některých typů pojištění storna zájezdu je ovšem pojistnou událostí i zrušení cesty, kterou učiníte z důvodu požáru v cílové destinaci. V pojistných podmínkách můžete najít následující věty, které se u jednotlivých pojišťoven více či méně různí:

  • "Z důvodu živelní pohromy nastalé v cílové oblasti cesty až po sjednání pojištění, jejichž vznik je potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady."
  • "Z důvodu živelní události v cílové destinaci cesty, která nastala v pojistné době a její vznik je oficiálně potvrzen Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo obdobnou institucí, a která znemožňuje pojištěnému uskutečnit plánovanou cestu. Zároveň tato událost trvá ještě 7 dní před nastoupením na cestu."
  • "Z důvodu přírodní katastrofy v cílové oblasti zájezdu a z důvodu varování před cestou do cílové destinace, které bylo vydáno 10 a méně dní před nastoupením cesty Ministerstvem zahraničních věcí ČR."
  • "Z důvodu označení cílové destinace oficiálními úřady jako zdraví či život ohrožující oblast v době trvání pojištění, a to z důvodu přírodní katastrofy (požáru)."
  • "Z důvodu přírodní katastrofy (požár) v cílovém místě pobytu, které jsou oficiálními úřady nejdéle 5 dní před počátkem pojištění označeny jako ohrožující život, zdraví nebo majetek. Pod pojmem cílové místo pobytu se rozumí město nebo letovisko uvedené na cestovní smlouvě či závazné objednávce služby pojištěného."
  • "Z důvodu živelní události velkého rozsahu v cílové oblasti cesty pojištěného. Takovou událostí je škoda podstatného charakteru, která vznikla působením požáru v době, kdy pojištění bylo již sjednáno a její vznik je oficiálně potvrzen místními nebo mezinárodními orgány či úřady."

Podle ministerstva pro místní rozvoj je destinace místo navštívené účastníkem cestovního ruchu. Pro mezinárodní návštěvníky je destinací buď celá navštívená země, nebo její některý region, případně město. Pojem destinace je často používán relativně volně. Pokud tedy pojišťovna nespecifikuje v podmínkách destinaci či cílové místo pobytu jinak (např. výhradně jako město nebo letovisko uvedené na smlouvě, tak jak to má jedna z pojišťoven), tak by mělo být pojišťovnou plněno i v případě, kdy nebudete chtít na Rhodos odletět (byť do místa, které není přímo požárem zasaženo).

Jak je ale vidět z výše uvedené textace podmínek některých pojišťoven, uvedená slovní spojení nemusí být zcela v souladu s upozorněním ministerstva zahraničních věcí. V takovém případě by bylo žádoucí, aby daná komerční pojišťovna poskytla informaci, jak bude v této aktuální situaci postupovat.