Investice do korporátních dluhopisů.

03.08.2022

Korporátní dluhopisy jsou investicí spíše z rizikovějšího spektra. Jsou to dluhopisy vydávané právnickou osobou, které představují půjčku emitenta od investora. Dluhopisy se vydávají na pevnou dobu. Jsou likvidní a je možné je prodat i před splatností a nabízí často úrok mezi 5 % až 10 %. Na druhou stranu se ale také pojí s velkým rizikem, je totiž možné, že Vám emitent nakonec nevyplatí vůbec nic.

Jak fungují korporátní dluhopisy?

Pro emitenta korporátní dluhopis funguje hodně podobně jako půjčka od banky. Často se tedy liší splatnost jistiny, zatímco u bankovního úvěru se jistina splácí částečně každý měsíc, dluhopis je jako celek splatný až při uplynutí splatnosti. Úrok se nabízí hodně podobný, jak u emise dluhopisů, tak při posuzování firemního úvěru bankou.

Velkým rozdílem je to, že firmy dluží více drobným střadatelům. Těmto vyplácí ve zvoleném intervalu úroky za půjčené peníze (měsíčně, čtvrtletně, pololetně...) a po uplynutí splatnosti splácí i celou půjčenou částku. Peníze může firma použít na svůj rozvoj, na vyplacení věřitelů a změnu struktury svého dluhu či na jiné provozní i investiční záležitosti. Musí jen přesvědčit investory, že se vyplatí půjčit peníze právě jim. Což ostatně, o tom by musela firma přesvědčit i banku při žádosti o úvěr.

Proč zařadit dluhopisy do investičního portfolia?

Zatímco pro firmy je emise dluhopisů víceméně bezriziková, jako investor byste si měli dobře zvážit, jestli právě tuto emisi nakoupíte. O korporátních dluhopisech se traduje, že mají vysokou rizikovost. A je pravda, že tradice firemních dluhopisů není v českém prostředí ještě ustálená a tyto dluhopisy jsou často opravdu velmi rizikové. V západních zemích jsou ale firemní dluhopisy velmi častým nástrojem pro zajištění financování. A čím více se česká ekonomika vzdaluje transformačním rokům a přibližuje západnímu stylu podnikání, tím častěji se můžeme s korporátními dluhopisy setkávat.

Pro drobné investory jsou korporátní dluhopisy zajímavým nástrojem pro diverzifikaci portfolia. Je to ta část, která je více riziková, než akcie či podílové fondy, ale méně riziková, než kryptoměny nebo například NFT. Velkou výhodou korporátního dluhopisu je to, že vlastně víte, jaký bude výnos během následujících let trvající investice. Odpadá tak nejistota s výnosností, kterou můžete pozorovat u akcií a dalších tržních investičních instrumentů.

Příležitostí pro investory je také vložit peníze do něčeho, co jim je blízké. Přes korporátní dluhopisy můžete investovat do nemovitostního trhu a podílet se na rozvoji devolepera. Stejně tak můžete narazit na korporátní dluhopisy vydávané oděvní firmou, kterou chce zafinancovat svůj rozvoj. Můžete přispět k rozvoji minipivovarů nebo autoservisu. Investici může investor vnímat osobně a být na ní přímo zainteresovaný. Což na rozdíl od akciového trhu nebo kryptoinvestic nabízí osobní prvek. Investor tak může půjčit peníze například na rozvoj firmy, u které už pár let nakupuje.

Díky internetu a ze zákona povinně sdílených informací se můžete o emitentovi dozvědět mnoho a to velmi snadno. Což byste ostatně měli. Nestačí se totiž spoléhat na to, že je vám emitent a jeho záměr sympatičtí. Vhodné je si před investicí řádně emitenta proklepnout.

Na co se používají peníze z firemních dluhopisů?

Peníze z dluhopisů jsou nejčastěji používané na rozvoj podnikání. Ať už na nákup nemovitostí či strojů pro rozšíření výroby, či na nákup výrobního materiálu. Jako investor se ale můžete setkat i s emisemi dluhopisů, které nejsou jednoznačně vymezeny. Dluhopisy tak můžou například financovat konsolidaci dluhu nebo nákup běžného spotřebního materiálu, který ale nevede ke zvýšení výroby.

Jak si ověřit emitenta dluhopisů?

Informace o emitentovi dluhopisů je velmi důležitá. Jako investor byste se měli zaměřit na veškeré dostupné informace o minulém hospodaření i o investičním záměru emise. Důkladný návod, jak zhodnotit emisi korporátních dluhopisů, vydalo Ministerstvo financí, které sestavilo celý seznam, na co se zaměřit a kde informace o daném subjektu získat. Včetně algoritmu, jak si sestavit vlastní rating dané emise dluhopisů.

Při každé investici do korporátních dluhopisů se řiďte základními pravidly.

  • Investujte jen peníze, které můžete postrádat. Korporátní dluhopisy by neměly tvořit velkou část investičního portfolia.
  • Vybírejte si projekty, kterým věříte. Zaměřte se na emise, které obsahují detailní plán, co chce emitent se získanými prostředky dělat. Vždy je lepší investovat tam, kde je jasné, za co budou peníze utraceny a jaký bude přínos pro podnikání.

  • Vyberte si pro investici oblast, která je vám je blízká a o které více víte. Snadněji se rozhodnete, jestli má emise opravdu takový dopad na podnikání, nebo se nedá čekat moc velká návratnost.

  • Upřednostněte emise, které mají prospekt schválen u ČNB. Představuje to záruku, že emise dluhopisů bude splňovat zákonné formální záležitosti.

  • Investovat můžete i do emisí s výrazným výnosem nad 10 %. Zvažte ale, jestli emitent opravdu realisticky zhodnotil plánované rozšíření podnikání, nebo zda je spíš vyšší riziko, že investice bude zcela ztrátová.