Jak na investiční životní pojištění?

06.07.2020

Investiční životní pojištění je dnes asi nejrozšířenější formou životního pojištění. Povědomí o tom, jak funguje a jak je nákladné, je však velmi nízké. Jedná se o pojištění, u kterého je výše pojistného plnění vázaná na hodnotu podílových jednotek. Investiční životní pojištění obecně nenabízí žádnou garanci vyplacení konkrétní částky při dožití, záleží tedy na tom, jakou investiční strategii zvolíte a jak se bude vámi zvolenému investičnímu portfoliu dařit. Riziko celé investice tedy nesete jako pojistník vy, nikoli pojišťovna.

Jak funguje investiční životní pojištění?

Na základě vašich požadavků vám pojišťovna bude vést individuální účet tvořený investičními podílovými jednotkami. Ty sama nakupuje za část od vás přijatého pojistného. Z vašeho podílového účtu si zatím strhává správní poplatky a pojistné pro případ smrti. V případě dožití je hodnota pojistného plnění vázaná na hodnotu vašeho podílového účtu. V případě smrti je vyplacena dohodnutá pojistná částka, která ne vždy závisí na hodnotě podílových jednotek. Některé pojišťovny vyplácejí kapitálovou hodnotu podílových jednotek, pokud ta je vyšší než pojistná částka, nebo součet pojistné částky a kapitálové hodnoty jednotek. Jiné pojišťovny vyplatí pouze zaplacené pojistné. Daňová odpočitatelnost umožňuje při běžném pojistném 1000 korun měsíčně daňovou úsporu až 1800 korun ročně. Naspořené peníze však podléhají klasickému zdanění ve výši 15 %.

Problematika investičních životních pojištění

Investování prostřednictvím investičního pojištění funguje víceméně jako investování v otevřených podílových fondech. Skrze pojišťovnu nakupujete podílové jednotky a více či méně si vybíráte z dané nabídky investičních fondů. Investiční společnosti se ale řídí jinou legislativou než pojišťovny; zveřejňování informací, distribuce či daňové aspekty fondů se tak liší. Vklady nejsou garantovány státem a za závazek vždy ručí pouze zprostředkující instituce, tedy pojišťovna.

Stejně jako při kapitálovém životním pojištění se pojistné zaplacené za první dva roky použije z větší části na úhradu nákladů pojišťovny. Pravidelné měsíční poplatky a poplatky za správu se strhávají přímo z pojistného podle aktuálního sazebníku. Případné vstupní poplatky nebo poplatky při změně strategie se mnohokrát nepřehledně přičítají k dalším platbám z celého schématu. Poté konečně získáváte výnosy z investic do cenných papírů, nakoupených pojišťovnou. Označení investičního životního pojištění za spoření je vždy přinejmenším velmi nepřesné.

Podle čeho vybrat investiční pojištění?

Investiční pojistky se liší podle pojišťoven na základě výše pojistného plnění. Pojistné plnění odpovídá hodnotě zvolených investičních jednotek. Pokud zvolíte bezpečnější přístup (stálé, málo výdělečné státní obligace), bude pravděpodobně pomalu ale jistě narůstat; pokud zvolíte dynamičtější přístup postavený na akciích, hodnota daného fondu, a tedy i vašeho plnění může prudce stoupat nebo klesat.

Investice můžou probíhat jednorázově jediným vkladem, který se náhodně zhodnocuje. Platí tu vyšší riziko špatného načasování koupě i při následném zhodnocování fondu v dalších letech. Jistější formou investice jsou pravidelné vklady jednou měsíčně, které riziko špatného načasování rozloží a jejich výhodnost se odvíjí od tvaru křivky vývoje cen v čase. Pokud je ke konci investice v plusu, vyplatí se ji postupně převést na konzervativnější přístup pro udržení její hodnoty.

Základním právem každého investičního pojistitele je změna investiční strategie po dobu trvání smlouvy a možnost kombinovat fondy nebo mezi nimi prostředky přesouvat. Ke každé strategii máte nárok od pojišťovny dostat modelaci, která určuje hodnotu odstupného při předčasném ukončení smlouvy. Předčasné ukončení smlouvy bývá velmi nevýhodné, nedoporučuje se uzavírat investiční pojištění na dobu kratší než 15 let. Pojišťovny nabízejí také možnost takzvaného zmrazení investičního pojištění při zhodnocování rezerv i v případě, že pojistník neplatí pojistné. V tomto případě však přestávají platit daňové výhody, nemluvě o pojistném krytí. Jen málo pojišťoven nabízí garantované zhodnocení, které se pohybuje okolo 1,5 procenta ročně.

Výhody a nevýhody investičního životního pojištění

+ daňová odpočitatelnost
+ pojišťovny jsou obecně stabilní instituce

- častá absence garantované částky pro případ smrti a dožití
- vstupní a výstupní poplatky
- administrativní poplatky
- nejistota zhodnocení

Investiční životní pojištění jsou mezi klienty pojišťoven stále velice populární i přes nejisté zhodnocení jejich vkladů. Pokud uvažujete o uzavření investiční životní pojistky jakožto pojistky nabízející krytí jiných rizik, vezměte v potaz také možnost založit oddělené rizikové pojištění a investice do fondů. Pečlivě porovnejte nabídky pojišťoven v důvěryhodné finanční kalkulačce a konzultujte svou situaci i očekávání s finančním poradcem.