Jak na pojištění přívěsného vozíku?

01.04.2019

Nehody s přívěsným vozíkem mohou mít nečekaně trojí řešení. Tušili jste, že na vině může být jak auto nebo vozík, tak i oba současně? Proto musíte hradit pojištění i pro přívěs.

Národ chalupářů má přívěsné vozíky v oblibě. Podle statistik Ministerstva dopravy je v České republice aktivních přes tři čtvrtě milionu přívěsů kategorie O1 - tedy nebrzděných do 750 kg. Pochopitelně se s vozíky dějí i nehody. Nejvíc v létě a právě nyní na podzim, kdy třeba chataři nebo zahrádkáři vyklízejí nemovitosti před zimou do sběrných dvorů. Loni policie evidovala 588 nehod, kde se vyskytovaly i přívěsy. Vznikla při nich škoda bezmála padesáti milionů korun! Data za první pololetí letošního roku trend potvrzují. Průměrná škoda na jednu nehodu činí 75 korun. Jenže kdo ji zaplatí?

Pojištění auta nestačí

Obecně platí, že povinné ručení musejí mít uzavřeno všechna motorová vozidla provozovaná na veřejných komunikacích. Tedy i vozík, ačkoliv se nemůže pohybovat vlastní silou. Mnoho motoristů si tak myslí, že pro uhrazení případné škody stačí pojištění tažného vozidla. "Jenže povinné ručení musí mít jak osobní auto, tak i vozík," upozorňuje Honza Marek, mluvčí pojišťovny Generali.

Vodítkem by mohl být už samotný fakt, že přívěsy mají vlastní registrační značky a technické průkazy, proto jednoduše musejí mít i zelenou kartu. Existují ale i opačné situace: mopedy Babetta nejsou evidovány v registru, nemají značky, a přesto je musíte pojistit, pokud je chcete provozovat na silnici. Vyžaduje to zákon o pojištění motorových vozidel.

Tisíce i zdarma

Z hlediska povinného ručení jsou vozíky rozděleny do tří kategorií: lehké do 750 kg, těžké nad 750 kg a nákladní návěsy.

Pojištění na nejmenší vozíky lze pořídit někdy i zdarma jako bonus k osobnímu vozu, na kamionové návěsy už vyjde v řádu tisícikorun asi jako na průměrné osobní auto. "U nás pro každou z kategorií existuje jednotná sazba pojistného, přičemž majitelé si mohou vybrat ze dvou variant povinného ručení," vysvětluje třeba Honza Marek ze společnosti Generali, která eviduje přes 55 000 nejmenších přívěsných vozíků a více než 20 000 přívěsů nad 750 kg. Pro představu pak uvádí, že roční pojistné s limitem 35 milionů korun u klasického přívěsného vozíku za osobní auto stojí 244 Kč. Pokud má motorista plný bonus, pak za pojištění zaplatí 99 korun.

Jen za auto

Kupodivu ovšem neplatí povinnost pojištění pro každý vozík. "Povinnost daná zákonem o podmínkách provozu na pozemních komunikacích i zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel platí jen na vozíky, přívěsy a návěsy k osobním, nebo užitkovým vozidlům. Nikoli však na přívěsy za motocykly, pokud nemají přidělenu samostatnou registrační značku," upozorňuje Milan Káňa z Kooperativy. V těchto případech se tak přistupuje k přívěsnému vozíku za motorku stejně jako k sidecaru.

Pokud si zrovna říkáte, že samostatné pojištění vozíků může být i výhodou, když s ním při připojování odřete nárazník vlastního auta, musíme vás zklamat. Podle zákona nemohou být uhrazeny škody způsobené mezi vozidly jízdní soupravy navzájem.

Povinné ručení tak máte jen pro případy, kdy způsobíte škodu ostatním. Dokonce i u vozíku se může vyšplhat do milionů, pokud zaviní něčí trvalé zranění nebo smrt.

Kdo je viníkem?

1. Tažné vozidlo

Nejčastější situace, protože připojením vozíku za auto vzniká souprava, které uděluje pohyb automobil. Z toho důvodu se na auto nahlíží tak, že je viníkem případné nehody. A škody se hradí z povinného ručení auta. Možná překvapivě to platí i v situaci, kdy se nesprávně připojený vozík chybou obsluhy odpoutá od vozu a způsobí další škodu. Bez auta by totiž nebyl schopen předchozího pohybu.

Proč?

Vozík se pohyboval silou auta!

Příklady

  • Řidič auta nedá přednost v jízdě a dojde ke střetu vozíku s jiným účastníkem provozu.
  • Kvůli nepřiměřené rychlosti dojde k vychýlení vozíku ze směru jízdy a vozík následně poškodí jiného účastníka provozu.

2. Přípojný vozík

Samostatný vozík se stává viníkem nehody, pokud nebyl rozpohybován silou tažného vozidla. Je to třeba při ruční manipulaci. Nebo u odstaveného brzděného přívěsu v situaci, kdy kvůli technické závadě vytečou provozní kapaliny a vznikne ekologická škoda. Vše se tedy platí z povinného ručení vozíku.

Proč?

Tažné vozidlo vůbec u nehody nefigurovalo!

Příklady

  • Odstavený vozík se sám rozjede a poškodí jiná vozidla, případně způsobí škodu na zdraví nebo majetku jiného účastníka silničního provozu.
  • U odstaveného vozíku vytečou provozních kapaliny, které způsobí smyk projíždějícího vozidla a následně i škody.

3. Automobil i vozík

V nejzapeklitějších situacích se škoda dělí rovnoměrně mezi auto a vozík. V principu jde o situace, kdy se sice vozík pohyboval silou auta, ale sám byl jediným viníkem nehody. Typicky v případě technické závady za jízdy, kdy se vozík vychýlí třeba do protisměru. Nebo se dokonce odpojí a způsobí další škodu. Rozdíl proti prvnímu příkladu je v tom, že na vině nebylo chybné připojení vozíku, ale na něm vzniklá technická závada.

Proč?

Příčinou byla technická závada jedoucího vozíku.

Příklady

  • Z vozíku se uvolní a sesunou zmrazky nebo převážený náklad. Led, nábytek nebo jiný převážený materiál pak poškodí projíždějící vozidlo.