Jak na refinancování hypotéky úvěrem ze stavebního spoření.

06.05.2022

Řešíte situaci, kdy se prostřednictvím úvěru ze stavebního spoření, případně překlenovacího úvěru ze stavebního spoření chcete zbavit stávající hypotéky, např. z důvodu výhodnějších podmínek či absence nutnosti zastavit nemovitost?

Co bude třeba od stávající hypoteční banky?

Stavební spořitelna bude potřebovat ke schválení úvěru níže uvedené náležitosti:

- vyčíslení aktuální dlužné částky ke dni refinancování,

- informace o platebních podmínkách, tj. kam zaslat peníze z úvěru ze stavebního spoření.

Případě, že i nový úvěr ze stavebního spoření vyžaduje zástavu nemovitosti, stavební spořitelnabude chtít od stávající hypoteční banky potvrzení o tom, že refinancováním úvěru dojde k výmazu zástavního práva hypoteční banky.

Co bude stavební spořitelna potřebovat od vás?

I stavební spořitelny posuzují účelovost a rizikovost úvěrů, tj. ke schválení žádosti o úvěr ze stavebního spoření je třeba:

- doložit stavební spořitelně příjmy,

- mít dobrou úvěrovou historii (tj. negativní záznamy v bankovním registru klientských informací a nebankovních registrech klientských informací),

- doložit smlouvu o hypotečním úvěru, ze které je zřejmé, že se jedná o účelovou hypotéku,

- odhad ceny nemovitosti v případě, že žádáte o úvěr ze stavebního spoření se zástavou nemovitosti.

Pozn. V případě refinancování hypotéky, stavební spořitelna nepočítá do výdajů žadatelů o úvěrsplátku hypotéky, protože jejím refinancováním dluh zaniká.

Jaký vliv má refinancování na další finanční produkty?

V případě zástavy nemovitosti bude třeba nemovitost pojistit a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch stavební spořitelny. Zároveň je vhodné zrušit stávající pojištění nemovitosti s vinkulací plnění ve prospěch hypoteční banky.

Refinancováním hypotéky rovněž může zaniknout:

- povinnost mít sjednáno úvěrové pojištění k hypotečnímu úvěru,

- povinnost mít u hypoteční banky veden běžný účet,

- povinnost mít sjednáno pojištění domácnosti (např. pokud sjednání tohoto produktu byl podmíněno zvýhodněnou úrokovou sazbou),

- zvýhodněné podmínky finančních produktů typu běžný účet, kreditní karta, kontokorent apod., které byly podmíněny právě existencí hypotéky.