Jak pojistit auto proti zvířecím vandalům?

06.11.2023

Zvíře může poškodit nejen vozidlo jedoucí, ale i vozidlo stojící. Dokládá to i aktuální mediální případ pojistného plnění pojišťovny, kdy zaparkované vozidlo bylo poškozeno zvířetem. Náklady na opravu vozidla přesahují více než 100 tisíc korun. V tomto případě se jednalo o pojistnou událost.

Rozdíly v pojistném krytí nejsou jen v pojištění střetu se zvěří, ale i v pojištění poškození zvířetem. Typickým problémem jsou ohlodané kabely ve vozidle, způsobené škody však mohou být různé. Některé pojišťovny nabízejí poškození stojícího vozidla spolu s pojištěním střetu se zvěří, jiné ho mají součástí živelního pojištění či zcela zvlášť. Pojistné podmínky se však mezi pojišťovnami různí (ostatně jako vždy). Jak ukazuje níže uvedené srovnání, pojišťovny k těmto škodám přistupují různě.

Nejčastější problémy s pojištěním zvířecího vandala jsou následující:

  • pojistné krytí pro případ zvířecího vandala není zahrnuto
  • pojištěna je jen omezená část vozidla, převážně v prostoru motoru
  • pojištěna je sice karosérie zvenku a motor, ale nejsou plněny škody v interiéru
  • pojistné krytí má jiné podmínky pro havarijní pojištění a jiné pro doplňková pojištění

Následující výtah naznačuje, že někteří právníci pojišťoven jsou hodní a do pojistných podmínek napíšou velmi jednoduchou větu: "Plníme jakýmkoliv poškozením zvěří/zvířetem". Jiní právníci vymýšlejí a vymýšlejí, veškeré škody způsobené zvířecím vandalem na vozidle zkrátka neproplatí.

ALLIANZ – ANO – "V rámci tohoto pojištění Vám zaplatíme za poškození pojištěného vozidla: • prokazatelně způsobené výhradně zvířetem (např. prokousaná elektroinstalace) nebo • prokazatelně způsobené následkem střetu s domácím nebo divokým zvířetem"

ČPP – ANO – "Živelní událost – požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo jiných předmětů, krupobití, povodeň nebo záplava, vichřice, zemětřesení, poškození kabeláže vozidla zvířetem, mechanické poškození stojícího"

ČSOB POJIŠŤOVNA – ANO – "Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění: a) střetem se zvěří/zvířetem, b) jakýmkoliv poškozením zvěří/zvířetem"

DIRECT – ANO, bez interiéru – "Poškození zvířaty je nahodilá událost, při které zvíře poničí vnější karoserii či části motorového prostoru na stojícím vozidle, např. kabely, brzdovou soustavu nebo odhlučnění."

GENERALI ČP – ANO i NE (jen omezená část) V rámci HAV:
"Havárie je poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo věci, nebo jejich částí, nahodilou událostí v důsledku nahodilého náhlého působení vnějších mechanických sil (například střet, náraz, pád). Havárií je i poškození vozidla zvířetem."
Připojištění k POV:
"Pojistnou událostí je situace, kdy zvíře poškodí tyto části motorového prostoru stojícího vozidla: – kabely, – kabelové svazky, – brzdová soustava, – chladicí soustava, – odhlučnění."

HVP – NE (jen omezená část) – "2. Sjednává se pro případ, kdy dojde k poškození vozidla,
které je prokazatelně způsobené fyzickým kontaktem zvířete s poškozenou částí vozidla. 3. Pojištění se vztahuje na tyto části motorového prostoru: kabely a kabelové svazky, brzdovou soustavu, chladící
soustavu nebo odhlučnění."

KOOPERATIVA – ANO i NE (jen omezená část) – "HAV:
Za přírodní fyzikální síly se považují také tepelné účinky požáru a působení zvířete na zaparkované pojištěné vozidlo. Připojištění k POV: 1) Pojištění poškození zvířetem se sjednává pro obě následující pojistná nebezpečí: a) střet, kterým se rozumí destruktivní působení vnějších mechanických sil na jedoucí pojištěné vozidlo při fyzickém kontaktu zvířete s tímto vozidlem; b) okus, kterým se rozumí poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladicí soustavy zaparkovaného pojištěného vozidla okousáním zvířetem"

PILLOW – ANO – "Uhradíme i škodu vzniklou na zaparkovaném pojištěném vozidle, pokud ho poškodí zvíře (např. kuna překouše dráty v prostotu motoru)."

PVZP – NE (jen omezená část) – "Připojištění vozidla živelní události, střetu se zvířetem a okusem
kabeláže zvířetem se sjednává pro případ: (…) e)poškození kabelů a kabelových svazků v celém vozidle okusem zvířetem, poškození měkkých plastových nebo gumových částí (např. průchodky, hadičky) a textilní zvukové izolace v prostoru motoru okusem zvířetem."

SLAVIA – NE (jen omezená část) – "Pojistným nebezpečím je poškození kabelů a kabelových svazků v celém pojištěném vozidle (viz Obecná ustanovení, článek 3.) zvířetem, poškození měkkých plastových a gumových částí v prostoru motoru (např. průchodky, hadičky, přívody k chladiči, tepelné izolace motoru apod.) zvířetem s výjimkou škod vzniklých následkem poškození kabeláže vozidla zvířetem (následné škody vzniklé zkratem elektroinstalace, únikem provozních kapalin apod.)."

UNIQA – ANO – "Poškozením vozidla zvířetem rozumíme vnější poškození vozidla a poškození v motorovém prostoru zaparkovaného vozidla po přímém kontaktu se zvířetem."

Toto je jen jedna z mnoha ukázek, jak se definice pojistných událostí mezi pojišťovnami mohou různit. I tyto rozdíly je třeba vzít při výběru pojištění v úvahu.