Jak si zvýšit bonitu při žádosti o hypotéku?

07.04.2023

Žádáte o hypotéku nebo spotřebitelský úvěr? Pak už jste nejspíš na pojem bonita narazili. Co přesně se pod pojmem bonita skrývá a proč záleží i na tom, jakou vykonáváte profesi nebo kolik máte dětí? Zjistěte, jestli jste dostatečně bonitní a jak si bonitu navýšit.

Co je bonita?

Bonita je ukazatel, který slouží pro hodnocení platební schopnosti klienta. Banky totiž chtějí půjčit peníze jen klientům, u nichž mají jistotu, že budou úvěr bez problémů splácet.

Čím vyšší úvěr si berete, tím podrobněji bude banka zkoumat vaši bonitu. Především u žádosti o hypotéku se tak připravte na detailní rozbor nejen vašich příjmů a výdajů, ale také vašich rodinných poměrů.

Vaše bonita se do žádosti o úvěr promítne ve dvou rovinách. V první řadě určuje, zda vám bude žádost o úvěr vůbec schválena. Pokud je vaše bonita velmi nízká, nejspíš na žádnou půjčku ani nedosáhnete. Sekundárně se bonita odrazí i ve výši úrokové sazby. Čím nižší máte bonitu, tím vyšší úrokovou sazbu vám banka nabídne. Klient s nízkou bonitou pro banku představuje mnohem větší riziko, a za to si nechá banka zaplatit.

Co se při posuzování bonity bere v potaz?

Při posuzování bonity se bere v úvahu celá řada faktorů. Každá banka je stanovuje individuálně. Právě proto se může stát, že jedna banka žádost o úvěr zamítne, zatímco druhá ji schválí. Seznam konkrétních kritérií pro posuzování bonity klienta banky nezveřejňují, nicméně přibližně se můžete orientovat podle následujících parametrů.

Příjmy a výdaje

Základním ukazatel pro stanovení bonity jsou vaše příjmy a výdaje. Čím vyšší příjmy a nižší výdaje máte, tím bude vaše skóre lepší. U zaměstnanců sleduje banka obvykle příjmy za posledních 3–6 měsíců, u OSVČ se může zajímat o několik let.

Další půjčky

Splácíte právě teď i další půjčky? Pak to bude mít negativní vliv na vaši bonitu. Přísný metr platí především pro hypoteční úvěry. U nich jsou stanoveny ukazatele DTI a DSTI, které sledují vaše zadlužení. Když je přesáhnete, banka vám hypotéku v podstatě nesmí schválit.

Úvěrová historie

Ani své dřívější půjčky před bankou neutajíte. Pokud jste měli v minulosti problémy se splácením, velmi negativně se to promítne do vaší bonity. Na druhou stranu, jestliže jste měli v minulosti úvěr, který jste řádně spláceli, naopak vám to může přidat plusové body. Někdy tak dostanete lepší skóre než žadatel, jenž nikdy žádnou půjčku nesplácel, protože banka získá důkaz, že jste schopni dostát svým závazkům.

Typ úvazku a vaše profese

Pro banku hraje roli nejen výše příjmu, ale také zdroj, odkud pochází. Nejvyšší bonity dosáhnou zaměstnanci na dobu neurčitou. Naopak zaměstnanci na dohodu nebo živnostníci budou mít pro žádost o úvěr horší výchozí pozici.

Důležitým kritériem je rovněž profese. Banky posuzují její stabilitu a rizikovost. Nejlepší hodnocení získávají například lékaři a právníci.

Věk a pohlaví žadatele

Mladší žadatelé o úvěr dostanou od banky lepší hodnocení. Nejen, že mají delší čas na splácení, ale také se počítá s tím, že jejich příjmy v budoucnu porostou. Co se týče pohlaví, ženy jsou ve výhodě, protože muži mívají častěji potíže se splácením půjček.

Dosažené vzdělání

Nedokončili jste vysokou školu? V pracovním životě vás to možná neomezuje, ale banka k tomu přihlíží. Čím vyšší vzdělání máte, tím lepší bonitu získáte.

Rodinný stav a počet dětí

Manželé mají lepší bonitu než svobodní nebo rozvedení jedinci, protože se sčítají jejich příjmy. Naopak děti ovlivňují bonitu negativně – znamenají totiž výdaje navíc.

Jak poznat, že je člověk dostatečně bonitní?

Jak jsme uváděli již výše, banky nezveřejňují přesný výpočet bonity. Přibližný obrázek si můžete udělat podle výše uvedených kritérií – co splňujete na výbornou a kde máte mezery? Pokud uvažujete o dlouhodobém úvěru, určitě se vyplatí udělat si ve financích pořádek, ještě než si o půjčku zažádáte. Na konci článku najdete tipy na to, jak si zvýšit bonitu.

Dalším vodítkem pro vás může být prescoring, který banka provádí například u žadatelů o hypotéku. Prescoring znamená předběžné zhodnocení klienta, při němž banka zkoumá jeho schopnost splácet na základě příjmů a výdajů. Zároveň nahlíží do bankovních i nebankovních registrů, kde vidí všechny současné i minulé půjčky, ale také ostatní nesplacené závazky (např. neuhrazený účet za telefon nebo prodlení s úhradou doplatku za energie).

Svůj záznam v registrech dlužníků si můžete zkontrolovat. V České republice se nejčastěji používají tyto tři registry:

 • BRKI – Bankovní registr klientských informací,

 • NRKI – Nebankovní registr klientských informací,

 • Solus – Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům.

Co negativně ovlivňuje bonitu?

Co vám způsobí největší propad bonity? Jsou to veškeré sjednané úvěry. Nezapomeňte na to, že i leasing a všechny nákupy na splátky jsou formou úvěru. Stejně tak se do bonity negativně promítne kreditní karta nebo kontokorent, a to i v případě, že tyto produkty aktivně nevyužíváte. Při posuzování bonity bere banka v úvahu limity, na něž máte kreditní kartu či kontokorent sjednaný, nikoliv reálně čerpané částky.

Ačkoliv se to málo ví, bonitu mohou negativně ovlivnit také odložené platby přes platformy, jako je Skip Pay nebo Twisto. Poskytovatelé těchto služeb hlásí neuhrazené nákupy po splatnosti do registru dlužníků.

Jak navýšit vlastní bonitu?

Tušíte, že vaše bonita nepatří k nejlepším? Pár jednoduchými kroky ji můžete navýšit – stačí, když na to budete myslet několik měsíců před žádostí o vysoký úvěr.

 • Zrušte kreditní karty a kontokorent.

 • Doplaťte úvěry, případně je alespoň konsolidujte do jednoho.

 • Žádejte o úvěr se spolužadatelem, nebo si vezměte ručitele.

 • Zvyšte své příjmy a snižte výdaje. Najděte si například přivýdělek a osekejte zbytečné výdaje.

 • Přejděte z dohody či pracovního poměru na dobu určitou na úvazek na neurčito.

 • Podnikatelé, kteří si vyplácí sami sobě minimální mzdu v rámci vlastní firmy, by si ji měli navýšit.

 • Načasujte si podání žádosti o úvěr v čase po vyplácení finančních bonusů a odměn, to bývá u většiny firem na konci roku.

 • Budujte si pozitivní úvěrovou historii. Všechny úvěry i další závazky včas splácejte.