Jak správně vybrat životní pojištění?

22.06.2020

Životní pojištění se sjednává za účelem finančního krytí při úrazu, vážných onemocnění, hospitalizace, trvalých následků, invaliditě či smrti. Životní pojištění se liší nejen cenou, ale především pojistnou ochranou, výlukami a dalšími pojistnými podmínkami. 

Co je životní pojištění?

Primárním úkolem životní pojistky je chránit vás nebo vaši rodinu před finančními nesnázemi v nepříjemných životních situacích. Hlavní událostí, kterou má životní pojistka krýt, je úmrtí pojištěného. Takové pojištění kryje buď vaši rodinu pro případ náhlé ztráty vašich příjmů, nebo banku v případě, že splácíte hypotéku. Důležitá je také pojistka proti riziku trvalé invalidity.

Druhy životního pojištění

Na trhu můžete najít dva základní druhy životního pojištění: rizikové a rezervotvorné. Takzvané rizikové pojištění by mělo pouze krýt rizika, především smrt pojištěného. Nemá žádnou spořicí složku, tedy všechny prostředky, které na něj vynaložíte, propadnou po uplynutí lhůty bez pojistné události pojišťovně. Jde o nejzákladnější a nejjednodušší pojištění pro zabezpečení vašich blízkých nebo jiných závazků. Může krýt i další rizika, jeho cena se tím pochopitelně obecně zvyšuje.

Kombinovaná, rezervotvorná pojištění spojují ochranu formou životního pojištění a výhody různých forem investování.

Kapitálové pojištění (můžete uzavřít pro případ úmrtí či na dožití, kdy se v případě smrti vyplatí plná částka určené osobě a v případě dožití dostanete sjednanou částku zpět. Kromě ochrany tak můžete získat zpět část z vynaložených prostředků například jako důchodové životní pojištění. Investiční životní pojištění je kombinací pojištění smrti a investování části vašeho pojistného do investičních fondů. Spořicí složka takového pojištění bývá pohyblivá a může být i nevýhodná, její zhodnocení závisí na strategii pojišťovny. V případě úmrtí se vyplácí zvolená částka nebo aktuální hodnota spořicí složky, v případě dožití dostanete zpět pouze naspořené finance.

Jak tedy vybrat?

Je třeba odpovědět na několik základních otázek.

  • Proč se chcete pojistit?
  • Na jakou částku se potřebujete pojistit?
  • Na jak dlouho se vám pojistka vyplatí?
  • Jakou částku si můžete dovolit měsíčně vyplácet?
  • Chcete pouze krýt rizika, nebo také investovat?

V případě životního pojištění je třeba průběžně uvažovat, jestli pojistka stále odpovídá vaší současné životní situaci. Vyplatí se, pokud máte rodinu, která je závislá na vašem příjmu: partnera na mateřské dovolené, malé děti, větší děti a hypotéku nebo jednoduše partnera, který vydělává méně než vy. Jiný produkt byste měli zvolit v případě, že jsou vaše děti už velké nebo jste v důchodu. Optimální výše pojistné částky by měla odpovídat trojnásobku až pětinásobku vašeho ročního příjmu s minimální dobou trvání deset let. Daňové odpočty z životního pojištění jsou při tom možné jen za určitých podmínek.

Pokud jste začali uvažovat o uzavření životního pojištění, je lépe jednat rychle. Pojistné se vždy zvyšuje s přibývajícím věkem, a čím dříve se pojistíte, tím nižší částku budete muset platit. Každá pojišťovna nabízí trochu jiné služby s jiným jménem, a tak je orientace v nabízených produktech složitá.