Jaká připojištění lze sjednat k povinnému ručení?

24.10.2022

Když už musíte povinně platit pojištění na auto, dostaňte z něj maximum. Nezřídka Vám nabídne i ochranu jako u havarijního pojištění, a přitom levněji.

Povinné ručení se řadí k zákonným pojištěním, které si musí uzavřít každý majitel motorového vozidla, jež má přidělenou registrační značku, technický průkaz či je používáno na veřejných komunikacích. Málokdo si však uvědomuje, že si může k povinnému ručení sjednat různá volitelná připojištění, díky nimž budou komplexněji chráněni.

Kdo nemusí mít povinné ručení sjednané v ČR

I když je povinné ručení, jak už z vyplývá z názvu, deklarováno jako zákonné a vztahuje se na všechny provozovatele motorových vozidel, i zde platí výjimky, kdy si ho není třeba sjednávat, a to v případě, že:

  • řidič cizozemského vozidla je rovněž držitelem zelené karty vydané pojišťovnou v zahraničí či je jeho vozidlo chráněno pojištěním odpovědnosti vztahujícím se i na území ČR a zaručeno kanceláří pojistitelů ze zahraničí;
  • se jedná o složku integrovaného záchranného systému, jejichž vozidla nejsou používána k podnikání, ale jsou zařazena do aktuálního poplachového plánu záchranného systému daného kraje;
  • se jedná o vozidla provozována Bezpečnostní informační službou, Ministerstvem obrany, resp. Vojenským zpravodajstvím, dále o vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace, Policií ČR, resp. útvaru kriminální policie a vyšetřování, a o vozidla obce, resp. pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obce.

Co vše povinné ručení obsahuje?

Povinné ručení představuje pojištění, které má primárně za cíl pokrýt škody, které pojištěná osoba způsobí provozem vozidla, ať už se jedná o škody na majetku, na zdraví, životě či má formu ušlého zisku. Je nutno si však uvědomit, že hrazeny jsou pouze náklady způsobené poškozenému, sám pojištěný standardně není v rámci tohoto pojištění ochráněn. Součástí povinného ručení je rovněž úhrada nákladů spojených s právním zastoupením během procesu uplatňování nároku na náhradu škod za zmíněnou pojistnou událost.

Standardní rozsah pojištění kryje škody do maximální výše sjednané v rámci pojistné smlouvy. Tu si jako klienti můžete stanovit individuálně, minimální hranice pojistného plnění je však daná zákonem, a to ve výši 35 000 000 Kč na každého zraněného nebo usmrceného člověka, včetně nákladů na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku. Co se týká škody na majetku, je výše stanovena rovněž na 35 000 000 Kč, ale bez ohledu na počet poškozených. Pojišťovny však nabízí možnosti sjednat si povinné ručení až do výše 200 000 000 Kč.

Co lze připojistit k povinnému ručení?

Povinné ručení samo o sobě nechrání vás coby poškozeného pro případ újmy na zdraví či majetku vaší osobě, proto si mnoho provozovatelů sjednává navíc havarijní pojištění. Přitom se zde nabízí i jednodušší varianta, a to formou připojištění právě k povinnému ručení.

Na pojistném trhu vám pojišťovny mohou nabídnout z následujících volitelných připojištění:

Úrazové pojištění, a to jak řidiče, tak i ostatních cestujících. Alternativně pro totéž existuje název pojištění sedadel.

Pojištění skel, v rámci něhož uhradí mobilní scelení či výměnu skla u poškozeného vozu.

Pojištění asistenčních služeb (pro případ poruchy, nehody, živlu, vandalismu, odcizení vozu), které zahrnuje technickou konzultaci po telefonu, opravu či odtažení vozu, poskytnutí náhradního vozidla či zajištění náhradní dopravy apod.

Pojištění zavazadel a věcí osobní spotřeby, a to pro případ jejich poškození či odcizení při havárii.

Pojištění autosedaček. Pokud se při nehodě zničí nebo ji vám ukradnou, dostanete plnou cenu nové sedačky.

Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace po dopravní nehodě.

Pojištění pro případ střetu se zvěří, standardně s územním rozsahem ČR, bez ohledu na to, zda se jedná o domácí či volně žijící zvíře v přírodě, ale najdete i s územní platností pro Evropu.

Pojištění odcizení vozidla. Když vám auto odcizí, pojišťovna plní.

Pojištění živelných pohrom. Oheň, voda, vítr, mráz, kroupy.

Pojištění přímé likvidace. S pojišťovnou viníka se nemusíte bavit, vše za vás vyřídí vaše pojišťovna.

Pojištění pokut. Když už pokutu dostanete, zaplatí ji pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti občanů. Limity jsou sice nízké, ale když je v ceně, potěší.

Pojištění poruchy autodílů. Pojištění kryje náhlé mechanické a elektrické poruchy u ojetých vozidel. Vztahuje se na vyjmenované součástky osobních a nákladních automobilů do 3,5t do 10 let stáří a do 200 tisíc ujetých kilometrů

Některé pojišťovny vám rovněž mohou nabídnout k povinnému ručení i řadu různých benefitů, například Generali Česká pojišťovna nabízí povinné ručení ve čtyřech variantách, při čemž u varianty "Comfort" nabízí benefit ve formě první zaviněné škody bez vlivu na bonus, garanci ceny na 3 roky či nadstandardní asistenci.

UNIQA pojišťovna naproti tomu nabízí všem pojištěným bezplatně aplikaci Meteouniqa, v rámci níž poskytuje motoristům varování před nepřízní počasí.

Pokud byste si sjednali povinné ručení u Slavia pojišťovny, můžete se těšit z benefitů v podobě cestovního pojištění či pojištění pokut a z dalších služeb.

Samozřejmostí všech tuzemských pojišťoven je pak možnost sjednat si k povinnému ručení i havarijního pojištění, v rámci něhož pak nabízí výše zmíněná připojištění pro případ srážky se zvířetem, živelních škod či odcizení vozidla.