Jaké má výhody a nevýhody má hypotéka s ručitelem?

21.07.2023

Zvažujete hypotéku s ručitelem? Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto postupu? Základní podmínkou pro poskytnutí hypotečního úvěru je prokázání žadatele o schopnosti úvěr splácet. V případě, že na hypotéku nedosáhnete sami, máte možnost využít ručitele. Prostřednictvím ručení si banka kryje vlastní riziko neplacení úvěru a vytváří si určitý polštář, pokud by nastala situace, že dlužník předmětné bance přestane splácet svěřené peníze.

Kdo je ručitel u hypotéky a jaké má povinnosti?

Ručitelem se rozumí osoba zavazující úvěr splácet, pokud dlužník z určitého důvodu splácet nemůže. V dnešní době již ovšem neexistuje hypotéka bez povinnosti ručení, hypotéka je v současnosti vnímána jako velký závazek, a s ní spojené náležitosti ve formě ručení jsou brány jako více než povinné. Právě proto musí jak dlužník, tak i ručitel dostát vlastní solventnosti, a i proto je ručitel, stejně jako dlužník, prověřován bankou, která mimo jiné musí např. zjistit ostatní závazky ručitele a jejich včasnou platbu. Výběr a akceptace ručitele je tedy stejně náročná, jako dostát podmínkám k přijmutí hypotečního úvěru bankou.

Nevýhody spojené s ručením

První velkou nevýhodou je sama podstata ručení. Ne každý půjde do rizika a bude ručit za schopnost splácet u někoho jiného. Z toho důvodu je nutná přinejmenším oboustranná důvěra mezi dlužníkem a ručitelem ruku v ruce s dodržením závazků. Nejčastěji je ručitel partner/partnerka či rodinný příslušník.

Druhou neznámou se jeví ona nesolventnost, tedy nemožnost splácet předmětný úvěr. Pokud dlužník nemůže z jakéhokoliv důvodu dodržet své závazky směrem k úvěrující bance, je vyvoláván tlak na ručitele k budoucímu splácení hypotéky. Zde je ona důvěra a solventnost ještě více stupňována.

A právě při nemožnosti platby hypotečního úvěru vzniká další z podstatných záporů, a to riziko vzniku nepříznivého záznamu u banky o nesplácení úvěru, které může mít až exekuční charakter.

Výhody spojené s ručením

I v rámci ručení u hypotéky lze najít klady. Mezi takové patří mimo jiné omezenost ručení, tj. situace, kdy se ručitel zavazuje splácet úvěr pouze do určité výše, nikoliv celou jeho nesplacenou část.

Další velkou výhodou je v rámci ručení chápána i možnost vícero ručitelů v rámci jednoho předmětného úvěru. V takové situaci je podstata ručení rozmělněna do více částí a každý ručitel se zavazuje ručit za menší část úvěru (toto souvisí s první zmíněnou výhodou). Všechny části jednotlivých ručitelů společně tvoří celek, a tím pokryjí celý hypoteční úvěr.

V situaci včasných plateb ze strany věřitele lze i toho brát jako klad. Banka je spokojena s řádnými platbami a může vám nabídnout výhodnější podmínky platby zbývající hypotéky či možnost automatického předschválení nižšího úvěru v budoucnu.

Shrnutí?

Přes všechny výše uvedené negativní i pozitivní náležitosti je nutné ručení chápat jako komplexní záležitost v rámci schvalování hypotečního úvěru. Ručení chápejme jako přijatelnou překážku v rámci dosažení svého snu o bydlení.