Jaké požadavky mají hypoteční banky na zástavu nemovitosti?

22.04.2022

Hypoteční úvěr je vždy zajištěn nemovitostí, a to bez ohledu na jeho výši, splatnost, počet žadatelů, dozajištění úvěrovým pojištěním apod. Nicméně, hypoteční banky neberou do zástavy automaticky všechny nemovitosti. Stejně tak, hypoteční banky počítají maximální výši úvěru od tzv. zástavní hodnoty nemovitosti, která může být odlišná např. od kupní ceny, nákladů na výstavbu apod.

Nemovitost určená k bydlení

První podmínkou je status samotné nemovitosti. Hypoteční banky akceptují jako zástavu pouze nemovitost, která je z větší části určená k bydlení. Jako zástava tak nebudou akceptovány např. zahrady, orná půda, vinohrady, podnikatelské objekty, garáže apod.

Lokalita

Nemovitost poskytovaná do zástavy se musí nacházet na území České republiky. Zároveň by se mělo jednat o lokalitu, ve které je aktivní nemovitostní trh, tj. potíže mohou nastat u atypických nemovitostí v odlehlých lokalitách, kdy vypočtená zástavní hodnota nemovitosti bude pravděpodobně nižší, než jakou žadatel o úvěr očekával.

Omezení vlastnických práv

Hypoteční banky rovněž zajímá, jestli u nemovitosti neexistuje omezení vlastnických práv, např. zástavní právo jiné hypoteční banky či stavební spořitelny, případně věcná břemena, exekuce apod.

Pokud je omezení vlastnických práv přítomno, banky buď snižují tzv. zástavní hodnotu nemovitosti, případně nemovitost odmítnout vzít jako zástavu.

Technický stav

V rámci místního šetření, kdy smluvní znalec banky sbírá podklady pro odhad zástavní hodnoty nemovitosti, banku zajímá i technický stav nemovitosti. Pokud je technický stav špatný a peníze z hypotéky nebudou využity na opravy či rekonstrukci, tj. špatný technický stav přetrvá i v budoucnosti, banka buď sníží zástavní hodnotu nemovitosti, případně ji odmítne vzít do zástavy

Dostupnost

Nemovitosti nabízená do zástavy by měla být přístupná přes veřejné komunikace. Pokud tomu tak není, tj. nemovitost je dostupná přes pozemek ve vlastnictví jiného subjektu, banka pravděpodobně odmítne vzít nemovitost do zástavy. Výjimkou mohou být případy, kdy je nemovitost dostupná přes pozemek jiného subjektu, přičemž bylo zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno ve prospěch majitele nemovitosti poskytované do zástavy (v tomto případě však počítejte s rizikem snížené zástavní hodnoty nemovitosti).