Mýty o životním pojištění.

24.02.2020

Víc než polovina Čechů má sjednané životní pojištění. Stále ale žijí časté mýty o funkci a způsobu využití pojištění, které můžou lidi odradit od zodpovědných rozhodnutí nebo podpořit ta nezodpovědná.

Když umřu, pojistka mi bude stejně k ničemu

Pojistka opravdu nemůže vrátit mrtvého zpět jeho blízkým, pomůže jim ale s nastalou nepříjemnou finanční situací a ušetří spoustu starostí. Zatímco dědické řízení se může táhnout roky, životní pojištění bude vyplaceno téměř ihned. V případě rodiny s malými dětmi nebo hypotékou je životní pojištění nutnost.

Nemám příbuzné, kteří by na mě byli závislí a potřebovali finanční pomoc

Nejobvyklejším obmyšleným životní pojistky, tedy člověkem, kterému pojišťovna vyplácí pojistné plnění, je skutečně rodina pojištěného, ale není to jediná možnost. Obmyšlenou osobu si může pojistník vybrat sám a dokonce může být v době trvání měněna. Finance z pojistky nepodléhají dědickému řízení, můžou sloužit k zabezpečení kohokoli.

Stačí pojistit živitele rodiny

Živitel rodiny by samozřejmě měl být pojištěn. Životní pojistka ale může sloužit také jako pojištění pro případ úrazu, nemoci nebo jiné dlouhodobé pracovní neschopnosti, která se může týkat i druhého rodiče a která by pro rodinu byla výrazně finančně nákladná.

Životní pojistka je jenom jiný druh spoření

Pojištění se skutečně často kombinuje s investováním do fondů. Ve srovnání se samostatnými podílovými fondy nebo s doplňkovým penzijním spoření ale pojistka často vychází jako významně méně výhodná. Životní pojištění samozřejmě může sloužit jako produkt ke zhodnocování prostředků, ale jeho primární funkcí je krytí rizik pojištěného. Nemělo by tak na ni být (i přes její dvousložkovou strukturu) pohlíženo pouze jako na nástroj investování (nebo dokonce spoření).

Lepší je investovat než zakládat životní pojištění

Investice nelze s pojištěním zaměňovat. Dokud člověk nemá k dispozici - třeba i z investování - skutečně vysokou částku, těžko nahradí dlouhodobý výpadek příjmů rodiny po jeho úmrtí nebo úrazu. Za relativně nízké pojistné může životní pojistka blízké osoby pro případ neštěstí zajistit sumou až několika milionů korun.

Založím si životní pojistku a ušetřím na daních

Pro snížení daňového základu musí pojistník splnit určité podmínky. V první řadě musí jeho životní pojištění obsahovat takzvanou spořicí složku, smlouva musí být uzavřena minimálně na pět let a trvat aspoň do 60 let věku pojistitele. Maximálně si můžete ze základu odečíst 12 000 korun ročně, daň pak bude nižší o 1800 korun. Pokud smlouvu předčasně vypovíte, daňové úspory musíte státu doplatit. Pokud máte sjednané pojištění s garantovanou částkou v případě dožití, musíte také ročně na pojistném odvést minimálně 40 000 korun u smluv na dobu do patnáct let a 70 000 korun pro smlouvy na delší dobu.

Pojistku můžu kdykoli zrušit a prostředky se mi vrátí zpět

Životní pojištění je dlouhodobá investice pro finanční jistotu v případě nejhoršího. Při předčasném odstoupení od smlouvy se pojistníkovi nevyplácí celé pojistné, ale pouze takzvané odstupné nebo odkupné, což je nespotřebovaná část pojistného, která je vypočítávána složitými pojistnými metodami k datu zániku pojistky. V první třetině sjednaného trvání pojištění je tato částka velice malá, protože jsou do ní započítávány veškeré náklady. Je důležité se dopředu dobře informovat, kolik odbytné činí a jak se jeho hodnoty v průběhu trvání pojistky mění.

Jednoduše si sám porovnám nabídky pojišťoven

Laické srovnání produktů pojišťoven je obtížné, až téměř nemožné. Porovnání produktů vyžaduje znalost obecné struktury produktů i pojišťoven a konkrétních termínů, které pojišťovny k jejich popisu používají. Stejná rizika můžou být popsána u každé pojišťovny jinými výrazy. Aby nedošlo ke zkreslení informací a nečekaným finančním ztrátám, je vhodné využít kvalitního poradce, který má důkladnou znalost všech produktů, nebo finanční kalkulačky, která bere všechny aspekty různých pojištění v úvahu.

Důchodové životní pojištění a penzijní připojištění je stejné

Soukromé důchodové pojištění nabízí kromě garantovaného zhodnocení také krytí různých rizik, například úmrtí či úrazu. K částce naakumulované skrze penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření se na druhou stranu co čtvrt roku připisuje státní příspěvek v odpovídající výši.