Na co si dát pozor při uzavírání životního pojištění?

07.09.2020

Co je psáno, to je dáno. Zvlášť když je to podepsáno. Všeobecné, případně také speciální obchodní podmínky nebývají právě napínavé čtení. Povíme vám, proč zatnout zuby a prostudovat "véópéčka" před podpisem životní pojistky radši i dvakrát. A přidáme varování, že lhát se nevyplácí. U pojištění tedy rozhodně.

Už víte, proč se pojišťovat, znáte základní pojmy a víte, jaké jsou typy životního pojištění, a máte taky představu i o tom, jak které riziko ocenit, tedy kolik peněz chtít, když se vám přihodí ta která nepříjemná věc. Je čas zamířit k poradci a popovídat si s ním o tom, jaká rizika má smlouva pokrýt, nechat si nabídnout cenu - a pokud vše bude vyhovovat, třeba i uzavřít smlouvu.

Aby mohl poradce udělat nějakou nabídku, musí vás napřed trochu poznat, zvážit, jaké je riziko, že se vám něco stane - jistě uznáte, že jiné a jinak velké riziko číhá na krmiče krokodýlů v zoo a jiné na prodavače obuvi.

Vyplňujeme formuláře

Nejdřív má propisku v ruce poradce. Počítá se s tím, že černou kancelářskou práci odvede on. Ovšem žádný strach, váš čas samozřejmě také přijde - nejpozději při podepisování.

Připravte se na to, že se vás poradce bude ptát na zdraví, kde pracujete a co děláte ve volném čase, bude se ptát na koníčky, na sporty... Pozor! Nejde o zdvořilostní konverzaci. Ve svém vlastním zájmu říkejte pravdu. Podle typu zaměstnání budete zařazeni do určité rizikové skupiny, ta, tak jako váš zdravotní stav, ovlivňuje výši pojistného.

Zdravotní dotazník

Při vyplňování formuláře se vás poradce bude ptát na nemoci a zdravotní problémy, které máte nebo jste měli v minulosti. Pojišťovna tak zjišťuje, jak moc jste pro ni rizikový klient a zda vás může do pojištění přijmout. Odpovědi na dotazy nepodceňujte. Nepravdivá odpověď pro vás v budoucnu může znamenat jediné: Nedostanete z pojistky žádné peníze. Zdravotní dotazník chrání v první řadě vás.

Když pracujete na stavbě, ale budete se tvářit, že v kanceláři zakládáte papíry do šanonu, dostanete pojistku levněji. Ale až vám pak v práci spadne na nohu cihla, nepočítejte s tím, že vám pojišťovna něco dá. Vrátí se k tomu, co jste říkali o svém povolání: Cihla? Měli jste být v kanceláři, takhle kdyby vás zavalila lavina šanonů s lejstry...

Rizikové skupiny

Pracujete? Sportujete? Hrozí vám zvýšené riziko úrazu? Čím nebezpečnější práci či koníčky máte, tím víc za pojištění zaplatíte. Například FLEXI životní pojištění od Pojišťovny České spořitelny rozeznává čtyři rizikové skupiny. Do které patříte vy?

1. riziková skupina

Veškerá povolání v nevýrobní oblasti nebo ve výrobní oblasti s minimálními riziky úrazu, povolání s převažující duševní činností, popřípadě s malým podílem manuální práce. Sporty vykonávané rekreačně (vyjma sporty uvedené ve 4. rizikové skupině).

2. riziková skupina

Všechna povolání ve výrobní oblasti s převažující podílem manuální práce, včetně vojáků z povolání a soukromých podnikatelů (pokud nepracují převážně v administrativě, často jezdí autem) a vedoucích pracovníků firem. Sporty vykonávané s registrací ve sportovních organizacích na úrovni krajského přeboru a nižší či sporty provozované aktivně, například atletika, basketbal. Dále sporty vykonávané profesionálně, u kterých není zvýšené riziko úrazu, například bowling nebo golf.

3. riziková skupina

Povolání, sportovní nebo jiná zájmová činnost s velmi vysokým rizikem úrazu, například členové jednotek rychlého nasazení, záchranné a havarijní sbory, práce s jedy nebo výbušninami, práce ve výškách, pod vodou, důlní práce, výzkumná a badatelská činnost v neprozkoumaných krajinách. Sporty vykonávané s registrací ve sportovních organizacích na úrovni vyšší, než je krajský přebor (vyjma sporty uvedené ve 4. rizikové skupině a sporty vykonávané profesionálně).

4. riziková skupina

Práce nebo činnosti s velmi vysokým stupněm ohrožení zdraví: tovární jezdec motorových vozidel, plavidel, instruktor/trenér adrenalinových sportů, kaskadér, služba v ozbrojených silách mimo území ČR. Všechna sportovní odvětví vykonávaná profesionálně anebo za úplatu (hlavní příjem).

Dále sem patří tyto rekreační sporty:

  • adrenalinové sporty (alpinismus, base jumping, bungee jumping, extrémní lyžování a snowboarding mimo vyznačené trasy, rodeo, surfování na moři, skialpinismus, speleologie, zorbing)
  • bojové sporty (box, judo, karate, kickbox, taekwondo)
  • horolezectví a canyoning (lezení po ledopádech, buildering apod.)
  • letecké sporty (akrobatické létání, motorové létání, létání s bezmotorovými letadly, ultralehkými letadly, větroni, závěsné létání - rogalo, paragliding, padákové létání, parašutismus, létání v balonech, tandemové seskoky a padákové lety z letadel a z výšin)
  • motoristické sporty (automobilové závody, čtyřkolky, motokros, plochá dráha)
  • extrémní vodní sporty (potápění s dýchacím přístrojem, rafting na divoké řece, skoky do vody - cliffdiving)
  • vysokohorská turistika (mimo značené trasy, s použitím horolezeckého náčiní) a vysokohorská cyklistika

POZOR: Pokud budete na základě nepravdivých nebo neúplných údajů zařazeni do nižší rizikové skupiny a něco se vám stane, může vám pojišťovna zcela odmítnout vyplatit pojistné plnění.

Osobní údaje nemusíte poradci ani diktovat, opíše si je z dokladů. Musíte ovšem znát údaje osob, které obmyslíte. Obmyšlenou osobou je ten, kdo dostane peníze z pojistky, pokud vy už si je převzít nebudete moci.

Co a na kolik si pojistíte, už jste s poradcem probrali, teď to ještě vepíšete do formuláře a dohodnete se na tom, jakým způsobem a v jaké frekvenci budete platit pojistné. A pak po vás budou chtít podpis, že jste se seznámili s obchodními podmínkami. Platí to, co už jsme si pověděli výš: ve vlastním zájmu jen pravdu! Takže pokud jste se neseznámili, ještě nepodepisujte.

Všeobecné a speciální obchodní podmínky

Malé písmo a hutný text na několika stránkách, navíc to snad ani není česky... Takový pocit mají většinou zájemci o sjednání pojistky z dokumentu, který je standardní součástí pojistné smlouvy a je stejně důležitý jako smlouva samotná. Nepodceňujte jeho obsah. Může to být ta nejcennější zbraň, jakou držíte v ruce. Přečtěte si je. Před podpisem smlouvy i před hlášením pojistné události. Pojišťovny se na jejich znění často odvolávají.

Rozdíl mezi pojišťovnami není jen u celkové ceny za pojištění, ale také ve výlukách popsaných v pojistných podmínkách. Za co jedna pojišťovna peníze vyplatí, druhá nemusí dát nic. Někdy vedle všeobecných pojistných podmínek existují ještě speciální pojistné podmínky, které se vztahují pouze ke konkrétnímu pojistnému produktu. Ty pak pro vás mají ještě větší váhu než "véópéčka", proto jim věnujte patřičnou pozornost.

Slovníček

Obmyšlená osoba - je taková osoba (může jich být samozřejmě i víc), které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Pokud není taková osoba určena, specifikuje oprávněné osoby zákon.

Pojistné podmínky - podmínky obsahující zejména vymezení vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.

Výluky - případy či situace uvedené v pojistných podmínkách, při nichž není pojišťovna povinna pojistné plnění vyplatit.