Na provozovatele bankomatů nikdo nedohlíží, nehrozí žádné pokuty.

24.11.2019

Počty bankomatů, které umožňují výběr cizích měn, a přitom patří nebankovním společnostem, rychle rostou. Nahrává tomu fakt, že provozovatelům nehrozí pokuty za porušování legislativy.

Zda bankomaty fungují v rámci nastavených pravidel, nekontroluje žádný úřad. Jedinou výjimkou je dohled na pravost a platnost bankovek, který zajišťuje Česká národní banka. Bankomaty totiž nespadají do zákonné definice směnárenských obchodů a zároveň se na ně vztahuje výjimka z regulace platebních služeb. Pravomoc kontrolovat bankomaty nemá ani Česká obchodní inspekce.

 "Nejde o ČNB dohlíženou činnost ani z hlediska zákona o směnárenské činnosti, ani z hlediska zákona o platebním styku. Za nedodržování povinností provozovatelů zákon nestanoví žádné sankce a ani není určen orgán, který by na jejich plnění dohlížel," uvádí mluvčí České národní banky Petra Vodstrčilová.

Absenci pokut a dohledu mohla ukončit loňská novelizace zákonů o směnárenské činnosti a platebním styku. "ČNB zásadně požadovala stanovení sankcí a určení kontrolního orgánu. Ministerstvo financí naší připomínce nevyhovělo," doplňuje Vodstrčilová. 

Rezort financí zdůvodňuje zamítnutí tím, že v době připomínky ČNB vyjednávalo o novele v EU, a jelikož nebyla jednání uzavřena, nemělo smysl určovat dohledový orgán. Později připravil novelu zavádějící dohled, ale ta dosud neplatí. Na klienty bankomatů tak mohou čekat nástrahy.

"Někteří provozovatelé vnucují klientům k výběru nesmyslně vysoké částky ve výši průměrného platu. To je nebezpečné nejen pro turisty," uvádí autor pořadu Honest Guide Janek Rubeš, jenž se tématu dlouhodobě věnuje. 

Nevýhodné směnné kurzy jdou často na vrub takzvané služby DCC, kdy směnu provádí provozovatel bankomatu, nikoli vydavatel karty, tvrdí Rubeš. "Nabízí ji většina bank a nebankovních bankomatů. Pokud tuto volbu odmítnete, přepočítá kurz vydavatel vaší karty, což je téměř vždy výhodnější," doplňuje. Jedinou kontrolu provádí ČNB u zpracovatelů bankovek a mincí, kteří se podílejí na plnění bankomatů pro výdej eurobankovek. Dohled spočívá v testu zařízení, zda odhalí falzifikáty a neplatné bankovky.