Nejzbytečnější pojištění, za která vyhazujete peníze.

18.11.2019

Některé pojistky jsou podle odborníků buď nutné a/nebo mají alespoň určitý smysl. Jiné ho ale už ztrácejí - ať už v konkrétních situacích nebo z principu. Které to jsou například?

Řadu lidí už komerční pojištění zachránilo před jistou finanční katastrofou nebo alespoň částečně nahradilo ztrátu, kterou utrpěli. Ať už se jedná o nešťastné události týkající se jejich zdraví, domovů nebo jiného majetku. Ano, někdy mají i smysluplné pojistky mouchy a pojišťovny například odmítají plnit. Někdy oprávněně, někdy zcela proti jakýmkoliv zásadám fair-play. Je také bezpodmínečně nutné číst poctivě smlouvy a jejich podmínky, které obsahují řadu výjimek a specifických formulací, které mohou vyznít různě. Ale pozor, některé pojistné produkty mohou být také naprosto zbytečné. Respektive ne úplně samy o sobě, ale třeba v určitých konkrétních situacích.

Úrazové pojištění v cestovním pojištění, máte-li už sjednané standardně

Jedete-li do zahraničí, je vhodné sjednat si cestovní pojištění. A to platí i při návštěvách evropských zemí. Sice vás v EU v případě nemoci či úrazu ošetří ve státních zařízeních na základě mezinárodní kartičky pojištěnce ve stejném režimu jako místní obyvatele, ve většině případů je třeba připlácet určitou spoluúčast. Nebo se stane, že budete muset být například ošetřeni v nestátním zařízení, kde se platí plná částka za lékařský úkon. To za vás pak může zaplatit pojišťovna v rámci cestovního pojištění, které slouží právě k proplacení škod za náklady léčení v místních zdravotnických zařízeních. Navíc je součástí i asistence na telefonu v rodném jazyce.

Cestovní pojištění běžně zahrnuje i úrazovou pojistku. Řada lidí si tak sjednává obsáhlé balíčky včetně tohoto produktu. Máte-li ale už sjednané úrazové, resp. úrazové v rámci životního pojištění standardně, není na cesty do zahraničí nutné. V podstatě ochranu zduplikujete. Pojišťovna vám totiž bolestné z vaší běžné smlouvy uhradí za úraz, ať se stane doma nebo v jiném státě. A platí to i pro úrazovou pojistku dítěte. "Vztahuje se na odškodnění všech úrazů bez ohledu na to, nastanou-li v České republice nebo v zahraničí," uvádí Česká asociace pojišťoven v informativní brožuře Pojisti své dítě.

V případě úrazového pojištění se jedná se o finanční kompenzaci za každý den léčení úrazu. Tyto peníze můžete použít na jakýkoli účel - financování ušlého zisku ze zaměstnání, nákladů na léčbu či finanční přilepšení. Léčíte-li se například 20 dní, pojišťovna vám vyplatí sjednanou denní částku za každý den léčení - ať už ležíte v nemocnici nebo chodíte do práce.

Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění, máte-li už sjednané standardně

Podobné je to v případě pojištění odpovědnosti, které je také obvyklou a vhodnou součástí balíčků cestovního pojištění. Nicméně, máte-li ho už sjednané pro rizika běžného občanského života, například v rámci pojištění domácnosti či nemovitosti, platí vám pravděpodobně jak doma, tak po celé Evropě. Celá řada pojišťoven má základní produkt rozšířen na celý starý kontinent, nicméně raději si stav ověřte ve své smlouvě. Pojištění odpovědnosti přitom kryje škody způsobené vámi, dětmi nebo i domácími mazlíčky někomu jinému.

Pojištění platební karty

Asi není nikomu příjemná představa, že mu někdo prostřednictvím odcizené bankovní karty vybere nebo utratí všechny peníze na účtu. Možná proto by vás mohla zaujmout nabídka pojištění platební karty. Podle odborníků ale může být taková ochrana zbytečná. Šance, že nenávratně přijdete o všechny své peníze na účtu, je totiž velmi mizivá. Banky navíc drtivou většinu krádeží z bankovních účtů odškodňují, aniž byste na to potřebovali speciální pojistku.

Banka vám poskytne odškodnění ukradené částky, pokud vám někdo peníze z účtu ukradne, ale vy jste ztrátu karty nahlásili bance a policii. Je třeba ale hlásit vše bance bezodkladně. Číslo na kterém lze zablokovat kartu, tak mějte ideálně uložené v telefonu.

O své peníze se také nemusíte bát tehdy, pokud se stanete obětí závadného bankomatu, na který bylo připevněno skimmovací zařízení. Mnoho bank přitom odškodňuje i zpětně. Například na četných diskuzích lidé popisují zkušenosti, kdy cestovali třeba po Indonésii či Thajsku, kde jsou útoky na bankovní účty velmi časté. Mnozí z nich se vrátili zpět do Česka a po pár týdnech jim začaly mizet peníze z účtu. Vše nahlásili bance a policii, přičemž drtivá většina bank jim peníze vrátila zpět. Protože postoj bank k odškodnění těchto krádeží bývá velmi vstřícný, pojištění karty je zbytečný (a mnohdy i drahý) luxus.

Často navíc stačí i základní preventivní opatření - nenechávat si na bankovním účtu velké finanční částky, ale pravidelně je přelévat například na spořicí účet, nebo si stanovit denní limit pro platby.

Pojištění schopnosti splácet

Příjemná není ani představa, že ztratíte práci nebo kvůli úrazu či vážné nemoci nebudete schopni chodit do zaměstnání. Pak možná nebudete moci ani splácet své závazky, jako je například hypotéka nebo spotřebitelský úvěr. Řada lidí, kteří si berou půjčku, se navíc bojí, že by v případě jeho smrti nebo invalidity zůstala dluhy zatížena rodina. Pro tyto případy by mělo pomoci pojištění schopnosti splácet, které je na úvěry přímo napojené. Každé jednotlivé riziko ovšem zvyšuje cenu pojištění, proto byste měli v dostatečném předstihu zvážit, co je pro vás největší hrozbou. V základní variantě se obvykle nachází pojištění invalidity a smrti. Pojištění ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti pak cenu zvyšují.

Myšlenka pojistky chránící vaši schopnost splácet dluhy je sice přínosná, horší je však její samotné provedení. Například v případě nemoci. První háček spočívá ve lhůtě vyplacení peněz. Neočekávejte, že se pojišťovna chopí placení úvěru okamžitě - mnohé vám s placením pomůžou až po nějaké době nemoci, třeba po dvou či více měsících. Budete-li stonat kratší dobu, na peníze od pojišťovny byste měli zapomenout.

Pojišťovny mají navíc řadu výluk. Například vám neproplatí všechny typy onemocnění. Ve výluce může být například degenerativní onemocnění zad a kloubů. Invalidita je navíc kryta až od třetího stupně, tedy od toho nejvyššího.

Jak už bylo zmíněno, rizika ztráty zaměstnání či pracovní neschopnosti, která je pravděpodobnější než například invalidita, zase obvykle kryjí jen nejdražší typy pojistek, které navíc nenabízí každá banka. A i tyto produkty mají přísná pravidla. Aby například pojišťovna poskytla pojistné krytí, musí mít člověk u zaměstnavatele smlouvu na dobu neurčitou. Problémem také může být, pokud v daném roce člověk zaměstnavatele změnil nebo uzavřel jiný typ smlouvy u toho stávajícího. Tudíž ztráta zaměstnání je z hlediska plnění od pojišťovny velmi problematická a dost svazující.

Rizika týkající se finančních náhrad při úmrtí, nemocech či úrazech lépe a levněji pokryje spíš kvalitní životní pojistka. Abyste zabezpečili svoji rodinu, je vhodné pojistit se pro případ úmrtí na výši hypotéky, která pak bude vyplaceným pojistným splacena. Stupeň invalidity (1,2,3) pak zvolte podle svého vzdělání a možnosti uplatnění na trhu práce i v případě invalidity.

Podle finančních odborníků má pojištění schopnosti splácet v podstatě jen jednu velkou výhodu, a tou je možná sleva na úrocích u hypotéky. Tady je ale důležité velmi důkladně vše propočítat, zda se úleva vyplatí ve srovnání s částkou, již byste měli po celou dobu úvěru platit měsíčně za sjednané pojištění, které vám ani nemusí ve výsledku nijak finančně pomoci. Především u hypoték se výše zaplaceného pojistného může vyšplhat za dobu splácení velmi vysoko. Výhodnější tak může být spíš naspoření dostatečného obnosu peněz, které vám například v případě ztráty zaměstnání nebo nemoci pár měsíců splácení pokryjí.

Pojištění mobilního telefonu

Toto pojištění lze sjednat na mnoha pobočkách mobilních operátorů nebo v obchodech s elektronikou, které spolupracují s pojišťovnami. Možná že i vás zaujalo mít svůj drahý mobil pojištěn pro případ ztráty, zničení nebo krádeže. Ano, některé uvedené situace jsou ve smlouvách zohledněny (například pád, rozbití nebo odcizení či zničení v důsledku elektrického přepětí), proti všemu váš telefon ale pojistka neochrání.

Na spoustu běžných situací se nevztahuje. Například pokud vám telefon poškodí vaše dítě či zvířecí mazlíček, nebo když telefon někde ztratíte. Problém můžete mít dokonce i při uplatňování některých škod týkajících se rozbití telefonu. Pojistka se sice vztahuje na případ mechanického poškození, ovšem ve výlukách je uvedeno, že nekryje případy nedbalého zacházení. Někteří lidé tudíž mají zkušenost, že se jim telefon rozbil při neopatrném vytahování z kapsy, nebo při pádu ze stolu, přičemž pojistka se na tyto případy nevztahovala.