Odpovídá Vaše pojištění hodnotě nemovitosti?

01.11.2021

Ceny stavebních prací neustále rostou a některé materiály zdražily za poslední měsíce i na dvojnásobek. Je třeba, aby tomuto vývoji průběžně odpovídalo i pojištění a nastavení výše pojistných částek.

Ceny prací i materiálů ve stavebnictví citelně vzrostly zejména v tomto roce. Reagují na to už vaši klienti úpravou svých pojistných smluv?

Pojištění střechy nad hlavou je určitě klíčová věc, bohužel přesto existuje více než třetina nemovitostí, které nejsou pojištěny vůbec. V posledních měsících jsme přitom byli v České republice i okolních státech svědky řady živelních kalamit, například tornádem totálně zničených domů a dalších obřích majetkových škod. A v Německu škodily rozsáhlé povodně. Přitom naše zkušenosti ukazují, že někteří klienti nemají svůj majetek pojištěním dostatečně chráněn, svou smlouvu o pojištění nemovitosti řadu let neaktualizují a nevyužívají ani nabídku tzv. automatické "indexace", tedy valorizace pojistné částky nemovitosti a pojistného v závislosti na skutečném inflačním vývoji.

Problém tedy může být ve výši pojistné částky, tedy maximální výši odškodného, které od pojišťovny v případě škody klient obdrží? Jak to lze vyřešit?

Nejjednodušším způsobem je automatický růst pojistné částky a limitů pojištění formou výše zmíněné indexace. Bez ní v případě nějaké fatální události nemusí peníze od pojišťovny stačit. Indexaci klientům nabízíme a nastavujeme automaticky, mají tím jistotu, že nebudou sankcionováni kvůli špatně nastavené výši pojistné částky. Správné nastavení pojištění rovněž pomůže ohlídat pojišťovací poradce, který vás v určitých intervalech kontaktuje, zda se nezamyslet nad aktualizací pojistné smlouvy. Interval je individuální, ale doporučujeme zhruba každé tři roky parametry smlouvy prověřit a aktualizovat.

Nemáte nějaký varovný příklad?

Uvedu konkrétní událost z jižní Moravy. Tornádo poškodilo řadový rodinný domek. Vzhledem k rozsáhlým škodám nařídil statik kompletní demolici objektu. Pojistná smlouva byla uzavřena v roce 1997 na pojistnou částku 800 000 Kč a její výše nebyla od té doby nijak aktualizována. Pojistná částka neodpovídá hodnotě rodinného domu, která byla v době vzniku škody 3 200 000 Kč. Náklady na demolici a znovupořízení domku tak 4násobně převýší objem vyplaceného pojistného plnění.

A jak je to u menších škod, i tady je problém? Celková pojistná částka by určitě na menší škody stačila...

Nízké pojistné částky, které neodpovídají skutečně hodnotě majetku, mohou způsobit problém i při řešení menších škod. V těchto případech má pojišťovna právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka ke skutečné hodnotě nemovitosti. Tedy jde-li o tzv. podpojištění v řádu 50 % (např. budova v hodnotě 5 milionů Kč je pojištěna pouze na 2,5 milionu Kč), vyplatí pojišťovna i při menší škodě pouze poloviční pojistné plnění. V případě pojištění občanského majetku od Kooperativy však platí, že pokud neodmítnete námi nabízenou indexaci, problematika podpojištění se vás netýká. Hrozba krácení pojistného plnění kvůli nízké výši pojistné částky tak pro naše klienty neplatí v případě velké, ale ani malé škody.

I tak je však asi lepší nenechat své pojištění zestárnout ...

Přesně tak. Proto se snažíme být s našimi klienty v kontaktu. Ale je zejména na nich, aby nám dali vědět, že realizovali třeba přístavbu, modernizaci či rozsáhlou rekonstrukci, nově si pořídili hodnotné příslušenství typu tepelné čerpadlo, solární či fotovoltaické panely...to pojišťovna automaticky sama neví. Vše lze jednoduše řešit buď úpravou stávající smlouvy či náhradou za novou smlouvu.

Asi se vyplatí i zvážit moderní produkty, když mám pojištění staré třeba deset let...

Určitě ano. Můžeme nabídnout přechod na moderní produkt pojištění majetku, který přináší řadu výhod - především kvalitnější rozsah pojistné ochrany a další výhody jako vylepšené asistenční služby či cykloasistenci zdarma. Záleží pochopitelně i na zvolené variantě pojištění, co přesně kryje a jak jsou nastaveny limity plnění. Obecně platí, že varianta pojištění s vyšší cenou zaručuje lepší rozsah pojistné ochrany. Vybírat pojištění majetku podle nejnižší ceny není prozíravé. Může se pak stát, že kvůli úspoře v řádu pár stokorun v případě vzniku velké škody budete muset sahat hluboko do kapsy či čerpat nákladný úvěr.