Podlahová plocha

01.10.2021

Poměrně srozumitelně podlahovou plochu definuje Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.: "Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu."

Zkrátka sečtete podlahovou plochu všech místností uvnitř vnějších konstrukcí včetně příček a podobných stavebních prvků.

Co se do podlahové plochy nezapočítává: plocha balkonu, lodžie, terasy či atria a to ani v případě, že jsou přístupné pouze z konkrétních bytů a vlastníci na ně mají výlučné právo.

Co se naopak započítává: plochy zastavěné zařizovacími předměty, např. kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi, krb, sporák, otopná tělesa aj. Do podlahové plochy se započítává také sklep - pokud nejde o sklepní kóji.