Pojištění denního odškodného

01.01.2022

Součástí úrazového pojištění je denní odškodné při úrazu, které slouží ke krytí drobných úrazů, jejichž léčba může zabrat několik dnů, či týdnů. Každá pojišťovna má své oceňovací tabulky, které si vytváří sama a údaje v nich pečlivě střeží. Každá pojišťovna si také stanovuje výluky z pojištění a případnou čekací dobu (karenční lhůtu).

Denní odškodné je obvyklá součást úrazového pojištění a slouží ke krytí drobných úrazů, jejichž léčba může zabrat několik dnů, nebo i týdnů. Zatímco při pojištění trvalých následků úrazu je úmyslem zajistit pojištěnce pro případ dlouhodobého omezení pracovní neschopnosti, kdy může být ohrožen nastavený životní standard, u pojištění denního odškodného se s vyplacenou částkou počítá spíše jako s takzvaným bolestným.

Každá pojišťovna má své oceňovací tabulky

K určení, kolik pojišťovna vyplatí z úrazové pojistky slouží takzvané oceňovací tabulky, které si každá pojišťovna vytváří sama a údaje v nich pečlivě střeží. V těchto tabulkách je obvykle uveden maximální počet dní léčby, za který může být sjednaná dávka denního odškodného vyplacena. Pokud se zraněný léčí déle, pojišťovna zpravidla více peněz nevyplatí. Jestliže je například sjednaná denní dávka 200 korun a tabulková maximální doba léčení konkrétního úrazu 30 dní, pojišťovna vyplatí nejvýše 6 000 korun.

Škodové pojištění, nebo obnosové?

Před sjednáním tohoto pojištění je důležité určit si, k čemu by mělo sloužit a co od něj očekáváme. Jak už totiž bývá zvykem, ne všechny pojišťovny nabízí pod názvem denní odškodné to samé. Rozdíly nalezneme například v maximální možné délce pojistného plnění, v různých druzích pojišťovnou uznávaných úrazů a také v ceně pojistného. Další věc na kterou je potřeba si dát pozor je, jestli toto pojištění sjednáváme jako škodové, nebo jako obnosové. V případě, že by bylo pojištění sjednáno jako škodové, pojišťovna by nevyplatila pojistné plnění při pracovním úrazu.

Denní odškodné si nejvíce svých příznivců nalezne mezi OSVČ a často sportujícími lidmi, kteří ocení především výplatu pojistného plnění i při úrazech jako například natažení měkkých tkání (svalů a šlach končetin), poranění menisku či vymknutí ramenního kloubu.

Vzhledem k tomu, že v nabídce pojistných produktů na českém trhu existují výrazné rozdíly, je nutné vždy při výběru pojišťovny postupovat podle přání a představ jednotlivých klientů.

Součástí úrazového pojištění je denní odškodné při úrazu, které slouží ke krytí drobných úrazů, jejichž léčba může zabrat několik dnů, či týdnů. Každá pojišťovna má své oceňovací tabulky, které si vytváří sama a údaje v nich pečlivě střeží. Každá pojišťovna si také stanovuje výluky z pojištění a případnou čekací dobu (karenční lhůtu).

Čekací doba - karenční lhůta

Čekací doba znamená, že máte uzavřenou pojistku, kterou už nějakou dobu platíte a nyní se Vám stane úraz. Pokud se stane "příliš brzy", tak Vám pojišťovna napíše, že jste nesplnili karenční lhůtu.

Co znamená taková výluka z pojištění?

Pojišťovna může mít mezi výlukami z pojištění například úraz při poruše vědomí. Co by taková výluka pro Vás znamenala v praxi?

Může dojít k následující situaci: Bylo horko, jel/a jste na kole. Nejdříve se Vám zatmělo před očima, nevěděl/a jste o sobě a z kola jste spadl/a. Následkem je zlomenina levé ruky a pravé nohy. To je případ, kdy pojišťovna odškodné za úraz nevyplatí. U pojišťovny byste museli ještě splnit několik parametrů pojistné události - pak by to možná šlo.

Nečekejte na to, až v reálu (po úrazu) zjistíte vhodnost nastavení výluk Vaší pojistky. Požádejte odborníka o posouzení Vaší stávající smlouvy - nic Vás to nestojí!