Pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti?

18.01.2021

Velká voda, oheň, vichřice nebo třeba zloději. Exsituje spousta příčin, které z nenadání mohou Váš dosavadní poklidný život ve Vašem útulném domově změnit k nepoznání. Bohužel, ne vždy je možné se těmto nešťastným událostem vyhnout. Negativní dopad už zmírnit můžete, stačí k tomu kvalitní pojištění. Alespoň částečně můžete své bydlení ochránit pojištěním domácnosti a nemovitosti. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Pojištění nemovitosti kryje škody na nemovitosti, tedy na samotné budově. Součástí pojištění nemovitosti jsou stavební části, které jsou s budovou pevně spojeny, například tepelná soustava, solární panely a podobně. Pojištění nemovitosti je určeno majitelům nemovitosti, kteří chtějí svůj dům zabezpečit před nečekanou událostí, zejména některou z přírodních katastrof nebo třeba požárem, výbuchem a dalšími nepříjemnostmi.

Pojištění nemovitosti nebo domácnosti?

Pokud bydlíte třeba v pronajatém bytě o pojištění nemovitosti se starat nemusíte. Ale neměli byste zapomínat na pojištění domácnosti. To chrání zařízení vašeho domova pro případ zničení nebo třeba krádeže.

Velmi jednoduše by se dal rozdíl mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti definovat tak, že pojištění nemovitosti chrání majetek, který je spojen se zemí a nelze jej odnést. Pojištění domácnosti pak zahrnuje věci, které lze přemístit.

Cena pojištění podle lokality nemovitosti

Cena pojištění nemovitosti a domácnosti se liší. Každá pojišťovna má své vlastní ceny, navíc se pojistka může lišit také podle lokality, kde se dům nebo byt nachází. Svou roli ve výsledné ceně hraje nejen lukrativní lokalita, ale také rizika. Typickým příkladem mohou být záplavy. V dnešní době mají všechny pojišťovny k dispozici povodňové mapy a poloha domu se odrazí v ceně pojistky. Některé domy, které se nachází v oblastech s vysokým rizikem povodní většina pojišťoven nechce proti povodním pojistit.

Dostatečné ocenění pojištěného majetku je klíčové

Pozor si při sjednání pojistky dejte také na spoluúčast. Čím vyšší spoluúčast si sjednáte, tím méně za pojistku zaplatíte. Na druhou stranu tím méně dostanete od pojišťovny v případě pojistné události.

Ať už však sjednáváte kteroukoliv z pojistek, vždy měli byste dbát na její správné nastavení. Problémem mnoha pojistek je podpojištění majetku. To znamená, že domácnost nebo nemovitost je pojištěna na nižší částku, než je její skutečná hodnota. O svou pojistnou smlouvy byste se měli starat a výši pojistného aktualizovat, jinak se vám může stát, že nad vyplacenou částkou spláčete.

Pozornost věnujte také pojistným podmínkám a ještě před podpisem pojistné smlouvy důkladně prostudujte, co vše je součástí pojištění. Některé položky jsou totiž finančně limitovány a pokud si nepřiplatíte, případná výplata pojistky vaše náklady nepokryje. Obezřetnost se vyplatí, pokud máte například doma umělecká díla nebo jiné věci vyšší finanční hodnoty.

Vůbec není na škodu uzavřít pojištění domácnosti i pojištění nemovitosti u jedné pojišťovny, pravděpodobně ušetříte na pojistném a navíc si v případě pojistné události nebudete muset běhat po dvou pojišťovnách.

Pojištění odpovědnosti za škodu jako výhodný doplněk k pojištění domácnosti a nemovitosti

Minimálně za úvahu také stojí možnost spojit pojistky s pojištěním odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škodu vás ochrání v případě, že způsobíte škodu třetí osobě, tedy například když vám praskne přívod vody do pračky a vytopíte souseda. A nemusí jít jen o škodu na majetku, pojištění odpovědnosti se zpravidla vztahuje také na újmu na zdraví nebo životě. Navíc lze sjednat i takovou variantu pojištění odpovědnosti, které navíc myslí i na všechny členy vaší domácnosti. Pojistku tak jistě oceníte třeba v případech, když vaše malé dítě nedopatřením rozbije luxusní vázu, jejíž cena je srovnatelná s půlkou vašeho platu.