Proč a jakým způsobem do portfolia zařadit komodity?

09.08.2023

Komodity jsou klíčové pro fungování světa, jak jej známe dnes. Slouží jako zdroj surovin a energie pro průmysl a zemědělství. Stabilita dodávek komodit je nezbytná pro globální hospodářství, ceny komodit ovlivňují ekonomiku a každodenní život lidí. Komoditní trhy nám tedy udržují systém v chodu, systém, který tu s námi je a navždy bude. Pokud se, stejně jako většina investorů snažíte najít vhodné způsoby, jak maximalizovat své zisky a minimalizovat rizika, může být zařazení komodit do Vašeho investičního portfolia jednou z možností.

Komodity, jako jsou kovy, energie, zemědělské produkty a další, přinášejí do portfolia zajímavé tržní vlastnosti vzhledem k chování ostatních investičních instrumentů. Zaměříme se na význam a vlastnosti komodit, které si možná najdou místo i ve vašem portfoliu.

Komodity vs. globální akcie

Komodity a globální akcie se od sebe liší v několika aspektech. Zatímco globální akcie reprezentují největší společnosti světa, komodity naopak představují fyzické suroviny. Ceny akcií jsou ovlivněny výkonností jednotlivých společností, makroekonomickými faktory, výsledky firem a tržními očekáváními. Naproti tomu jsou komodit ovlivněny globální nabídkou, sezónními faktory a poptávkou po daných surovinách. Dále jsou mnohem náchylnější na geopolitické události a přírodní katastrofy. Navíc je řada komodit oproti akciím negativně korelovaných. V odlišnosti se skrývá potenciál, který díky možnostem moderního světa může využívat každý investor.

Komodity do portfolia patří

Důvodů, proč kombinovat zmíněné investiční instrumenty je hned několik. Diverzifikací můžeme zvýšit, nebo snížit volatilitu portfolia. Komodity a akcie mají tendenci reagovat odlišně na tržní události a faktory. Pokud akciový trh zaznamená pokles, ceny komodit se mohou zvýšit, čímž pomohou kompenzovat poklesy cen akcií. V případě nečekaných událostí, jakou je například ukrajinský konflikt, se ceny komodit mohou dramaticky zvýšit, a to může vést k atraktivním výnosům pro investory, kteří komoditní složku neopomněli.

Zajímavá je skutečnost, že v řadě kombinačních poměrů akcie/komodity se výkonnost portfolia zvyšuje, ale na druhou stranu se snižuje maximální pokles. Diverzifikací tedy investor eliminuje rizika, sníží maximální drawdown portfolia a navíc zvýší výnosnost své investice.

Do jakých komodit a jakým způsobem investovat

Mezi nejpopulárnější komodity pro investice patří zlato, stříbro, ropa, zemní plyn a mnoho dalších. Před investováním je však důležité zvolit vhodný investiční instrument, jako jsou futures kontrakty, ETF fondy nebo akcie společností působících v komoditním sektoru. Pro méně zkušené investory či investory s nízkorizikovým profilem je vhodnější zařadit některý z aktivně řízených fondů, kde portfolio manažeři aktivně přelévají kapitál dle své specifické investiční strategie, a tím chrání investorův kapitál.

Při volbě instrumentu se musí zohlednit investiční horizont, kde platí, že čím delší je, tím vyšší volatilitu investor akceptuje, a samozřejmě musí složení komodit vhodně navazovat na akcie, které jsou v portfoliu zastoupeny. Pokud neznáte vlastnosti komodit, do kterých chcete investovat a nejste schopni si dle parametrů propočítat potenciální budoucí dopady na váš kapitál, je více než nutné dané téma konzultovat s odborníkem.

(Ne)Investovat do fyzických slitků

Nejvyužívanějším instrumentem v rámci komodit je právě zlato, které si získalo svůj respekt a obdiv jako časem ověřený uchovatel hodnoty. V rámci diverzifikace portfolia právě investičními slitky je však několik důležitých informací, které jsou ze strany prodejců zlata zatajovány či vytrhnuty z kontextu. Prvním kamenem úrazu je výše marže, která se pohybuje od 2 do 20 %, což se odvíjí od společnosti a množství, jaké investor nakupuje. Cena samotného zlata má nižší výkonnost než index SPX a přitom má vyšší volatilitu, což jej na první pohled může interpretovat jako neefektivní investiční nástroj.

Avšak i zlatá mince má dvě strany. Jedná se o skvělý způsob, jak se zajistit proti měnovému riziku a také se může jednat o vhodnou alternativu v případě, že investor má obsáhlou již řadu jiných investic a jedná se tedy o zajímavý doplněk. V investičním světě platí pravidlo, že s ničím se to nemá přehánět a jeho koupě by se měla konzultovat s nezávislým odborníkem, ale ne prodejcem, jak to ve většině případů bývá.

Závěr

Představili jsme vám okrajově svět komodit a možností, které nám jejich tržní chování nabízí. Náš svět se točí hlavně kolem nich. Když jich v minulosti byl nedostatek, starodávné civilizace časem upadly v zapomnění. Pokud tedy v portfoliu komodity stále zahrnuty nemáte, může být tento článek odrazovým můstkem pro jejich zařazení.

Vyšší výkonnost a nižší drawdown jsou jen špičkou ledovce toho, co nám rozumná alokace aktiv může přinést. Nezapomeňte však, že před investicí je nutné disponovat potřebnými znalostmi v oblasti funkcionality chování cen komodit a zakomponovat je s ohledem na ostatní složky portfolia.