Proč je důležité diverzifikovat?

24.03.2021

Ve všech příručkách o investování je speciálně zdůrazňováno, že investici je nezbytné diverzifikovat, tedy rozložit mezi několik aktiv s ohledem na minimalizaci rizik. Co však přesně znamená ta minimalizace rizik?

Pod rizikem budeme chápat riziko ztráty - ať už dosažení ztráty v pravém slova smyslu (záporného výnosu) nebo dosažení nižšího výnosu. Na ilustračním příkladu si ukážeme, proč je důležité a žádoucí portfolio diverzifikovat.

Příkladová studie

Předpokládejme, že dva investoři, Adam a Eva, se 1. ledna 2017 rozhodli investovat 100 dolarů do kryptoměn s investičním horizontem jeden rok (do 31. prosince 2017). Adam znal z kryptoměn pouze Bitcoin, proto jej nakoupil za celých 100 dolarů. Eva nakoupila rovnoměrně top 5 měn podle tržní kapitalizace, konkrétně BTC, ETH, XRP, LTC a XMR. Vložila tedy 20 dolarů do každé kryptoměny. Pro jednoduchost předpokládejme, že oba portfolio neměnili a investici drželi beze změny až do 31. prosince 2017, kdy coiny prodali (s nulovými poplatky burze).

S nulovými poplatky můžete reálně obchodovat například na burze GDAX. Viz náš návod k použití.

Měna | začátek | konec | výnos (%)
BTC | 963,06 $ | 13 170,18 $ | 1 367,53%
ETH | 8,26 $ | 721,66 $ | 8 736,80%
XRP | 0,00654 $ | 2,12 $ | 32 415,90%
LTC | 4,37 $ | 220 $ | 5 034,32%
XMR | 13,58 $ | 338,1 $ | 2 489,69%

Uvedený příklad má různé metodické nejasnosti. Například proč bylo vybráno právě zmíněných pět měn? Případně proč byl vybrán právě horizont jednoho roku? Ale pro ilustraci diverzifikace snad poslouží.

Proč je vhodné diverzifikovat?

Přestože Adam dosáhl závratného ročního zhodnocení 1 367,53%, Eva portfolio zhodnotila o 10 008,85%. Kdyby si Adam při nákupu zvolil místo Bitcoinu například Ethereum, dosáhl by zhodnocení 8 736,80%, což se blíží k hodnotě, kterou dosáhla Eva. Kdyby však nakoupil Ripple, dosáhl by třikrát lepších výsledků. Jenže jak měl předtím vědět, které mince budou mít nejvyšší výnos?

Snadno se mohlo stát, že by zvolil coin s ještě nižším výnosem, resp. ztrátou, která je z psychologického hlediska nepříjemnější (člověk se snadněji vyrovná s menším ziskem oproti očekávání než s reálnou ztrátou investice, přičemž pro katastrofický scénář se stačí podívat na nedávný propad ponzi-schématu BitConnect). Eva rozložila riziko a kdyby nějaký coin z jejího portfolia za relevantní období cenově krachoval, jistě by ji to nepotěšilo, ale nic zásadního by se nestalo - stále má velkou šanci, že ostatní coiny ztrátu vyrovnají a něco vydělají. Adama by podobný krach mohl zruinovat. Právě v tom je zakopaný pes a důvod pro diverzifikaci portfolia.

Časová diverzifikace

Kromě diverzifikace portfolia je důležitá také diverzifikace časová. Trh se z našeho pohledu často chová nepředvídatelně, a přestože v duchu současné nálady kolem kryptoměn velká část lidí optimisticky předpokládá všeobecný růst kryptotrhu v budoucnosti, nemusí tomu tak být. Vždyť i současná situace testuje nervy nejednoho spekulanta. Kdo s vidinou rychlého zisku investoval všechny krátkodobě volné finanční prostředky v polovině prosince minulého roku, je pravděpodobně smutný.

Rozdělte si nákup!

Ztrátu mohl zmírnit a možná i zcela eliminovat postupným nákupem v různých časových intervalech, čímž se výsledná cena v konečném důsledku "zprůměruje" a při nižším riziku přinese přiměřený zisk.

Můžete namítnout:

"Vždyť pokud si udělám důkladnou analýzu a investuji všechny prostředky do nejvýnosnější měny v nejvhodnější dobu, bude zisk nejvyšší, a nepotřebuji nakupovat méně výnosné coiny v různých časových intervalech."

Ano, to je sice pravda, ale určit tu správnou měnu a čas s ohledem na komplexnost trhu a různé externí vlivy, resp. nálady nedokáží ani profesionální tradeři. Proto je málo pravděpodobné, že se to podaří právě Vám. Do určité míry jde vlastně o hádání výsledku náhodného pokusu, proto vsadit vše na jednu kartu hraničí s gamblerstvím.