Řidiči obcházejí poutání v autě domácími zlepšováky.

28.10.2020

Ročně na českých silnicích zemře 80 nepřipoutaných lidí, upozorňuje Besip coby oddělení ministerstva dopravy pro bezpečnost silničního provozu. Uvádí i srovnání pohlaví nebo nechvalné příklady toho, jak obejít signalizaci nepřipoutaného motoristy.

Zkušenosti z míst dopravních nehod bohužel ukazují, že české kutilství se ujímá i v případě poutání v autě, respektive obcházení signalizace nepřipoutaného pasažéra. To se u moderních vozů používá čím dál častěji i na zadních sedadlech.

"Řidiči obcházejí signalizační zařízení nezapnutých bezpečnostních pásů různými metodami - zapnutý pás za sedadlem, zacvaknutí bezpečnostního pásu spolujezdce do západky bezpečnostního pásu pro řidiče," říká Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.

"Byly identifikovány také případy, kdy si byli lidé vědomi nesprávné funkčnosti bezpečnostního pásu a nedostatky se snažili různými způsoby elimininovat. Použití pásu bylo například pro řidiče nepohodlné, a tak se jej pokusil za pomoci různých metod upravit. V řadě případů se jednalo o domácí zlepšovadla, ale některé výrobky lze bohužel zakoupit," dodává.

26 procent mrtvých nebylo připoutaných

Poutání v autě i přes čím dál více přeplněné silnice i moderní auta se senzory v sedadlech není v České republice samozřejmostí.

"V uplynulých dvou letech bylo na českých silnicích každoročně v osobních vozidlech usmrceno 80 osob, které nebyly připoutány bezpečnostním pásem. Jen v loňském roce bylo dalších 146 osob zraněno těžce a 678 zraněno lehce," říká Tomáš Neřold z Besipu s tím, že podíl nepřipoutaných osob na všech usmrcených v osobních vozidlech v loňském roce činil 26 %.

Besip dále uvádí, že z usmrcených řidičů v osobních vozidlech v roce 2019 bylo 23 % osob nepřipoutaných, z usmrcených spolujezdců nebylo připoutáno 35 % osob.

V kategorii těžce i lehce zraněných osob jsou dlouhodobě stabilně vyšší podíly nepřipoutaných osob u spolujezdců.

Ženy jsou statisticky zodpovědnější

Besip uvádí, že ženy jsou z hlediska používání zádržných systémů zodpovědnější, neboť podíly nepřipoutaných žen jsou ve všech letech nižší než podíly nepřipoutaných mužů.

V období 2006 až 2019 nebylo připoutáno 34 % usmrcených mužů a 24 % usmrcených žen. V kategorii těžce zraněných osob nebylo připoutáno 21 % mužů a 15 % žen, v kategorii lehce zraněných osob nebylo připoutáno 9 % mužů a 5 % žen.

Mladší z jihu a Liberecka

Nejvyšší podíly nepřipoutaných osob na fatálních nehodách osobních vozidel byly evidovány v kraji Jihočeském a Libereckém, naopak nejnižší podíly nepřipoutaných osob byly zaznamenány v hlavním městě Praze a v Jihomoravském kraji.

Vyšší podíly nepřipoutaných byly evidovány u mladších osob. S přibývajícím věkem osob tyto podíly klesají - platí to až na výjimky (usmrcené osoby ve věku 55-64 let a lehce zraněné osoby ve věku 65 let a více) u všech kategorií - usmrcených, těžce i lehce zraněných osob.

V obcích až od devadesátých let

Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích je používání pásů až na několik málo výjimek povinné, za porušení této povinnosti hrozí v bodovém systému dva body.

Od 1. ledna 1967 byla zavedena povinnost používat bezpečnostní pásy na předních sedadlech aut vybavených povinně bezpečnostními pásy při jízdách mimo obec. Až od 1. ledna 1990 musí být pásy používány i v obcích.