Rizikové životní pojištění

01.01.2022

Rizikem, které by měla kvalitní životní pojistka krýt především, je riziko smrti. V případě úmrtí pojištěného tak díky pojistce můžou jeho pozůstalí získat prostředky, které nahradí chybějící příjem klidně i na několik let. Rizikové životní pojištění nikdy neobsahuje takzvanou spořicí složku, placené pojistné je spotřebováno na krytí a poplatky pojišťoven. Lze tak dosáhnout lepšího poměru cena/výkon než u ostatních pojistek. Pojistné plnění se vyplácí pouze v případě pojistné události, kterou je smrt pojištěného nebo jiné připojištěné varianty.

Pojištění s pevnou pojistnou částkou

Pojištění s pevnou pojistnou částkou je vhodné uzavřít, pokud požadujete stále stejně vysokou pojistnou ochranu. Nepotřebujete je, pokud jste sami a bezdětní. Naopak hlava mladé rodiny s dětmi by měla mít životní pojistku uzavřenou co nejvyšší. Výše pojistné částky se odvíjí od disponibilních příjmů rodiny, požadované délky pojistného a šíře pojištění. Pokud máte malé děti, vyplatí se pojistka ve výši několika milionů na celou dobu, po kterou na vás budou vaše děti závislé. Případné plnění pojistné částky nespadá do dědického řízení a nepodléhá zdanění.

Pojištění s klesající pojistnou částkou

Pojištění s klesající pojistnou částkou bývá také označováno jako úvěrové životní pojištění. Pravděpodobně je budete muset uzavřít, pokud žádáte o úvěr či hypotéku. V případě vašeho úmrtí nebo dlouhodobé pracovní neschopnosti (závisí na vámi zvolených připojištěních) pak pojišťovna vyplácí vámi pověřené osobě nebo přímo bance nesplacenou část úvěru. Výše úvěrového pojistného odpovídá výši hypotéky nebo momentální nesplacené části úvěru. Minimální částka rizikového životního pojištění odpovídá desetitisícům a závisí na výši pojistného, které se pohybuje v rozpětí mezi tisícem a třemi tisíci korun. Dále ji ovlivňuje vstupní věk, pohlaví pojištěného a délka trvání a šíře pojistného. Pojistné v případě rizikového pojištění není bohužel nikdy možné odečíst od daňového základu, daňovou uznatelnosttotiž splňují pouze produkty se "spořicí složkou".

Připojištění

Rizikovou životní pojistku lze rozšířit o pojištění dalších rizik. Jedná se obvykle o připojištění pro případ plné invalidity, kdy se v případě pojistné události buď vyplácí celé pojistné plnění jednorázově, nebo se pravidelně vyplácí předem určená částka. Důležité je připojištění pro případ úrazu nebo vážného onemocnění, vážný úraz může mít zejména pro mladou rodinu mnohokrát závažnější finanční důsledky než úmrtí samotné. Jako nejnižší potřebná částka při úrazu hlavy rodiny pro první měsíce po úrazu se uvádí přibližně 500 000 korun. V případě neschopnosti splácet nabízí mnoho pojišťoven také možnost zproštění od povinnosti platit pojistné v případě přiznání invalidního důchodu.

Výhody a nevýhody rizikového životního pojištění

+ garantovaná pojistná částka pojistného plnění
+ pevná nebo klesající pojistná částka
+ uzavření na vámi zvolenou výši a dobu
+ možná rozšíření ve formě připojištění

- bez spořicí složky
- nelze odečíst od daňového základu
- nezahrnuje některé formy úmrtí

Je třeba mít se na pozoru před některými úskalími životních pojištění. Vyplácení pojistné částky se až na výjimky nevztahuje na úmrtí sebevraždou nebo při válečných událostech a vnitrostátních nepokojích. Nenechte se proto mást nepřehlednými nabídkami jednotlivých pojišťoven a sami si porovnejte nabízená riziková životní pojištění.