Stoupá počet nehod, které způsobí senioři.

23.11.2022

Starší řidiči mívají pomalejší reakce, hůře vidí a častěji zmatkují. Nejsou ale agresivní. Vyšší počet seniorů za volantem s sebou také nese vyšší počet jejich zranění a úmrtí za volantem. 

Je to jen pár dnů, kdy jsme psali o starším řidiči, který na rovném úseku přerazil svou fabií betonový sloup. Při několika nedávných případech řidičů v protisměru na dálnicích šlo v drtivé většině o zmatené seniory. Na jaře zachránil na železničním přejezdu mladý muž starého pána, který jel na malém motocyklu a zcela přehlédl závoru, která ho z vozidla sejmula.

Česká populace stárne. Díky tomu přibývá i seniorů, kteří řídí. V současné době je v České republice bezmála 100 000 řidičů starších 80 let, kteří mají platné řidičské oprávnění. To s sebou nese řadu úskalí. Na to upozorňuje jak policie, tak například Ústřední automotoklub České republiky (ÚAMK), Besip nebo řada organizací věnující se seniorům za volantem. Právě ÚAMK se na problematiku starších řidičů nedávno zaměřil a přinesl zajímavá fakta.

První změny v chování řidič-senior zaznamená většinou kolem 64. roku. V té době se může setkat s pomalejšími reakcemi, než na které byl u sebe dosud zvyklý a také častější únavou. Ovšem v tomto věku je možné tyto potíže vyvážit klidnější jízdou a zkušenostmi. Podle Besipu, který se tématu seniorů za volantem také několikrát věnoval, mohou mít řidiči opravdu velké problémy zhruba od 75. roku. V takovém věku je pro seniory velmi těžké reagovat na nenadálé změny na silnicích, na možné krizové situace a často nejsou schopni správně vyhodnotit dopravní předpisy. Stačí jedna velká, méně přehledná a plná křižovatka, což je přesně situace, kdy se senior vůbec nemusí zorientovat a vyvolá nebezpečnou situaci jak pro sebe, tak pro ostatní.

Zpomalené reakce sály za kuriózní nehodou, která se stala 21. dubna na železničním přejezdu v Kostelci nad Orlicí. Muž zachránil starého pána z kolejiště před projíždějícím vlakem, který by nezabrzdil.

Úbytek fyzických i psychických schopností

Velkým problém je pro seniory dle ÚAMK také možná konfrontace s chodci. Ti bohužel na přechody, ale i mimo ně, často vstupují velmi nešťastně či zbrkle a reagovat na ně je problém i pro mladšího řidiče. Senior nemusí zareagovat vůbec. A když už jsme u toho srovnání mladších a starších řidičů, přidáme několik čísel. Věděli jste, že když ke křižovatce přijíždí senior, stihne okolí zrakem zkontrolovat asi 4x. U mladšího řidiče je schopnost kontrolovat okolí před křižovatkou ve stejném čase dvojnásobná.

Roste také seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod. Zatímco v roce 2009 to bylo zhruba 17 %, v roce 2018 se jednalo již o 24,1 %. Podobně je tomu i v případě těžce zraněných osob ve věku 65+, kdy během posledních 10 let narostl jejich podíl z 12,5 na 22,4 %. K tomu má vysvětlení Roman Budský z Platformy VIZE 0, která se věnuje dopravní bezpečnosti. Populace České republiky stárne. Ke konci roku 2015 byl podíl seniorů na celkové populaci 17,9 %, do roku 2020 naroste na 20,5 %, do roku 2030 na 23,9 % a do roku 2050 na 32,2 %.

Seniory ohrožuje i jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Osoby ve věku nad 65 let jsou dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá - ohrožení je více než 16násobné. Sluší se ovšem dodat, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou velmi individuální záležitostí.

Předpisy, sankce, řešení

Od 65 let smí řidič za volant jen s platným svolením od lékaře. Problém ale je, že někteří řidiči - senioři na prohlídky zapomínají a jiní se ze známosti s lékařem domluví, že potvrzení dostanou. Stává se to například s příslibem, že dotyčný bude jezdit jen v sobotu na chatu nebo na dušičky na hřbitov.

Součástí chystané novely bodového systému má být zpřísnění trestů těm, kteří bez povolení lékaře usednou za volant. Pokud řidič potvrzení od lékaře mít nebude, může mu hrozit pokuta až 25 000 Kč a současně bude moci přijít o řidičák až na 18 měsíců. Dnes je pokuta maximálně 10 000 Kč a zákaz řízení hrozí maximálně na rok.

Pražský magistrát před nedávnem řešil to, jestli by společně se zpřísněním bodového systému a změnou systému získávání řidičáku pro mladé a začínající řidiče nestálo za to zpřísnit pravidla i pro seniory. Stejně jako mladí by tak v budoucnu mohli mít ne 12bodové konto, ale jen šestibodové. Ministerstvo dopravy se ale proti tomuto návrhu ohradilo. Jestli to nakonec projde, nebo ne, ukáže až schvalování výše zmíněné novely zákona.

Stát sice reaguje na vyšší nehodovost seniorů změnami pravidel a sankcemi, ale největší zodpovědnost je na starších lidech samotných, jejich rodinách a lékařích. Autor článku má v okolí případ, kdy za dědečka přišla orodovat sama rodina, která ho nechtěla vozit, protože by jí to přidělalo starosti. Ani opačný přístup, tedy tlak na seniora, aby svou řidičskou kariéru ukončil, ale nemusí být ideální. Vzdát se aut bývá velká rána pro sebevědomí staršího člověka. Řešením může být darovat seniorům některý z kurzů bezpečné jízdy pro ně určených. Pořádá je například Autodrom Most, ale i další organizace a spolky.