V nájemním bytě si můžete zřídit trvalý pobyt , pronajímatel Vám v tom nesmí bránit.

28.02.2020

Pokud pronajímatel do nájemní smlouvy zahrnul nařízení, že vám v nájemním bytě nedovoluje zřídit trvalý pobyt, nemusíte jeho zákaz respektovat. Toto ustanovení je totiž podle zákona neplatné.

Je pochopitelné, že nájemce v místě, kde žije v pronájmu, chce být i evidován, máte tedy v nájemním bytě zřízený trvalý pobyt. Usnadní mu to jak komunikaci s úřady či dalšími institucemi i s doručováním poštovních zásilek apod.

Trvalý pobyt v místě nájemního bytu může být pro nájemce důležitý například i kvůli získání parkovací karty, zápisu dítěte do školky nebo k získání příspěvku na bydlení.

Zákaz trvalého pobytu je neplatný

Ovšem některým pronajímatelům není po chuti, aby si nájemci v jejich bytě trvalý pobyt zřizovali a do nájemní smlouvy tento zákaz vkládají.

"Z hlediska zákona není možné takto nájemce omezovat, takové ustanovení je neplatné. Nájemce může postupovat tak, jako by ve smlouvě vůbec zákaz nebyl a trvalý pobyt si v bytě zřídit i přes nesouhlas pronajímatele," upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Zároveň dodala, že je i možné, že pronajímatel dá později u smlouvy sjednané na dobu určitou přednost jinému nájemci, který zřízení trvalého pobytu nebude požadovat. "Pronajímatel může také nájemci znepříjemňovat bydlení tak, že nájemce sám z bytu raději odejde. Proto je lepší zkusit se s pronajímatelem na nahlášení trvalého pobytu domluvit," doporučila Hekšová.

Jak si trvalý pobyt sjednat

Pro nahlášení trvalého pobytu v pronajatém bytě musíte nejprve zajít na městský či obecní úřad v místě, kde se daný byt nachází.

S sebou si vezměte nájemní smlouvu. Na místě pak vyplníte přihlašovací lístek k trvalému pobytu, zaplatíte správní poplatek ve výši 50 korun a od úředníků dostanete potvrzení o změně trvalého pobytu, které vám bude sloužit jako náhradní doklad.

Současně s ohlášením trvalého pobytu je vhodné podat žádost o vydání nového občanského průkazu, ve kterém už bude zapsána nová adresa trvalého pobytu.

Co dělat po odstěhování nájemce

Pronajímatel může nájemci trvalý pobyt zrušit ve chvíli, kdy nájem skončí. Pochopitelně to platí v případě, že tak nájemce neučiní sám.

Na úřadě pak musí doložit zánik nájmu bytu, ať už k němu došlo dohodou či výpovědí. Za zrušení trvalého pobytu pak pronajímatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 korun.

Pronajímatel také musí doložit, že nájemce byt již neužívá. To lze například prohlášením sousedů či předložením nové nájemní smlouvy s jiným nájemcem. "Bude samozřejmě záležet na konkrétním úřadu, jaké bude požadovat důkazy o tom, že nájemce byt již neužívá," upozornila Hekšová.

Obavy z exekuce

Jedním z důvodů, proč se pronajímatelé brání trvalému pobytu nájemců, jsou obavy, že by se exekuce vedené vůči nájemci mohly dotknout jejich bytu.

"Tady platí, že v exekuci může být postiženo vybavení bytu, jestliže se pronajímateli nepodaří prokázat, že je v jeho vlastnictví. Exekuce by se však neměla dotknout součástí bytu, tedy typicky napevno připevněné kuchyňské linky či vestavěné šatní skříně. Ovšem může to být sporné. Je tedy vhodné při sjednání nájmu sepsat předávací protokol a označit v něm věci ve vlastnictví pronajímatele. Jinou možností je pak pronajímat zcela nevybavený byt," doplnila Hekšová.