Vyplatí se stavební spoření?

02.02.2022

Přes 4 000 000 kusů. Tolik bylo aktivních smluv ve fázi spoření v nedávno vyšlém přehledu. I přes změny, které proběhly v uplynulých letech, je stavební spoření oblíbený produkt. Je tu nejdéle, každý ví, o co se jedná. Dobám supervýhodného stavebního spoření už ale dávno odzvonilo - snížila se výše státní podpory, výnosy se začaly danit, úroky klesají. Kdy má stavební spoření smysl v rodinném rozpočtu a kdy nikoliv?

Aktuální podmínky stavebního spoření jsou následující:

- státní podpora se snížila na 10% z ročně vložené částky (max. 2 000 Kč),

- aktuální úročení se pohybuje mezi 0,5 - 1,3% (před zdaněním),

- výnosy podléhají dani z příjmu ve výši 15%,

- vázací doba je 6 let.

Výhody stavebního spoření:

1) Pojištění vkladů: Vaše peníze na účtech stavebních spořitelen jsou pojištěné dle zákona o bankách č. 21/1992 Sb., až do výše 100% vkladu avšak s maximální výší náhrady do 100 000 EUR

2) Garance a jistota: Úrok stanovený ve smlouvě je garantovaný po celou dobu smluvního vztahu a tedy víte, jaký výnos můžete na konci spořicího programu očekávat. Bohužel stavební spořitelny našly mezeru ve svých obchodních podmínkách a aktuálně např. ruší svým klientům smlouvy s vysokým úrokem (smlouvy starší 10 let a více).

3) Úvěrové možnosti: Možnost využít překlenovacího nebo řádného úvěru, který má své výhody oproti jiným úvěrům (zpravidla sice zaplatíte více na úrocích, především v překlenovacím úvěru, ale stavební spořitelny bývají méně přísné při schvalování úvěru).

Nevýhody stavebního spoření:

1) Vstupní poplatek ve výši 1% z cílové částky

- Tento poplatek může finanční poradce odpustit, stejně tak stavební spořitelna (protože tento poplatek je pouze odměna za prodej, stavební spořitelna žije hlavně z úvěrů)

- platí se na začátku v celé výši. Proto je poté poradci lhostejné, zda v produktu spoříte či nikoli. Protože je provize pouze ze vstupního poplatku, často se dělají smlouvy na vysoké cílové částky (průměrná CČ za rok 2013 byla necelých 400 000 Kč), ale mnohdy i přesahující 1 000 000 Kč.

- Vstupní poplatek musíte vždy odečíst od celkového výnosu, abyste zjistili reálné zhodnocení.

2) Poplatek za vedení účtu

- Bohužel i stavební spořitelny si účtují poplatky za vedení účtu, v rozmezí 300 - 330 Kč za rok. To nám opět snižuje efektivní výnos, protože za 10 let to dělá více jak 3 000 Kč. Především u smluv, kde klient vkládá menší částky (do 500 Kč měsíčně) poplatek výrazně snižuje výhodnost produktu.

3) Vázací lhůta

Stavební spoření musíte mít minimálně 6 let. Naše peníze jsou tedy zazděné a pokud bychom je potřebovali vybrat, přijdeme o státní podporu a ještě si na peníze počkáme více jak 3 měsíce - to díky výpovědní lhůtě. V dnešní době kvůli turbulenci na trhu, probíhající krizi a nestálé ekonomice je z mého pohledu důležitější likvidita. Pokud máte většinu svých peněz na stavebním spoření, měli byste rozložení majetku přehodnotit.

4) Možnosti výpovědi ze strany spořitelny

Stavební spořitelna Vám může kdykoli pro ni nevýhodnou smlouvu vypovědět díky jejich všeobecným obchodním podmínkám, kde si nechávají skulinku právě pro případy, kdy potřebují zrušit staré smlouvy s vyšším zhodnocením.

Jaké chyby nejčastěji potkávám v praxi?

Vysoké cílové částky na smlouvách, které jsou určeny primárně na spoření. Pokud spoříte 500 Kč měsíčně, naspořit půl milionu by Vám trvalo desítky let. Přesto lidé často využívají pod nátlakem prodejců vysoké cílové částky. Určitě to nedělejte, cílová částka se dá kdykoliv zvýšit.

V rodině je více smluv, ale žádná se nevyužívá efektivně. Doporučuji z každého produktu vždy vyčerpat maximální státní příspěvky (tedy ukládat cca 1800 Kč měsíčně, resp. 20 000 Kč ročně) a zhodnocení a až teprve potom zakládat třeba další smlouvu - uvědomte si třeba, že jenom roční poplatek za vedení jedné smlouvy bývá kolem 300 Kč. Čím více smluv budete mít, tím více na tomto poplatku zaplatíte.

Smlouvy o stavebním spoření se píší na nezletilé a to díky novému občanskému zákoníku není úplně šťastná volba. V případě, že budete chtít peníze vybrat a použít dřív než účastník nabyde zletilosti, musí Vám tento úkon schválit opatrovnický soud. Také se vystavujete riziku, nebudou-li peníze použity ve prospěch nezletilého, může Vás vlastní dítě žalovat a chtít peníze zpátky. A nikdy nevíte, co se může stát.

Smlouvy se nechávají žít svým životem i více jak 20 let. Stavební spoření je výhodné díky státní podpoře, proto je nezodpovědné nechat peníze ležet na úroku, který nepokryje inflaci. Vždy po 6 letech doporučuji peníze vybrat a investovat je výhodněji. Nebo minimálně přehodnotit stav financí.

Závěr a doporučení

Stavební spoření může být v portfoliu jako produkt přinášející především jistotu, například v předdůchodovém věku. Další možností je využít stavebko jako produkt pro spoření dětem, které jsou již starší a chcete jim prostředky svěřit již za několik let. Pokud chcete mít více smluv v rodině, smysl to má pouze v případě, kdy je měsíční úložka vyšší než 1 800 Kč. Smlouvu s úložkou 1000 Kč měsíčně a nižší za dnešních podmínek ani nemá smysl zakládat. Pro spoření na delší dobu (7 let a více) jsou vhodnější např. akciové fondy