Ženy by měli více myslet na svoji penzi.

26.08.2019

Víc než 2,5 tisíce korun. To je rozdíl měsíčních příjmů starobních důchodců a důchodkyň. Jejich penze se liší kvůli rozdílům v kariérách mužů a žen. Jsou to totiž hlavně ženy, kdo kariéru odkládají kvůli péči o děti. O to víc by měly ženy myslet i na sebe, aby si zajistily dlouhodobou finanční rezervu na stáří.

"Matky malých dětí po návratu na trh práce mají nižší mzdy než muži. Například studie CERGE-EI uvádí, že medián mezd matek s dítětem ve věku 6 až 9 let je o více jak třetinu nižší než u srovnatelných mužů," říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Barbara Hanousek Eckhardová.

Statistiky také ukazují že, matky s malými dětmi čelí výrazně většímu riziku nezaměstnanosti než například srovnatelní muži. I tyto rozdíly se následně projeví v důchodech mužů a žen.

S poklesem příjmu nebo dokonce s odchodem ze zaměstnání je spojena i péče o jiné příbuzné než děti, například stárnoucí rodiče. To opět snižuje důchody žen. "Kvůli těmto příčinám rozdílů v důchodech Komise pro spravedlivé důchody schválila institut vyměřovacích základů pro pečující, diskutuje možnosti rozšíření vyloučených dob a další opatření. Ty přispějí ke snížení rozdílů v důchodech, protože přispějí k vyššímu ocenění péče o závislé osoby a omezí vliv nižších mezd matek s malými dětmi na jejich budoucí důchody," slibuje mluvčí MPSV.

Určitě je však dobré nespoléhat se jen na stát a jeho snahu o spravedlnost. Protože i kdyby jednou přišla, státní důchody nejsou a nebudou dost vysoké na to, aby se za ně dalo žít bez významného snížení životní úrovně.

Spoléhat se nevyplatí ani na případný vdovský důchod. "Jednak se u nás 50 % manželství rozvádí a jednak žije plno párů na psí knížku. A v obou těchto případech s vdovským důchodem nemůžete počítat

O vdovských a vdoveckých důchodech navíc kolují mýty. Častým omylem je, že vdova či vdovec ho bude pobírat natrvalo. Standardně však náleží pozůstalému po dobu jednoho roku, po uplynutí této doby jen za předepsaných podmínek.

Na důchod je třeba se začít připravovat co nejdřív, ideálně hned od prvního zaměstnání. Čím dříve začnete peníze odkládat, tím menší měsíční úložka to může být. V západních ekonomikách je běžné, že na důchod svým dětem spoří či investují už jejich rodiče. U nás však mají mnohdy i čtyřicátníci pocit, že je na to dost času dost, nebo je jejich domácí rozpočet kvůli hypotéce zatížený natolik, že na takové spoření již nezbývá.

A jak spořit, aby vytvářená dlouhodobá rezerva překonávala inflaci? Slušná suma se dá zajistit pravidelnými investicemi v podílových fondech, doplňkovém penzijním spoření či třeba ve stavebním spoření.

Na dlouhodobou rezervu odkládat pětinu příjmu

Finanční poradci radí odkládat si na dlouhodobou rezervu pravidelně 20 procent svých příjmů. To platí zejména pro ženy. Ty totiž, kromě toho, že péčí o děti a příbuzné trpí jejich kariéra, mají tendenci myslet nejdřív na rodinu i finančně. "Snaží se dětem dopřát to nejlepší, třeba i z mateřské jim spořit, aby měly něco do začátku, ale už jim v rozpočtu nezbude na to, aby si spořily pro sebe. Je dobré v tomto umět najít rovnováhu.

Ženy však obecně dokážou o něco lépe plánovat a přemýšlet v dlouhém období než muži. Umí se lépe držet dlouhodobých cílů a hlavně dokážou relativně více odložit ze svého příjmu než muži. Ženy Nejednají tolik impulzivně jako muži, nehraje u nich takovou roli ego a dokážou se držet dlouhodobé strategie. Navíc nedělají tolik změn, šetří poplatky a více diverzifikují, tedy investují opatrněji. To vše má za následek, že dosahují v dlouhém období deseti a více let vyššího zhodnocení investic při podstoupení nižšího rizika.

Rozdílný přístup je i v investování mezi muži a ženami. Ženy častěji než muži preferují konzervativnější produkty nižším kolísáním hodnoty jejich investice, zatímco muži jsou více ochotni podstupovat vyšší tržní rizika pro dosažení vyššího výnosu.