Likvidace škod zrychlila, pojišťovna ji zvládne i za pár hodin.

18. 6. 2024
Likvidace škod zrychlila, pojišťovna ji zvládne i za pár hodin.

Místo několika týdnů či dnů posílají pojišťovny po dopravních nehodách svým klientům peníze na účty i během pár hodin. Likvidace pojistných událostí v Česku v posledních deseti letech výrazně zrychlily. Významně se na tom podepsaly digitalizace a rychlý rozvoj moderních technologií a jejich využívání pojišťovnami i samotnými klienty. K urychlení proplácení škod přes mobil či počítač pak významně přispěla i pandemie Covidu.

Vždy záleží na povaze škody a její závažnosti, na tom, jaká dokumentace je potřeba a jaké strany je třeba do procesu vyřízení zahrnout, ale i na součinnosti zúčastněných. Obecně však klienti už nečekají na výplatu pojistného plnění jako dřív týdny, ale peníze od pojišťovny dostanou během několika málo dní, či dokonce v řádu hodin.

K tomu, aby byla dopravní nehoda či jiná škodní událost rychle vyřízena, je zapotřebí ji co nejlépe zadokumentovat.

Pokud je u nehody Policie ČR, dokumentaci zajistí ona. „Pokud ale přítomna není, je potřeba použít ideálně euroformulář, který je nutné řádně s druhým účastníkem nehody vyplnit a pořídit co nejvíce fotek. Poté uplatnit nárok u příslušné pojišťovny a postupovat dle jejích instrukcí. Důležité je si také uvědomit, že každá pojišťovna může upřednostňovat jiný způsob hlášení škod, telefonický nebo elektronický.

Po nehodě volejte asistenční službu pojišťovny

Aby byla likvidace vyřízena rychle, klient by měl hned po nehodě kontaktovat asistenční službu pojišťovny. Ta v případě větší nehody zajistí odtah, většinou do smluvního servisu. Tam pak probíhá i fotodokumentace poškození, komunikaci s pojišťovnou si obstará servis.

Pokud tedy klient souhlasí s řešením škody ve smluvním servisu, jejichž sítě pojišťovny postupně rozšiřují, pouze předá vozidlo do opravy, při vyzvednutí zaplatí případnou spoluúčast a vozidlo si odveze. Pro klienty to bývá nejméně organizačně náročná záležitost.

Když se ale jedná o menší škodu a chce ji klient řešit takzvaným rozpočtem, tedy že mu pojišťovna pošle pojistné plnění na účet a on si zajistí opravu sám, mohou mu peníze odejít již v den, kdy škodu nahlásí.

Doložuje to i konkrétní příklad: „V 9:28 hlásí pojištěný z havarijního pojištění škodu na předním nárazníku, levém předním a levém zadním blatníku a na levých předních a levých zadních dveřích. V 9:44 odchází e-mailem registrační dopis s žádostí o podklady, v 11:46 je prohlídka mobilním technikem, o šest minut později kalkulace výše škody a ve 13:59 dochází k výplatě pojistného plnění, tedy převodu na účet a odeslání výplatního dopisu e-mailem.“

Takto rychlý proces je díky tomu, že již několik let používáme dvě základní online aplikace, a to elektronický zápis poškozeného motorového vozidla, který umí auto na základě VIN kódu identifikovat, a foto aplikaci pro mobilní telefony.

Klientovi se vždy snažíme pomoci vyřešit jeho akutní problém, který mu při pojistné události vznikne. Třeba když se potřebuje někam rychle přemístit nebo na místě potřebuje pomoc odborníka

Dobře víme, že likvidace škod, její rychlost a kvalita je naprosto klíčová věc. Klientovi se přitom vždy snažíme pomoci vyřešit jeho akutní problém, který mu při pojistné události vznikne, třeba když se potřebuje někam rychle přemístit nebo na místě potřebuje pomoc odborníka.

Ředitel likvidace Allianz Martin Hlaváč zmínil, že pro likvidaci více než 80 procent škod na vozidlech a majetku již zcela postačuje fotodokumentace zaslaná klientem. „Mobilní technici fyzicky prohlížejí dokonce méně než 20 procent škod,“ upřesnil s tím, že tento poměr se ve prospěch digitální likvidace významně změnil v období covidové pandemie a tento trend stále trvá.

Doporučujeme škodu nahlásit co nejdříve prostřednictvím webu, aplikace nebo telefonicky a co nejdříve také doplnit veškerou dokumentaci, o kterou při likvidaci pojistné události požádáme. Právě to, jaký je další postup a jaké dokumenty je potřeba doložit, může klient sledovat ve své aplikaci.

Zapojují i umělou inteligenci

Doplnil, že fotodokumentace poškozeného vozidla nahrávaná klientem v aplikaci je posuzována umělou inteligencí. Ta mimo jiné rozpozná poškozené části vozidla a rovnou odhadne i výši škody a dokáže navrhnout optimální postup v dalším řešení škody.

Podle Evy Svobodové z pojišťovny Uniqa ke zrychlení likvidací došlo i díky videoprohlídkám, které provádí za online asistence likvidátorů poškozený klient na speciální aplikaci s pomocí smartphonu. „Není třeba domlouvat návštěvu likvidátora a respektují se individuální časové možnosti klienta,“ dodala Svobodová s tím, že u běžných majetkových nebo úrazových škod Uniqa garantuje vyřízení škody do 48 hodin.

Do 48 hodin od dodání posledních potřebných dokladů vyplácí v případě dopravních nehod u jednodušších případů obvykle také ČPP. „Pokud se strany nemohou shodnout na zavinění, doporučujeme zavolat k nehodě policii, stejně tak, pokud existuje podezření z požití alkoholu nebo jiných návykových látek, došlo ke škodě na zdraví nebo ke škodě na majetku třetí osoby.

To, že likvidace výrazně usnadňuje a také urychluje digitalizace, potvrzuje také Generali Česká pojišťovna. K dispozici máme pro klienty webovou aplikaci, která stojí na dvou funkcích: prohlídce poškozené věci, kterou si klient díky telefonu udělá sám. A dále na procesu přikládání fotek a dokumentů ke škodě samotné.

Také třeba u Kooperativy technik pořizuje fotodokumentaci poškozeného vozidla, majetku či jiných dokumentů přímo v mobilní aplikaci. U pojištění majetku pak menší škody řešíme pouze na základě fotodokumentace, kterou nám pošlou sami klienti, například pomocí webové aplikace. Celý proces likvidace se díky těmto novým technologiím několikanásobně zrychlil.