Na co myslet při svědectví dopravní nehody?

24. 6. 2024
Na co myslet při svědectví dopravní nehody?

Každý by uvítal, pokud by se dopravní nehody vůbec nestávaly. Takové přání je ale nerealistické a je potřeba, aby se k dopravní nehodě čelem postavili také svědci, a to i přesto, že pro některé může mít nehoda ještě fatálnější dopady než v případě samotných účastníků. Jak se ale mají svědci v případě dopravní nehody konkrétně zachovat?

Svědci dopravních nehod by měli myslet na to, že jejich povinnosti jsou velmi podobné těm, které mají samotní účastníci. V prvé řadě se tedy jedná o povinnost zastavení a zjištění, co se vlastně u dopravní nehody stalo a jestli není třeba podat pomocnou ruku. Jestliže dostanou svědci ujištění, že je vše jasné a v pořádku, mohou svědci v případě menších dopravních střetů pokračovat v jízdě.

Hrozí dva roky ve vězení

Jestliže by ale taková pomoc ze strany svědků byla potřeba a ti se k přiložení ruky k dílu neměli, vystavují se poměrně značnému maléru. Za ten hrozí v krajním případě až dvouleté vězení. Hovoří o tom trestní zákon, a to konkrétně paragraf 150.

V aktuálním trestním zákoníku stojí. „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“

V praxi svědci dopravní nehody nemusí běžně zastavovat u menších střetů. Týká se to i takových dopravních nehod, u kterých již asistují příslušníci policie. Ve všech ostatních případech je ale vždy lepší se alespoň v rychlosti zeptat, zda je vše v pořádku a jestli nepotřebují účastníci dopravní nehody jakoukoliv pomoc. Kromě zákonné povinnosti se zároveň jedná i o slušnost s morálním aspektem, neboť podobnou pomoc by nejspíš uvítali všichni.

Blinkry i reflexní vesta

Svědci dopravní nehody ale musí myslet i na to, že zastavení poblíž nehody je třeba na co možná nejbezpečnějším místě. Jinak totiž hrozí, že dopravní nehody se v krajním případě mohou opakovat, což rozhodně nikdo nechce. Po bezpečném zaparkování či zastavení je vhodné a ideální zapnout výstražné blinkry a vzít si na sebe reflexní vestu.

V každém případě je vždy vhodné zjistit, zda a případně kolik lidí utrpělo nějaké zranění, i to, jak jsou taková zranění vážná. Následně je ideální vytočit linku 112 nebo 155 a uvést operátorovi na druhé straně, co a kde se vlastně stalo. Operátor svědky následně konkrétně instruuje, co mají vlastně dělat. Vždy je zároveň vhodné vyčkat příjezdu policie, která každého svědka vyslechne a sepíše s ním potřebný záznam, který může být při vyšetřování velmi nápomocný.

Kromě již uvedeného paragrafu 150 trestního zákona je ale třeba zmínit i paragraf 151, který se konkrétně zaměřuje na účastníky, u kterých je samozřejmě ještě přísnější. „Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.“