Operativní leasing

Operativní leasing

Přemýšlíte o pořízení nového automobilu? Zajímavou možností by pro vás mohla být nabídka vozů poskytovaných formou operativního leasingu. Jaké jsou jeho výhody a jaká rizika naopak skrývá?

Auta byla donedávna poskytována formou operativního leasingu prakticky jen firmám a podnikatelům. Běžní lidé si o tomto způsobu používání automobilu mohli nechat jen zdát. Výjimky se samozřejmě našly a i běžní občané mohli při troše snahy a hledání operativní leasing na svůj vysněný automobil získat. Avšak ani nabídka, ani poptávka nebyla donedávna nijak vysoká. Přístup firem k poskytování operativního leasingu automobilů soukromým osobám se však v uplynulých měsících zásadně změnil.

Stojaté vody se svou nabídkou rozvířila přibližně v polovině roku 2014 společnost ŠkoFIN, která ve spolupráci s automobilkou Škoda Auto zpřístupnila fyzickým nepodnikajícím osobám či živnostníkům operativní leasing automobilů v masivním měřítku. Během následujících měsíců ji následovaly další automobilky či leasingové společnosti, které představily své nabídky.

V současnosti si tak formou operativního leasingu, poskytovaného ve spolupráci s automobilkami, můžete opatřit například vozy Škoda, Volkswagen, Seat, Audi, Hyundai, Opel, Ford, Renault, Peugeot, Citröen, Mercedes-Benz či BMW. Další značky tento finanční produkt aktuálně připravují a jistě na sebe nenechají dlouho čekat.

Při pořízení vozu na operativní leasing se samozřejmě nemusíte spoléhat pouze na nabídku samotných automobilek, využít lze totiž také produkty leasingových společností nezávislých na konkrétní značce. Ty vám zpravidla nabídnou větší volnost při definování parametrů smlouvy a zajistí zcela libovolný vůz. Formou operativního leasingu si navíc u některých nezávislých společností můžete opatřit i zánovní vůz.

Rozdíl mezi finančním a operativním leasingem

Vysvětleme si nejdříve rozdíl mezi finančním a operativním leasingem.

V případě finančního leasingu klient splácí leasingové společnosti automobil formou splátek, přičemž tento automobil je po celou dobu splácení majetkem leasingové společnosti. V okamžiku uhrazení všech splátek se majitelem automobil stává klient, který si vůz objednal a řádně splatil.

V případě operativního leasingu klient hradí leasingové společnosti pravidelné měsíční splátky, tedy nájem automobilu poskytnutého na předem dané časové období. Po uplynutí tohoto období se však nájemce nestává majitelem vozidla a vrací jej pronajímateli, tedy leasingové společnosti. Ta je po celou dobu majitelem automobilu a řeší jeho další prodej. Operativní leasing je tedy služba, která vám umožní využívání automobilu bez zbytečných starostí, avšak také bez nároku na jeho vlastnictví.

Proč využít operativní leasing?

Zřejmě si kladete otázku, v čem je tedy operativní leasing pro fyzické osoby výhodný, pokud se po uhrazení všech splátek nestanete majitelem vozidla? Věc se má tak, že v případě operativního leasingu si vlastně automobil na určité období (nejčastěji na 24, 36, nebo 48 měsíců) pouze pronajímáte a využíváte jej jako službu. Měsíčně pak hradíte fixní částku, která je po celou dobu leasingu neměnná.

Při uzavření smlouvy přitom neskládáte akontaci a nemusíte mít tedy dopředu naspořené žádné peníze. Ve splátkách operativního leasingu navíc není „rozmělněna“ celá pořizovací hodnota nového vozidla, jako je tomu v případě úvěru či finančního leasingu, ale je do ní promítnut jen rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou automobilu, tedy hodnotou v okamžiku, kdy jej vrátíte zpět leasingové společnosti.

Jak již bylo zmíněno, při pořízení automobilu formou operativního leasingu se nestanete jeho majitelem, což se na první pohled může zdát jako značná nevýhoda. Avšak při hlubším zamyšlení lze dojít i ke zcela opačnému závěru. U auta pořízeného na operativní leasing se totiž nemusíte starat o jeho zůstatkovou hodnotu a opětovný prodej s nepříjemným smlouváním o ceně. Tyto starosti zůstávají leasingové společnosti. Taktéž likvidace případných pojistných událostí je záležitostí poskytovatele leasingu.

Jedním z příjemných faktorů užívání vozu poskytnutého formou operativního leasingu je také pravidelná obměna vašeho vozového parku. Po uplynutí smlouvy vrátíte vůz leasingové společnosti a ta vám v případě vašeho zájmu opět poskytne nové vozidlo. Můžete tak plynule pokračovat v pronájmu a stále jezdit v autě, na které se vztahuje plná tovární záruka a u nějž by neměly nastat žádné provozní potíže. Pokud byste si však stávající vozidlo oblíbili a chtěli jej po skončení leasingu odkoupit, pak se můžete na tomto postupu s leasingovou společností domluvit. Odkoupení vozidla po skončení leasingu však většinou bývá, vzhledem k jeho vysoké zůstatkové hodnotě, finančně méně výhodné a je lepší pronajmout si opět nový vůz.

Co obsahují měsíční splátky?

Výše pravidelné měsíční splátky je závislá na mnoha faktorech, zejména pak na druhu vozidla, jeho výbavě a rozsahu poskytovaných služeb. Do celkové výše splátek operativního leasingu je promítnut především rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou automobilu.

Fixní měsíční částka vždy obsahuje také povinné ručení a havarijní pojištění, jehož rozsah se u jednotlivých společností liší a cena se odvíjí od výše vaší spoluúčasti na pojistných událostech.

Je vhodné zajímat se o celý rozsah pojištění, zejména pak o skutečnost, zda je součástí smlouvy také tzv. GAP pojištění. To nabízí ke svým vozům kupříkladu Hyundai, Peugeot, Ford či Renault. Jedná se o pojištění proti snížení hodnoty vozu v čase a amortizací od pojišťovny, které chrání zákazníka před rizikem nepředvídaných doplatků při odcizení či totální škodě vozu.

Nedílnou součástí měsíční platby je samozřejmě i částka, jež slouží leasingové společnosti na pokrytí úkonů spojených s provozem vozidla a administrativou. Splátky dále mohou obsahovat i specifické položky a platby, vždy záleží na podmínkách konkrétní společnosti. Je proto důležité seznámit se detailně se všemi parametry smlouvy.

Zpravidla jsou nabízeny dvě úrovně operativního leasingu, přičemž v základní variantě je zahrnut jen

  • pronájem vozu,
  • povinné ručení,
  • havarijní pojištění,
  • případně i připojištění skel.

Komplexní varianta operativního leasingu ve splátkách běžně zahrnuje navíc

  • pravidelné servisní prohlídky,
  • asistenční služby,
  • dálniční známku,
  • zimní pneumatiky a jejich přezouvání s uskladněním po celou dobu trvání smlouvy.

Poměrně zajímavý je přitom fakt, že zatímco například Mercedes-Benz a ŠkoFIN vám umožní ponechání zimních kol po skončení smlouvy a můžete je tak případně opět použít při následném operativním leasingu, většina leasingových společností požaduje jejich vrácení společně s vozem.

Živnostníky a drobné podnikatele jistě potěší skutečnost, že splátky operativního leasingu často již zahrnují silniční daň a koncesionářský poplatek za provoz autorádia. Není to však pravidlem a vždy záleží na dohodě mezi pronajímatelem a leasingovou společností. Je proto nutné se na tuto skutečnost před uzavřením smlouvy informovat.

Podnikající osoby bude jistě zajímat také to, že splátky jsou okamžitým daňově uznatelným nákladem. Zákazník si může zvolit, zda bude silniční daň platit sám, nebo zda bude zahrnuta do splátky a bude ji odvádět naše společnost, uvádí zástupce Mercedes-Benz Financial Services, přičemž dodává: V případě soukromých osob je pro zákazníka výhodnější, aby byl provozovatelem sám, protože nemusí platit silniční daň ani rozhlasový poplatek. Operativní leasing je pro něj tak výhodnější. V případě firemních zákazníků je silniční daň a rozhlasový poplatek odváděn v každém případě a záleží tedy jen na přání zákazníka, která z variant je pro něj pohodlnější.

Kromě pravidelných měsíčních plateb na vás u některých společností mohou číhat také jednorázové poplatky. Může se například jednat o poplatek za registraci a odhlášení vozidla apod.

Co měsíční splátka nezahrnuje?

V pravidelné měsíční splátce operativního leasingu bývají u komplexní varianty zahrnuty prakticky všechny poplatky, které jsou s provozem vozidla spojeny. Sami si však nad rámec operativního leasingu budete muset hradit pohonné hmoty a například vodu do ostřikovačů. Do peněženky budete muset sáhnout samozřejmě také při platbě pokut.

V případě základní varianty operativního leasingu budete muset s vysokou pravděpodobností z vlastních prostředků pořídit i dálniční známku, která běžně bývá jen součástí komplexní varianty financování. Například ŠkoFIN pak do kalkulací operativního leasingu pro soukromé osoby dálniční známku nezahrnuje vůbec. Ve smluvních podmínkách některých společností můžete nalézt i další zajímavé poplatky, jako například úhradu nákladů spojených se zásahem při natankování nesprávných pohonných hmot apod.

Nevýhody operativního leasingu

Užívání vozidla formou operativního leasingu má samozřejmě také svá negativa a stinné stránky. Ve smlouvách uzavřených mezi leasingovou společností a nájemcem bývá běžně uvedeno hned několik omezujících skutečností, jež mohou potenciálního zájemce rychle odradit.

Jedná se zejména o stanovení počtu kilometrů, které může nájemce s vozidlem po dobu trvání operativního leasingu ujet. Často se jedná o 20 000 kilometrů za 12 měsíců, respektive 40 000 kilometrů za 24 měsíců, přičemž je jedno, zda v prvním roce ujedete 10 000 kilometrů a v roce následujícím zbylou porci. Pokud však stanovený limit překročíte, čeká vás penalizace v podobě doplatku. Může se například jednat o 1-1,50 Kč za každý kilometr ujetý nad rámec smlouvy.

Některé společnosti pak nabízí toleranci několika tisíc kilometrů, o které můžete bez sankcí povolený limit překročit. Pokud naopak přidělený limit nevyčerpáte, mohou vám být nevyužité kilometry do určité míry finančně kompenzovány. To ale zdaleka není pravidlem. Některé nepoctivé nájemce by limit ujetých kilometrů mohl motivovat ke stočení tachometru před vrácením automobilu. Oslovení zástupci leasingových společností se však shodují na tom, že vzhledem k nastaveným parametrům leasingových smluv se stáčení tachometru nájemci finančně nevyplatí. Tyto společnosti navíc mají kontrolní mechanismy, které dokážou případný podvod spolehlivě odhalit. Pokus o podvrh počtu najetých kilometrů je hrubým porušením obchodních podmínek, z nichž vyplývají ve smlouvě stanové sankce včetně přenesení veškeré škody na klienta či ztráty záruky výrobce. Dnešní software dokáže již přesně rozpoznat zásah do řídící jednotky, uvádí Petr Abrahámek ze společnosti ŠkoFIN.

Další nepříjemná restrikce se týká stanovení osob, které smí vozidlo řídit. V leasingových smlouvách bývá často uváděno, že vozidlo smí řídit pouze nájemce a jeho rodinní příslušníci. Pokud tedy potřebujete, aby vozidlo směla řídit také cizí osoba, musíte o to nejdříve leasingovou společnost požádat a ta musí váš požadavek schválit.

Obdobná situace nastává u doplňků a dodatečných úprav automobilu, které musí leasingová společnost taktéž schválit. Pokud si do vozidla necháte dodatečně namontovat příslušenství, nesmí tímto zásahem dojít k viditelnému poškození interiéru a exteriéru automobilu. Po skončení leasingu pak můžete ve většině případů příslušenství buď vymontovat, nebo bez náhrady odevzdat společně s automobilem.

Typickým příkladem může být tažné zařízení, jehož demontáž může být obtížná. V momentě vrácení vozu si může klient vzít zařízení zpět. Společnost je oprávněna požadovat po klientovi případné finanční vyrovnání odpovídající poškození vozu touto demontáží, dodává Miroslav Hrabák ze společnosti PSA Peugeot Citroën.

Velkou nevýhodou některých nabídek je nemožnost zadání individuální specifikace automobilu do výroby, jako například u vozů Škoda, Volkswagen, Audi a Seat. Musíte si v takovém případě zvolit některou z připravených variant. Specifikace jednotlivých modelů jsou předem dány, a to včetně výbavy a motorizace. Má-li klient zájem o dodatečnou individualizaci vozu například montáží dalšího zařízení, musí nejdříve požádat o souhlas, uvádí Petr Abrahámek.

Tento přístup však naštěstí není pravidlem. Mnoho značek, jako například Opel, Mercedes-Benz, Hyundai a některé samostatně působící leasingové společnosti vám poskytnou operativní leasing na zcela libovolnou specifikaci vozu. Individualizace vozu je možná při jeho konfigurování před objednávkou. Zákazník si může zvolit výbavu podle svých přání a požadavků bez jakýchkoliv omezení, uvádí oslovený zástupce Mercedes-Benz Financial Services. V případě Peugeotu a Citroënu klient může volit z vybraných modelů a verzí. V tomto případě si volí pouze metalickou barvu vozu. Nabídku však lze získat i pro všechny ostatní modely, verze nebo výbavy, dodává Miroslav Hrabák ze společnosti PSA Peugeot Citroën.

Pro někoho může být překážkou také přidělení registrační značky, na níž je uvedeno písmeno kraje, v němž působí leasingová společnost. Například vozidla s operativním leasingem od ŠkoFINu či společnosti PSA Peugeot Citroën vozí pražskou poznávací značku. V případě značky Mercedes-Benz je pro přidělení registrační značky určující to, zda si zákazník přeje zahrnout silniční daň a rozhlasový poplatek do splátky, nebo zda je bude odvádět sám, tedy kdo bude provozovatel vozu. Ivo Ščuka z ČSOB Leasingu pak upozorňuje, že v důsledku úpravy legislativy již za pár let u ojetého vozidla podle registrační značky nepoznáte, kde bydlí současný majitel. Tato otázka tak přestane být pro řidiče důležitá, dodává.