Nejzajímavější články ze světa realit.

Kupujete byt, ale na katastr nepůjdete. Kupní cenu zaplatit musíte, ale byt zastavit nemůžete. Družstevní bydlení je tak trochu oblečené neoblečené.

Když vlastníte družstevní byt, vy sami jste v něm nájemníkem. Chcete-li tedy nastěhovat někoho jiného, kdo by vám pokryl náklady na nájem, splácel anuitu nebo zajistil výnos, můžete narazit na řadu překážek.

Většina pronajímatelů bytů uzavírá s nájemci smlouvu o pronájmu na jeden rok. Chtějí si nájemníky vyzkoušet, než jim smlouvu na další období prodlouží či naopak jim nájem ukončí.

Ukončit nájem bytu lze několika způsoby. Nejčastěji se setkáváme s dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem o skončení nájmu, ale zákon také oběma stranám umožňuje podat výpověď z nájmu. Všechny způsoby ukončení nájmu se však řídí určitými pravidly.

Pronajímatelé jednoznačně upřednostňují sjednání nájmu bytu na dobu určitou. Pokud jim nájemce "nesedne", nemusí mu smlouvu po uplynutí sjednané doby prodlužovat. Jsou ale tyto typy nájemních smluv výhodné i pro nájemce? Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přinášíme souhrn jak výhod, tak i nevýhod nájemních smluv na dobu určitou.

Dostupnost bydlení v Česku se nadále zhoršuje. Ceny bytů za poslední rok vzrostly v průměru o 10 procent, prudce nahoru jdou i nájmy a současně se výrazně zhoršily podmínky pro získání hypotéky.

Po období silného ekonomického růstu česká ekonomika poněkud zpomaluje, stále však ještě nelze mluvit o recesi. Kde však u nás krize trvá už delší dobu, to je otázka dostupnosti bydlení pro obyčejné lidi, zejména pak ve velkých městech. O bytech v našem v hlavním městě, jejichž ceny jdou již dlouhou dobu neohroženě nahoru, a to ruku v ruce s růstem...

Nájemné v Česku dramaticky roste! Podle odborníků dokonce druhým nejrychlejším tempem v Evropské unii. V některých částech země utratí lidé za nájemné téměř 70 procent své výplaty. Rodiny se proto ve velkém stěhují z měst na vesnice. Ekonomové varují, že v následujících měsících nás čeká další zdražení v řádech stokorun.

Maximální výše hypotéky je v první řadě omezena maximální možnou částkou, kterou je banka ochotna půjčit. U velkých hypotečních bank typu Česká spořitelna, Hypoteční banka Komerční banka na tento limit nenarazíte, u zbytku trhu se můžete setkat s pevně danou maximální výši hypotéky cca 12 000 000 - 20 000 000 Kč.

Sdružení SOLUS upozornilo, že klientům, kteří se se svým věřitelem dohodnou na odkladu úhrady splatných závazků v souvislosti s koronavirovou epidemií, nehrozí zápis do negativních registrů. Zároveň však doporučilo, aby klienti při řešení své situace aktivně komunikovali.

Do registru dlužníků SOLUS není vůbec těžké se dostat, naopak dostat se z něj trvá i několik let. Tím, že jste v něm zapsáni, se můžetebohužel rozloučit s některými službami u členských firem, které byste si bez záznamu mohli bez problémů dopřát. A právě proto, že čím dál více lidí má problémy se zápisem v registru dlužníků, reagují na tuto...

Při žádosti o hypotéku se budete setkávat s mnoha pojmy. Některé určitě znáte, jiné vám možná nebudou říkat nic. Dnes si představíme pojem bonita, který hraje zásadní roli v tom, zda a za jakých podmínek vám banka hypotéku poskytne.

Přibývá případů, kdy klient přijde na pobočku bankovní instituce s žádostí o úvěr na koupi či rekonstrukci nemovitosti. Má vysoký příjem, nemá žádné závazky, bonita vychází s dostatečnou rezervou. V registrech dlužníků veden není. Přesto úvěr není schválen.

Mladé Čechy komfort tzv. mamahotelu neláká. Naprostá většina se chce osamostatnit do 25 let. Současná situace na trhu s bydlením jim však jejich plány hatí. Na pořízení vlastní nemovitosti mnozí nedosáhnou a pro některé není řešením ani drahé nájemní bydlení. Osm z deseti oslovených si myslí, že by jim s touto situací měl pomoci stát.

Většina mladých Čechů do 36 let bydlí v pronájmu či u rodičů. Pochopitelně to do budoucna chtějí změnit a pořídit si vlastní bydlení, které budou nejčastěji financovat hypotékou. Už v následujícím roce o ní uvažuje téměř 300 tisíc mladých lidí. Ovšem výše jejich úspor není taková, aby jim banky hypotéku schválily.

Přibývá vlastníků bytů, kteří do nájemních smluv vkládají pasáž o přímé exekuční vykonatelnosti. Nájemníci tak u notáře předem stvrzují, že pokud budou dlužit na nájmu, projde věc soudem jen formálně a účet nájemníka, případně i část jeho majetku, může rovnou, bez soudního soukolí, postihnout exekutor. Stejně tak svižně lze neplatiče vystěhovat.

Pokud zjistíte v pronajatém bytě vadu, musíte ji neprodleně nahlásit pronajímateli. Jeho povinností je postarat se o její urychlené odstranění. Jak se ale vypořádat se situací, kdy pronajímatel i po oznámení vady nic neřeší?